Searched for: year:1991 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Kraneveld, M.R. (author)
In conventional practice extreme design conditions for offshore structures are obtained very conservatively by extrapolating 3-hourly statistics of wind, wave and current data to a (say) 100 year return level, assuming that the 100-year extremes occur simultaneously and act in the same direction. This study involves an alternative approach...
master thesis 1991
document
Van Gent, M.R.A. (author)
The purpose of the investigation which is described in this report, is to contribute to the study of the motion of water and sand in waves and currents. A one-dimensional (vertical) numerical model of oscillatory turbulent flow is used to determine velo city distributions. The so called k-€ model is applied to oscillatory flow over a flat bed,...
master thesis 1991
document
Stroo, J. (author)
In nota GWAO-89.016 van J.H.M. de Ruig zijn, voor de gesloten Hollandse kust, de winst en verlies cijfers (voor de JARKUS-zone en doorlodingszone) gepresenteerd. Deze cijfers gelden als uitgangspunt voor dit onderzoek. Het onderzoek is opgezet om een interpretatie van de gevonden trends van de gesloten Hollandse kust te geven. Deze trends geven...
master thesis 1991
document
Bogers, P. (author)
At present no computer model is available that can determine the stability of an inlet or what will happen to the stability after some adjustment of the inlet. This study has the objective to develop a simple model th at combines all major parameters in order to determine the stability of an inlet and the effects of adjustments on the stability...
master thesis 1991
document
Ioannis, A.E. (author)
Through a research project that has been carried out from the period of September 1990 until June 1991 in the Technical University of Delft, an attempt has been made with a model of a circular final settling tank, to: 1) work out flow patterns experimentally and with a computational model, in a clear water flow; in different conditions of inlet...
master thesis 1991
document
Thumann, V.M. (author)
The study of the hydrodynamic interaction of cables has become more important in recent years since umbilical cables of more than 3000 meters length have been used when photographing the wreck of the HMS Titanic or the Bismarck. Cable vibration can cause distorting of the digital signals being transmitted as well as premature fatigue failure of...
master thesis 1991
document
Zijlstra, R. (author)
In Bangladesh a bridge is designed over one of wortd's largest braiding rivers: the Jamuna River. In the floodplain a river, the Dhaleswari River, originates from the Jamuna River by several intake channels. The eastern bridge approach will close one off the main intake channels. Goal of the study was: - Determinè the effect of the closure on...
master thesis 1991
document
Bik, E.A. (author)
De rijksoverheid heeft besloten dat een aantal oeververbindingen in de Randstad versneld moeten worden aangelegd. Hierbij wordt voor de financiering en exploitatie naar de "private sector" gekeken. De bouwtijd is hierin een centraal thema. In 1990 is door twee afstudeerders aan de Technische Universiteit Delft een studie verricht naar de...
master thesis 1991
document
Van Oldeniel, L.B.J. (author)
The proposed super thermal power plant at Kayamkulam requires in its final phase 9.36 million tons of thermal coal annually. Coal for Kayamkulam power plant is proposed to be made available from Kalinga Mines at Talcher, Orissa and is planned to be transported over rail from Kalinga Mines to Paradip port and by sea tranaport of 1400 nautical...
master thesis 1991
document
Huyskens, R.B.H. (author)
In this study research is performed into the accuracy of flood estimation. In particular the rivers on the island of Java are considered. For these distinctive rivers, the GAMA I unit hydrograph theory was developed (Sri Harto 1985) for flood estimation. The GAMA theory defines 3 basic characteristics to represent a unit hydrograph; time of rise...
master thesis 1991
document
Meisner, E. (author)
In 1988 a large nearshore nourishment at Gold Coast, Australia was carried out. InSeptember/October 1988 1.5 million m3 of sand was dumped nearshore between the -6m and -10m depth contour, in the most southern part of the Gold Coast beaches. Following these works, carried out by WestHam Dredging, further nourishment took place from November 1989...
