Searched for: year:2000 department:"hydraulic"
(1 - 14 of 14)
document
Cregten, J.G. (author)
In the past decades several numerical models were developed to predict the behaviour of moored ships in waves. They are referred to as Six Degrees of Freedom models. These models need quite detailed input data. For the planning phase of a port or an offshore facility, a need has grown for a model which estimates the ship's behaviour and possible...
master thesis 2000
document
Sandee, A.P. (author)
Voor de voorbereiding van toekomstige projecten is het gewenst dat er een ontwerphandboek voor start- en ontvangstschachten is. Dit vormt het onderwerp van dit rapport. In het handboek zijn de eisen opgenomen waaraan een grote diameter boortunnel in West-Nederlandse omstandigheden, slappe bodem en hoge grondwaterstand, dient te voldoen. Er wordt...
master thesis 2000
document
Jansens, R. (author)
Filterconstructies hebben als doel constructies te beschermen tegen uitspoeling van grond en beschadiging door wateroverdrukken. Een granulaire filterconstructie bestaat uit een ofmeer lagen van granulairfiltermateriaal, die het onderliggende, loskorrelige basismateriaal tegenhoudt, maar het water doorlaat. Meestal wordt het criterium gehanteerd...
master thesis 2000
document
Nonhebel, F. (author), De Wit, M. (author)
master thesis 2000
document
Boot, M. (author)
In opdracht van Directie Noordzee is onderzoek gedaan naar de verspreiding van het overvloeiverlies bij sleephopperzuigers. Dit onderzoek is gericht op de vraag: wanneer treedt er menging van het overvloeiverlies met de waterkolom op en wanneer gedraagt het overvloeiverlies zich a1s een dichtheidsstroom. In geval van een dichtheidsstroom komt...
master thesis 2000
document
Siegfried, A. (author)
Veldonderzoek naar het effect van baggermaatregelen (zowel baggeren als storten) in de Waal op de morfologie van de rivier.
master thesis 2000
document
De Jong, J. (author)
After the disastrous floods in Bangladesh in 1987 the Flood Action Plan (FAP) was initiated. The FAP was a co-ordinated action to study the flood problems of Bangladesh. The Meghna Estuary Study (MES) was drawn up as a component of the FAP. The overall goal of MES is to ensure the physical safety and social security of the people living in the...
master thesis 2000
document
Tönis, I. (author)
Het Haringvliet is een zeegat dat deel uitmaakt van het Deltagebied. Vanaf 1950 zijn er een aantal grote ingrepen gedaan in de monding van het Haringvliet, zoals de aanleg van de Maasvlakte en de Slufterdam en de bouw van de Haringvlietdam met spuisluizen. Door deze ingrepen is de hydrodynamische situatie en daarmee de morfologie ingrijpend...
master thesis 2000
document
Van Broekhoven, R.J. (author), Ter Hoeven, J. (author), Keij, W. (author), Van der Pluym, D. (author), Saltner, C. (author), Stegink, B. (author), Tollenaar, K. (author), Van der Vliet, C. (author)
Het gangbare veiligheidsconcept, van dijken en waterkerende kunstwerken in Rivierenland, biedt ons op langere termijn geen “gegarandeerde” veiligheid. In dit rapport wordt een beeld geschetst van het Rivierenland zoals dat zich als “natuurlijk systeem” zal ontwikkelen in de komende 500 jaar. Het rapport is onderverdeeld in drie stukken; dit zijn...
student report 2000
document
Moyés i Polo, M. (author)
During the second half of this century offshore sand extraction has become commonplace. There has been an important increase of sand demand to use on construction and coastal protection as well as for industrial purposes. On the other hand, the development in the dredging field has helped to the expansion of the process. Since nearshore dredging...
master thesis 2000
document
Van den Bosch, R.D. (author)
Economic outlook and capacity of the port The port of Buenos Aires has known a large growth of container throughputs in the last few years: in 1991 233,000 TEU were handled, in 1995638,000 and in 1998 over 1.1 million TEU were handled by the container terminals in Puerto Nuevo and Dock Sud. The end of this growth is not expected soon and various...
master thesis 2000
document
Bos, R.M. (author), Havinga, F.J. (author)
Bij overstroomde kribben in een rivier met uiterwaard zijn grootschalige horizontale wervels te verwachten. Het tijdsgemiddelde langssnelheidsprofiel in dwarsrichting is bepalend voor het ontstaan van grootschalige wervels. In het kribvak vindt een grote richtingsvariatie in ruimte en tijd plaats. Deze variatie zorgt voor een grote uitwisseling...
master thesis 2000
document
Van Riel, A.J.E. (author)
In dit afstudeerverslag wordt een onderzoek naar de risico's en de faalkansen van jetgroutlagen uiteengezet. Eerst worden de voordelen van een jetgroutlaag ten opzichte van andere waterremmende lagen opgesomd waarna de verschillende soorten jetgroutlagen worden besproken. Na het onderzoeken van de optredende onnauwkeurigheden en afwijkingenis...
master thesis 2000
document
Rietdijk, J. (author)
Het ontwerpmodel heeft als doelstelling het aan de hand van functionele en operationele eisen bepalen van het 'optimale' ontwerp van een schutsluis. Voor de defmitie van het 'optimale' ontwerp is gebruik gemaakt van de ontwerpfilosofie van de Bouwdienst. De Bouwdienst ontwerpt op basis van het voldoen aan de gestelde functionele eisen en op...
master thesis 2000
Searched for: year:2000 department:"hydraulic"
(1 - 14 of 14)