Searched for: year:1971 department:"hydraulic"
(1 - 8 of 8)
document
Holthuijsen, L.H. (author)
The methods used in practice for computing wave-propagation are mainly based on two theories. The first one describes the refraction of waves in case of variable depth. The determination of this effect is based on the assumption that a wave locally behaves as a straight-crested wave of constant amplitude. Because of this the celerity is...
master thesis 1971
document
De Bruyne, J.M. (author), Van Drunen, A.F. (author)
Elk werkeiland blijft ongeveer een jaar in gebruik. Dit is de reden dat het onverdedigd gelaten wordt. Het gevolg hiervan is dat de taluds van het zandlichaam vrij flauw zullen zijn. Aangezien nietbekend is hoe een zandtalud onder deze omstandigheden zal zijn, wordt uitgegaan van een helling van 1:20. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat...
master thesis 1971
document
Van Grondelle, A. (author)
Dit afstudeerwerk bevat het onderzoek naar de werking van de bloedsomloop, met name de volgende punten: - de toename van de amplitude van de bloeddruk - Wat is de invloed van wijziging van significante parameters op het functioneren van de bloedsomloop met name een wijziging van de elastisciteitsmodules, zoals die zich bij het ouder worden van...
master thesis 1971
document
Hoek, W.J.N. (author)
Gezien de mogelijke gevolgen van de seiches, verdient het aanbeveling nieuw te ontwerpen havenbekkens te onderzoeken op hun gevoeligheid voor opslingeringen. Daarbij dient eerst te worden nagegaan werlk karakter de perioden en amplituden van de zeekomende verstoringen hebben.
master thesis 1971
document
Sprong, T. (author)
Mathematisch model voor het berekenen van zoutindringing in een estuarium of zeetgat. Numerieke modellering van de zouttong en de dichtheidsstroming. Effect van menging op de dichtheidsstroom.
master thesis 1971
document
Oostinga, H. (author)
Proeven ter bepaling van de golfdoordrining in een poreuze breuksteen golfbreker en toetsing aan de modellen van Kamel en van Le Méhauté.
master thesis 1971
document
Roosma, E. (author)
Opzetten van een numerieke oplossing van grondwaterstroming (met de Forchheimer vergelijkingen) in poreuze media (grond, breuksteen).
master thesis 1971
document
Werksma, P. (author)
In de natuur worden verschillende typen golven aangetroffen, die afhankelijk van hun golflengte worden onderscheiden in getijden, seiches, deining-golven, windgolven etc. Bij de berekening van de voortplanting van de golven wordt er vanuit gegaan dat de bodem ondoorlatend is, dat wil zeggen dat de verticale snelheid aan de bodem nul worden...
master thesis 1971
Searched for: year:1971 department:"hydraulic"
(1 - 8 of 8)