Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(1 - 1 of 1)
document
Brandjes, P.J.M. (author), Granneman, C.C.O.N. (author)
Uit gegevens over het jaar 1982 blijkt, dat 60000 m3 materiaal gebaggerd is uit de haven van Colijnsplaat. In dat jaar is in zowel de voorhaven als de achterhaven gebaggerd. Uit het bodemonderioek is gebleken, dat er naast zand en slib ook veen in de haven voorkomt. Omdat de oorzaak van de overmatige aanslibbing niet verklaard kan worden uit een...
master thesis 1984