Searched for: year:1970 department:"hydraulic"
(1 - 12 of 12)
document
Batterink, L. (author), Verhage, D.C. (author)
De aanleiding om naast het hoofdonderwerp "de afsluiting van de Oosterschelde" ook een deelonderwerp te maken is, dat de afsluiting van een grote zeearm als de Oosterschelde niet tot stand kan worden gebracht voor dat men goed inzicht heeft in de hydraulische aspecten van de afsluiting. Er is alleen een eenvoudige kombergingsberekening van het...
master thesis 1970
document
Opdam, H.J. (author)
Golven, getij, wind en stroming hebben invloed op de duinvorming, afslag en aanzanding van de kust op verzading van havens en geulen en op het zandtransport langs de kust.
master thesis 1970
document
Klaassen, G.J. (author)
An attempt has been made to give an explanation for the large influence of relatively thin layers of deposits on the carrying capacity of conduits transporting water over long distances.
master thesis 1970
document
Berk, H.J. (author)
Het verslag bestaat uit twee delen: - Toegepaste mechanica De berekening van een rubber dam, die tot een bepaalde hoogte gevuld is met een zware vloeistof en voor het overige deel met water, uitwerndig van twee zijden belast door een waterdruk. - Algemene waterbouwkunde Onderzoek naar de mogelijkheid van de toepassing van een fabridam ten...
master thesis 1970
document
Meinen, E. (author), Tiemessen, N.T.M. (author)
Wanneer de definitieve toegang naar het Europoortgebied gerealiseerd zal zijn, zal het golfbeeld in de toegangskanalen veranderen. Deze berekening heeft ten doel te bepalen we lke golfhoogte overschrijdingsfrekwenties voor het landgedeelte tussen de aansluiting Beerkanaal - Calandkanaal, verwacht kan worden.
master thesis 1970
document
Broeders, W.D.A. (author)
Berekeningen met een numerieke simulatie van de scheepsbewegingen in een nauw kanaal als gevolg van translatiegolven onstaan door schutten van schepen.
master thesis 1970
document
De Reus, J.H. (author)
studie naar de stroming rond een schip in een vaarweg,
master thesis 1970
document
Deinum, P.J. (author), Kamerling, F. (author)
In het algemeen kan gezegd worden dat de tracé-keuze van een afsluiting ten dele bepaald wordt door de keuze der sluitingsmethode, voor de Lauwerszee echter gaat deze bewering niet op. De tracékeuze werd daar dermate dwingend bepaald door andere factoren, dat de keuze der sluitingsmethode een open vraag bleef.
master thesis 1970
document
Beck, F.H.A. (author)
In dit afstudeerwerk wordt de mogelijkheid onderzocht van een overslagplaats op open zee voor zeer grote olietankschepen. Gezien de zeer snelle groei in grootte van deze schepen en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke diepte van de verschillende havens lijkt het vestandig de mogelijkheid van andere oplossingen voor het ontvangen van...
master thesis 1970
document
Seijffert, J.J.W. (author)
De drukverdeling rond een rechte klep met gegeven lengthe en gegeven stand, die éénzijdig tegen de wand van een buis bevestigd is, wordt benaderd m.b.v. een berekening volgens de tweedimensionale potentiaaltheorie. De feitelijke berekening is die van de vrije uitstroming van een ideale vloeistof uit een gesloten tweedimensionale buis, zonder...
master thesis 1970
document
Marks, C.H. (author)
De oorspronkelijke doelstelling was na te gaan, hoe in IJmuiden de gunstigste situering voor een nieuwe sluis gevonden kon worden. De meest gunstige situering is die, waarbij het optreden van seiches, dus van golfverschijnselen, minimaal is. Deze doelstelling is gewijzigd tot het maken van een systeem ter bepaling van de opslingerfaktoren in een...
master thesis 1970
document
Van Veelen, C.J. (author)
In dit afstudeerwerk wordt een kombergingsberekening gemaakt. Hoofdstuk twee beschrijft de stroming rond de haven en hoofdstuk 3 gaat over de invloed energie absorberende taluds op de golfhoogte.
master thesis 1970
Searched for: year:1970 department:"hydraulic"
(1 - 12 of 12)