Searched for: year:2016 department:"hydraulic"
(1 - 6 of 6)
document
Van Leeuwen, P. (author), Van Olst, L. (author), Van der Scheer, B.H. (author)
Door menselijke ingrepen zoals versmalling en rechttrekken van de rivier, winning van bouwstoffen en de bouw van waterwerken krijgen Nederlandse rivieren steeds minder zand en grind aangevoerd. De stroomsnelheid en daarmee de erosie nemen toe. Er ontstaan grote ontgrondingskuilen, die het risico op het bezwijken van de oever vergroten. Om dit...
bachelor thesis 2016
document
van Hoof, S. (author)
In Walla Walla, Washington the Mill Creek flows through an outdated concrete spillway that needs renovation. The city council of Walla Walla saw this as an opportunity to further develop this channel. Their desires include conservation of the fish ladder, enabling to sail by boat and to prettify the spillway. A Sobek 1D model was built to give a...
bachelor thesis 2016
document
Platell, H. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de gravitatie circulatie in de Waddenzee. Daarbij is de vraag of dit een rol kan spelen bij sedimenttransport. De gravitatie circulatie is een stroming die bovenin de waterkolom een andere stromingsrichting kent dan onderin en ontstaat doordat het water niet een uniforme dichtheid kent in het bekken....
bachelor thesis 2016
document
Verschuur, J. (author)
River floods are considered one of the most important natural disasters and causes huge damages every year, both in economic consequences and fatalities. Out of historical perspectives, human settlements are located in fertile and economic attractive delta regions. Deltas tend to be constantly changing nodes of economic and urban growth leading...
bachelor thesis 2016
document
Cete, C. (author), Haage, S. (author)
Om erosie en ontgronding in rivieren te voorkomen kan bodembescherming worden toegepast. Voor stenen als bodembescherming zijn er al twee verbanden bekend tussen de stroomsnelheid waarbij de stenen instabiel worden, ofwel de kritieke stroomsnelheid, en de diameter. Deze twee verbanden zijn door de onderzoekers Izbash en Shields samengesteld....
bachelor thesis 2016
document
Bader, D.J. (author)
Floods are an increasing problem all over the world. Due to climate changes and socio-economic developments multiple areas are at risk. Flood risk is nowadays expressed as the global economic losses due to floods and these losses are raising. HKV and Deltares recognized this problem and started to develop a method to calculate flood risks. A...
bachelor thesis 2016
Searched for: year:2016 department:"hydraulic"
(1 - 6 of 6)