Searched for: year:1974 department:"hydraulic"
(1 - 15 of 15)
document
Veltman-Geense, M. (author)
Met het oog op de toenemende toepassing van poreuze havendammen e.d. is een een studie verricht naar de golfbeweging in een tot rechthoek geschematiseerde poreuze dam. Voor de wrijving is aangenomen, dat deze een kwadratisch karakter heeft. In eerste instantie zijn m.b.v. een asymptotische methodiek de normalelange golfvergelijkingen afgeleid,...
master thesis 1974
document
Van Doorn, T. (author)
In dit afstudeerwerk is getracht de intensiteit van de turbulente horizontale uitwisseling van hoeveelheid beweging in de brandingszone te schatten, met als voornaamste doel het beter kunnen berekenen van de variatie met de afstand uit de kust van de snelheid van een brandingsstroom, opgewekt door scheef invallende golven. Er wordt een verband...
master thesis 1974
document
Kerssens, P.J.M. (author)
Diffusie van materiaal in stromend water vindt plaats als gevolg van de turbulente beweging van het waxer. dit manifesteert zich in een streven naar het afvlakken van concentratieverschillen met als gevolg uitwisseling van vaste stof en een veranderend lokaal sedimenttransport door veranderende lokale concentraties. In het algemeen zal transport...
master thesis 1974
document
Van Pot, C.Z.J. (author)
Probleemstelling: "Bepaling van de belasting op de onderdelen van de uitwateringssluizen in het Haringvliet ten gevolge van golfaanval." Het afstudeeronderwerp is het toepassen van de systeemtheorie op een dynamisch belaste constructie (2) en het omzetten van het netwerk-schema in een reken- en besturingschakeling met bijbehorende programma's...
master thesis 1974
document
Van Keulen, J. (author)
Opzet van een conceptueel en mathematisch model van een grootschalige neerstroming in rivieren.
master thesis 1974
document
Konter, J.L.M. (author)
Een zich ongestoord voortbewegende vloeistof heeft vaak een dicht-heidsverdeling die varieert in verticale richting maar die min of meer constant is in horizontale vlakken. Een dergelijk systeem wordt een gelaagd systeem genoemd. Het doel van dit onderzoek is a. proberen de betrekkingen te bepalen tussen de transporten door de grenslaag en de...
master thesis 1974
document
Dieterman, H.A. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt het dynamische gedrag van een watertoren onder invloed van sinusvormige en stochastische excitaties nagegaan. Het dynamische gedrag wordt analytisch bepaald door de korte-golftheorie.
master thesis 1974
document
Kooman, D. (author)
Gezocht is naar vergelijkingen, die het gedrag van Lange Golven op een hellende bodem beschrijven. Eerst is een overzicht gegeven van de bestaande vergelijkingen, die golfverschijnselen beschrijven. Vervolgens is in hoofdstuk II aandacht besteed aan de afleiding met behulp van asymptotische methoden, van vergelijkingen voor de beschrijving van...
master thesis 1974
document
Provoost, G.A. (author)
Het doel van dit onderzoek is het vinden van een verklaring voor de invloed van relatief dunne lagen afzettingen op de transportkapaciteit van leidingen. Grote energieverliezen in watertransportleidingen, waarschijnlijk veroorzaakt door plastische afzettingen aan de binnenzijde van de buis worden in een groot aantal publikaties beschreven....
master thesis 1974
document
Koenis, J.P. (author)
Bij dit afstudeeronderzoek was het de opzet een begni te maken met het onderzoek naar het verschijnsel diffusie en dispersie in een rivierbocht, waarbij door spiraalstroming in de bocht extra spreiding ontstaat. Om aansluiting te krijgen met gelijkluidende onderzoeken in de literatuur is eerst een onderzoek gedaan op een rcht stuk van de...
master thesis 1974
document
Patsch, F. (author)
theoretical considerations regarding slurry transport in pipelines.
master thesis 1974
document
Topcubasi, A.F. (author)
flow in capilary tubes
master thesis 1974
document
Pieters, T. (author)
Summary of the graduation work published at the ICCE: In the present investigation the influence of bottom slope on mass transport by progressive waves was investigated, both theoretically and experimentally. Theoretical considerations based on linear wave theory show the greatest influence of the slope on the bottom drift velocities for...
master thesis 1974
document
Kooman, D. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor het berekenen van lange golven (getijden) in een estuarium met een hellende bodem. Bevat algorithmes voor een computerprogramma (voorblad en 1e blz. inhoud ontbreekt)
master thesis 1974
document
Hagemans, C.L. (author)
Afleiding van de formules.
master thesis 1974
Searched for: year:1974 department:"hydraulic"
(1 - 15 of 15)