Searched for: year:1972 department:"hydraulic"
(1 - 12 of 12)
document
Luiten, J.P.A. (author)
Tengevolge van de regenval heeft de waterstand de neiging omhoog te komen. Andere factoren van watertoevoer zijn o.a. kwel, irrigatiewater, doorspoelwater, sneeuwval. Zij zijn t.o.v. de regen in kwantitatief opzicht minder belangrijk en worden verder verwaarloosd. De gevallen neerslag moet op lange termijn meer afgevoerd worden om een constant...
master thesis 1972
document
Bongenaar, F.J.M. (author)
master thesis 1972
document
Heukelom, D. (author), Huis in 't Veld, J.C. (author), Noordzij, K.J. (author)
Er wordt een zeesluis te Baalhoek ontworpen in dit afstudeeronderzoek.
master thesis 1972
document
Roos, A. (author)
Experimental research on wave run-up of regular waves on smooth slopes. Detailed run-up measurements and derivation of a run-up formula. A mathematical model to describe run-up. Some notes about wave overtopping
master thesis 1972
document
Roos, A. (author)
Rekenmodel voor het berekenen van de golfoploop van onregelmatige golven op een talud. Het programma berekent het profiel van de golfoploop.
master thesis 1972
document
Roos, A. (author)
"Onderlinge bewegingen schepen in regelmatige golven". Voor het winnen en transporteren van grote hoeveelheden zand ten behoeve van grote projecten, zoals b.v. het Noordzee-eiland, zal nieuw materieel moeten worden ontwikkeld. Bij dit nieuwe materieel kan men de beide functies zandwinnen en transporteren in verschillende schepen onderbrengen....
master thesis 1972
document
Vierhout, M.M. (author)
De laatste jaren zijn verschillende publlkaties verschenen over de analytische afleiding van afvoerrelaties voor lange horizontale overlaten (ten naaste bij rechte en evenwijdige stroomli;nen boven de kruin) met brede kruin en een overgang van stromend naar schietend water op de kruin (broad-crested weir). Hierbij tracht men het verschil te...
master thesis 1972
document
Meermans, W. (author)
De opdracht van dit afstudeeronderwerp luidde: "Ontwerp doorlaatcaissons, waarin uitwateringssluizen zijn ingebouwd". Om deze doelstelling in een concreet kader te plaatsen is een landaanwinningsproject ten behoeve van rijstcultuur in beschouwing genomen, het Mokp'o - Yongsan - project in Zuid Korea.
master thesis 1972
document
Hensbergen, J. (author)
Literatuurstudie over methoden om de buisweerstand te verkleinen.
master thesis 1972
document
Sinke, J.G. (author)
Onderzoek van enige twee-dimensionale problemen m.b.v. een spleetmodel met nieuwe randvoorwaarde-apparatuur.
master thesis 1972
document
Geluk, J.L. (author)
Het rapport bevat getijdeberekeningen over de afsluiting van het Veerse Gat zonder zandkreekdam.
master thesis 1972
document
De Vries, J.G. (author)
Er wordt een programma geschreven voor de berekening van een twee-dimensionale getijberekening. De bewegingsvergelijking en de continuiteitsvergelijking worden helemaal uitgeschreven.
master thesis 1972
Searched for: year:1972 department:"hydraulic"
(1 - 12 of 12)