Searched for: year:1993 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Van Lieshout, M.C. (author)
In this report a model has been derived to simulate morphological behaviour under tidal conditions. The model is based on the set of equations of motion and mass-balance for both water and sediment. The study focused on the underlying assumption that the kinematic response of the water movement on the bottom variation is much stronger than the...
master thesis 1993
document
Stoop, J.D. (author)
Een hoogwaterkering bestaande uit een aantal opdrijfbare kleppen, die scharnierend aan de bodem zijn bevestigd, kan in kerende toestand onder invloed van invallende golven in resonantie raken. Dit kan leiden tot grote uitwijkingen uit de evenwichtsstand van de individuele kleppen, wat onder andere grote belastingen op de scharnieren tot gevolg...
master thesis 1993
document
Vos, O.M.T. (author)
Er wordt uitgegaan van het aangegeven voorkeurstracé. Er wordt geen aandacht besteedt aan een eventueel alternatief tracé. Het project wordt beperkt tot het ontwerp van een alternatieve aanleg voor lange baanvakken, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Speciale kunstwerken ter plaatse van kruisingen met rivieren en kanalen worden niet nader...
master thesis 1993
document
Janssen, C.M. (author)
Cross-shore sediment transport is an important phenomenon in coastal engineering, which mainly accounts for the short-term changes in the coastline. To study on- and offshore transport the evolution of the beach profile is considered. For investigation of the beach profile small-scale physical models are often used. A problem in using a physical...
master thesis 1993
document
Rullens, R. (author)
When trailing suction hopper dredgers are employed, three methods of production measurement are commonly used. These are: 1. in-situ measurement 2. measurement in the pipeline 3. measurement in the means of transport Before a choice can be made, the advantages and disadvantages of the methods of production measurement have to be assessed in...
master thesis 1993
document
Meeuwissen, M.J.P. (author)
DEEL 1: HOPPERBEZINKSYSTEMEN Dit onderzoek heeft als doel het genereren van praktische oplossingen ter verbetering van het sedimenteren van vaste stof gedurende het laden aan boord van sleephopperzuigers. Het hoppersysteem wordt onderverdeelt in drie soorten subsystemen: de instroom, het bassin en de uitstroom. De drie soorten hoppersubsystemen...
master thesis 1993
document
Van der Vorm, P. (author)
In de Rotterdamse haven staat een groot aantal dukdalven. Bij het ontwerp wordt gebruikgernaakt van de langer bestaande methode Blum. Recent is door Rijkswaterstaat en Grondmechanica Delft een nieuwe methode ontwikkeld. Hierbij is een model gemaakt in het discrete elementen programma Tilly. Dit was aanleiding voor Ingenieursbureau Havenwerken...
master thesis 1993
document
Van Driel, J.B.P. (author)
Port systems are influenced by arrival patterns of ships, quay configurations, cargo handling conditions, storage capacity, connections with inland transport, environmental conditions and various other aspects. The extent to which these aspects effect port operations can be determined by empirical "rules of thumb", queuing theory and simulation...
master thesis 1993
document
Ariëns, E.E. (author)
Experimental research on erosion behind stone bed protections. A relation is looked for between the stability parameter of the bed material and the erosion parameter alpha. Roughness and turbulence have been investigated.
master thesis 1993
document
Smitt, M. (author)
Het plan Rail 21 van de NS voorziet in een viersporig spoorwegnet in de gehele Randstad. Op vele spoortrajecten moeten spoorverdubbelingen worden gerealiseerd. Dit betekent voor het baanvak door Delft een uitbreiding naar vier sporen. Voor Delft is door de studiegroep NSBTC1 hiervoor een twee sporige tunnelvariant uitgewerkt, met hierin...
master thesis 1993
document
Biemond, P.G. (author)
Een goed alternatief voor een bij strandsuppleties naar de wal persende sleephopperzuiger is een gescheiden systeem, met een 'rehandle dumpput' . De sleephopperzuiger dumpt hierbij het gewonnen zand in een put, waarna een tweede werktuig dit zand verder richting het strand verpompt. Het doel van deze studie is de uitwerking en de inpassing van...
master thesis 1993
document
Spaan, J.W. (author)
In dit afstudeerwerk is onderzoek gedaan naar een veelbelovend type golfenergiecentrale die elektriciteit opwekt uit windgolven: de Tapchan golfenergiecentrale. Het oorspronkelijke idee van deze centrale komt van het ingenieursbureau Norwave a.s. Bij de Tapchan golfenergiecentrale vindt de omzetting van golfenergie in elektrische energie plaats...
master thesis 1993
document
Gijzen, M.H.M. (author)
The demand for electric power in India has been growing steeply during the past decade particularly in the rapid industrialising southern regions and power shortages are frequently experienced. In order to cope with this problem, several coal burning power stations will be constructed along the west coast of India. One of the projected sites for...
master thesis 1993
document
Guinée, M.F. (author)
In 1990, in Bangladesh, the "Meghna roads and highway bridge"was finisthed. This bridge is the first one in a series of two Bridges replacing the ferries over the Upper Meghna River. During construction, and also after the finalization of the Bridge, it was revealed that the designers of this Bridge underestimated the power of the Upper Meghna...
master thesis 1993
document
Van 't Woud, A.J. (author)
Bij het doen van voorspellingen op lange termijn met morfologische modellen heeft men te maken met sterk variërende randvoorwaarden (b.v. golfhoogte, getij stroming). Als men bijvoorbeeld het jaarlijkse sedimenttransport in een gebied langs de kust wil bepalen moeten eigenlijk al deze variaties van de randvoorwaarden, in de berekeningen worden...
master thesis 1993
document
Van 't Wout, A.J. (author)
Bij het doen van voorspellingen op lange termijn met morfologische modellen heeft men te maken met sterk variërende randvoorwaarden (b.v. golfhoogte, getij stroming). Als men bijvoorbeeld het jaarlijkse sedimenttransport in een gebied langs de kust wil bepalen moeten eigenlijk al deze variaties van de randvoorwaarden, in de berekeningen worden...
master thesis 1993
document
Van Swol, F.J.P. (author)
As a result of recent floods caused by mountain rivers, more insight in the morphological processes concerning sedimentation problems and the bottom roughness to predict the expected water levels, is necessary to preclude future catastrophes. The aim of the study is to obtain more insight in the prediction of bottom roughness for situations...
master thesis 1993
document
Stroeve, F.M. (author)
The subject of this study is the Feni River Closure Dam in Bangladesh, which was designed in 1983 and subsequently built in 1985. In this final report the influence is analyzed of advanced design methods, which have become available since 1983, on the geometric dam profile and sea side slope protection. For this purpose the Feni dam was...
master thesis 1993
document
Oude Essink, M.P. (author)
De (komst van) hoge snelheidslijnen in verschillende landen van Europa leiden in de nabije toekomst tot een Europees netwerk van hoge snelheidslijnen, waardoor een aantrekkelijk alternatief ontstaat voor het personenvervoer in Europa. Via het voorkeurtracé H moet aansluiting van de Randstad op dit netwerk plaatsvinden. Op het tracé H is het...
master thesis 1993
document
Van Haastregt, E.P. (author)
Onder het stationseiland moet een halte worden gebouwd ten behoeve van de Noord-zuidlijn in Amsterdam. Dit project kan geïntegreerd worden met de vele andere projecten op het stationseiland ten behoeve van het IJ-oever project. Een ondergronds busstation is in deze studie niet meegenomen. Aan de hand van een vergelijking van drie varianten ...
master thesis 1993
Searched for: year:1993 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 36)

Pages