Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(1 - 2 of 2)
document
Steetzel, H.J. (author)
Het (uiteindelijke) doel van het onderzoek is te komen tot een aanzet tot een model dat de concentratieverdeling in de bodemlaag als functie van de hydraulische (en geometrische) omstandigheden beschrijft. De golfbeweging uit zich vlak boven de bodem als een (bij benadering) horizontale oscillerende waterbeweging boven een zandbed. Het huidige...
master thesis 1984
document
Brandjes, P.J.M. (author), Granneman, C.C.O.N. (author)
Uit gegevens over het jaar 1982 blijkt, dat 60000 m3 materiaal gebaggerd is uit de haven van Colijnsplaat. In dat jaar is in zowel de voorhaven als de achterhaven gebaggerd. Uit het bodemonderioek is gebleken, dat er naast zand en slib ook veen in de haven voorkomt. Omdat de oorzaak van de overmatige aanslibbing niet verklaard kan worden uit een...
master thesis 1984