Searched for: subject%3A%22zwevend%255C+transport%22
(1 - 11 of 11)
document
Winterwerp, J.C. (author)
report 2006
document
Thoolen, P.M.C. (author)
report 1999
document
Wilkens, D.H. (author)
report 1995
document
De Kok, J.M. (author), Salden, R.M. (author), Rozendaal, I.D.M. (author)
In dit rapport wordt een drie-dimensionaal numeriek-wiskundig model ter berekening van het transport van zwevende en opgeloste stoffen in de Nederlandse kustwateren beschreven. Het belang van de modellering van zwevend stof en slib in drie dimensies wordt uiteengezet. Het model is een belangrijke schakel in een meer omvattende...
report 1995
document
Boderie, P.M.A. (author), Zwolsman, J.J.G. (author)
report 1993
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1985
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1980
document
Radder, A.C. (author)
Doel van het onderzoek is de bestudering van wiskundige modellen, waarmee bij overwegend zwevend transport, bodemveranderingen in rivieren kunnen worden voorspeld (morfologische berekeningen). Voor een goed begrip van morfologische processen in (alluviale) rivieren is kennis van het sedimenttransport van groot belang. Bodemveranderingen hangen...
report 1979
document
Radder, A.C. (author)
Doel van het onderzoek is de bestudering van wiskundige modellen, waarmee bij overwegend zwevend transport, bodemveranderingen in rivieren kunnen worden voorspeld (morfologische berekeningen). Voor een goed begrip van morfologische processen in (alluviale) rivieren is kennis van het sedimenttransport van groot belang. Bodemveranderingen hangen...
report 1979
document
De Vries, M. (author)
Collegedictaat f10. In deze handleiding kan slechts een eerste kennismaking met de problemen worden gegeven, die samenhangen met het transport van sedimenten als gevolg van de waterbeweging. Door de interactie van waterbeweging en sedimentbeweging is er sprake van gecompliceerde processen, die zich slecht ten dele theoretisch laten benaderen. Er...
lecture notes 1974
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1973
Searched for: subject%3A%22zwevend%255C+transport%22
(1 - 11 of 11)