Searched for: year:1980 department:"hydraulic"
(1 - 2 of 2)
document
Roodhart, W. (author)
Uit het vooronderzoek blijkt dat de oude bouwlokaties in de Provincie Zuid-Holland niet meer aan de groeiende woningbehoefte in de tachtiger jaren kunnen voldoen. Het streekplan van de Provincie voorziet weliswaar in de ontwikkeling van een drietal nieuwe grote bouwlokaties. Deze lokaties ondervinden echter veel weerstand,om dat zij grote...
master thesis 1980
document
Heineke, D. (author)
Studie naar de effecten van een landaanwinning voor de kust van Delfland op de kustmorfologie. Namen voor deze plannen zijn "plan Waterman", plan "kustlokatie voor Delfland", "plan Nieuwduinen", "plan westduinen" en plan "dorp in zee".
master thesis 1980