Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(1 - 4 of 4)
document
Baardolf, P.E. (author)
Freeport, Texas, is een kustplaats aan de Golf van Mexico, waar de laatste tijd steeds meer aktiviteiten worden ontplooid op het gebied van oliewinning en -verwerking. De huidige haven van Freeport is te klein om tankers groter dan 40.000 DWT te kunnen ontvangen, waardoor de noodzaak is ontstaan aldaar een nieuwe oliehaven aan te leggen. Als...
master thesis 1984
document
Boeters, R. (author)
In hoofdstuk 1 wordt het doel van de studie geformuleerd en wordt de wijze aangeduid waarop getracht is de doeleinden te realiseren. Hoofdstuk 2 behandelt het bij deze studie gebruikte cijfermateriaal en de totstandkoming ervan. Allereerst wordt de simulator waarmee de proeven zijn uitgevoerd beschreven. Vervolgens komt de beschouwde situatie...
master thesis 1984
document
Stefess, H. (author)
Dit rapport is een vervolgstudie op het door Smole en van de Vijver [1] verrichtte vooronderzoek betreffende de aanpassing van de haven van Monrovia. De aanpassing van de haven moet het mogelijk maken schepen van 150.000 dwt te ontvangen. De huidige haven lay-out staat de ontvangst van ertscarriers van 80.000 dwt toe. In het kader van deze...
master thesis 1984
document
Van der Horst, F.T. (author)
Beira is een havenstad met ca 130.000 inwoners gelegen in de Volksrepubliek Mozambique, in het zuid-westelijke deel van Afrika. Beira ligt ongeveer halfweg langs de Mozambiquaanse kust aan de monding van het estuarium waar de rivieren de Punque en de Buzi uitmonden, zie figuur 1. Naast de hoofdstad Maputo behoren Eeira en Nacala tot de drie...
master thesis 1984
Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(1 - 4 of 4)