master thesis 1991
document
Kuijper, H.K.T. (author)
In dit rapport wordt een methode beschreven voor het maken van een economisch verantwoorde planning van de tijdstippen van herstel aan een waterbouwkundige construetie. Bij deze methode staat de contante waarde van de kosten centraal. Er wordt gesteld dat de planning optimaal is in het geval de contante waarde van de totale kosten minimaal is....
master thesis 1991
document
Shafiee-Far, M. (author)
BELUGA is a mathematical model which has been developed by Booij, Holthuijsen and Tolman in Delft University of Thechnology, to compute wave penetration into a harbour taking diffraction and reflection into consideration. The aim of the model is to provide an efficient numerical method for calculation of a wave field in a relatively large...
master thesis 1991
document
Vos, M.J. (author), Groenveld, R. (author)
Het IJmond- gebied omvat de haven van Amsterdam, het Noordzeekanaal en de sluizen van IJmuiden. De probleemstelling richt zich op de planningsmethodiek voor de afwikkeling van de scheepvaart in dit gebied. Het afstudeerproject (in opdracht van DGSM) betreft het ontwikkelen van een simulatiemodel waarin de gehanteerde planningsmethodiek opgenomen...
master thesis 1991
document
Hunnego, P. (author), Schuhmacher, T.D. (author)
Het gebruik van beton voor de bouw van offshore platforms is tot op heden zeer beperkt in vergelijking met staal. Tot voor kort werd beton alleen toegepast voor grote waterdiepten in de Noordelijke Noordzee. Het gebruik van beton in ondiep water kent tot nu toe (1991) slechts twee voorbeelden: Ravenspurn en het platform voor de F3-locatie. Beide...
master thesis 1991
document
Van Beek, R.J. (author)
ARAPREE is een voorspanelement op basis aramidevezels, ontwikkeld door de HBG en AKZO. Dit nieuwe materiaal heeft een aantal voordelen vergeleken met voorspan- en wapeningsstaal. Echter de hoge kostprijs van ARAPREE is een van de redenen dat het daar wordt toegepast waar de gunstige eigenschappen van ARAPREE tot uiting komen en een toepassing in...
master thesis 1991
document
Van Wanrooy, J.A.G. (author)
In de rivier de Maas ligt, ongeveer 15 Km ten noord-oosten van 's-Hertogenbosch, het stuwcomplex Lith. Het complex dateert uit 1934 en bestaat uit een schuifstuw met ten zuiden daarvan een schutsluis. De capaciteit van deze oude sluis is te klein voor het huidige aanbod van schepen en met de komst van de duwvaart op de Maas voldoet de sluis niet...
master thesis 1991
document
Maas, J.F. (author), Roukema, D.C. (author)
Al vele jaren wordt in landen met een tamelijk streng winterklimaat onderzoek gedaan naar het fenomeen ijs op rivieren, met name naar de grootte en gevolgen van ice-jams. Een ice-jam bestaat uit schollen, die ineengeschoven zijn door de sleepkracht van stroming of wind. Een ice-jam moet in evenwicht zijn. Ten tijde van het ontstaan en de...
master thesis 1991
document
Vroege, P. (author)
In steady flow a well known method to determine a discharge is the method of dilution discharge-measurement : after constant injection of a known rate of tracer material and sufficient mixing over the entire cross-section, the concentration of the tracer material can be used to compute the discharge by way of an explicit relation. Using the same...
master thesis 1991
document
Hombergen, V.J.W. (author)
The Sint Maarten Ports Authority (SMPA) , wishes to expand the present port of Phillipsburg, due to the increase of cargo throughput and forecast for the cruise tourism. The SMPA has appointed Grabowsky&Poort International BV as the main consultants for the port development. To give this report a more complete character, a summary of the Port...
master thesis 1991
Searched for: year:1991 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 25)

Pages