Searched for: year:1973 department:"hydraulic"
(1 - 9 of 9)
document
Van Dam, M.G.. (author)
Er is al vele jaren een opmerkelijk gebrek, zowel in het laboratorium als in het veldwerk, aan een betrouwbare methode voor het direkt meten van sediment koncentraties in turbulente stromen. Praktisch alle tot nu toe gebruikte methoden maken gebruik van het onttrekken van een monster, bestaande uit een zand - water mengsel, aan de stroom. Het...
master thesis 1973
document
Nijdam, H. (author)
Bij bochtafsnijdingen in rivieren is het van belang, o.a. voor de scheepvaart, dat we de nieuwe bodemligging kunnen voorspellen zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Er zijn diverse methoden waarmee we de bodemligging kunnen voorspellen: Bodemligging uitrekenen met behulp van continuïteits- en bewegingsvergelijkingen;...
master thesis 1973
document
Van Eijk, G.J. (author)
Oplossingen voor een twee-dimensionaal toetsprobleem, met behulp van de "Eindige Elementen Methode".
master thesis 1973
document
Meddens, H.B.M. (author)
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de invloed van de wrijving op het debiet over een volkomen overlaat. Verwaarlozen we die wrijving dan vinden we met behulp van de vergelijking van Bernoulli een theoretisch debiet, dat we met een afvoercoëfficiënt moeten vermenigvuldigen om het werkelijke debiet te krijgen. CONCLUSIES De methode van...
master thesis 1973
document
Van der Heijden, A.J. (author)
Ten behoeve van de toekomstige centrale rioolwaterzuiveringsinrichting in Dedemsvaart, gemeente Avereest, is het nodig een tweetal persleidingen aan te leggen, die wat betreft het laatste deel samengevoegd worden. In deze verhandeling is bekeken welke invloed waterslag op de leidingen heeft. Daartoe zijn eerst de meest economische buisdiameters...
master thesis 1973
document
Baints, D.W. (author), Noppen, J.P. (author)
Het in Noord-Nederland gelegen Waddengebied is de laatste jaren onderwerp van talrijke discussies. Vooral op het gebied van de milieubiologie, het wel of niet afsluiten van dit Waddengebied door middel van dammen tussen de eilanden of het leggen van dammen naar deze eilanden vanaf het vasteland ten behoeve van o.a. recreatieve doeleinden. Een...
master thesis 1973
document
Oskam, J.P. (author)
Schaalproeven op een opblaasbare kering (Fabridam).
master thesis 1973
document
Vierhout, M.M. (author)
In this report a review is given of boundary layer theory and its application to the analytical derivation of a discharge relationship of broad-crested weirs with a rectangular control section. A general method is proposed to derive the boundary layer displacement thickness on the crest from measured velocity profiles, for which two small-scale...
master thesis 1973
document
Vogelaar, J. (author)
Een onderzoek naar de mogelijkheden om het Severn Estuarium in zuid-west Engeland af te sluiten door middel van geledelijke afsluiting ter verkrijging van een bassin voor een getij-centrale.
master thesis 1973
Searched for: year:1973 department:"hydraulic"
(1 - 9 of 9)