Searched for: year:1994 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 38)

Pages

document
Van Vliet, M. (author)
Offshore golfbrekers kunnen langs de Nederlandse kust de structurele erosie door zeespiegelstijging niet stoppen. Lokaal kunnen offshore golfbrekers een gunstige werking op de kust hebben in geval van zandgolven en zandhonger. Zeker wanneer de brandingsstroom een aandeel in de erosie heeft, maar ook transport door de getijstroom kan enigszins...
master thesis 1994
document
Janssens, V.C.L. (author)
Om de toekomstige groei van het autoverkeer in de stad in te dammen heeft gemeente Rotterdam besloten om het openbaar vervoer in de stad uit te breiden. Daarnaast moeten de verschillende vormen van openbaar vervoer beter op elkaar worden aangesloten. Een van de plannen om dit te realiseren is het metronet van de stad in noordelijke richting uit...
master thesis 1994
document
Koelewijn, H. (author)
Important changes in the coastal profile can appear in a few hours during storm conditions. During these conditions it is difficult to conduct measurements in the field, especially in the region of most interest (very near to the bed). Because of the complex physics of the problem it is not possible to make a proper scale model. Also full scale...
master thesis 1994
document
Van den Wollenberg, N.A.M. (author)
The purpose of this study is to quantify the cross-shore sediment transport, caused by washover flows on barrier islands in general and on the Wai San Ting sandbar in Taiwan in particular. Washover transport on a barrier island is the transport of sediment across the sandbar f r om its steeper seaward face towards the gentler sloping landward or...
master thesis 1994
document
Walstra, D.J. (author)
In this report we describe the development and calibration of a model which predicts the vertical distribution of the horizontal velocities induced by waves, the so-called undertow. Location of interest is the nearshore region where the flow is induced by both breaking and non-breaking waves. The model consists out of three modules. The first...
master thesis 1994
document
Grote, W. (author)
Stability of rock on horizontal bottoms and steep slopes subjected to wave attack has been a subject of investigation in the past. But the stability of rock on gentle slopes has not been investigated systematically. The objective of this research is to investigate the relations between the different variables involved. A possible application is...
master thesis 1994
document
Koppes, G.F.J. (author)
In het noordwesten van India (zie atb 1) ligt de deelstaat Gujarat. In de tijd van de Britse overheersing in India behoorde Gujarat tot het zogenaamde 'native India'. Het gebied bestond uit 30 a 40 staatjes met ieder een eigen bestuur. De deelstaat Gujarat beschikt over weinig havens die voldoende diep zijn voor zeeschepen. De havens waar...
master thesis 1994
document
Van Dam, J.D.F. (author)
On January 1st 1992 one of the most severe storms passed by the Northern North Sea. The Shell/Esso Tem platform is located in that area, north east of the Shetland Islands and has monitoring equipment installed. Time series data for surface elevation and velocity are analysed to obtain estimates for surface and velocity spectral densities and...
master thesis 1994
document
Bruining, J.W. (author)
Through the increasing draught of large vessels the need for breakwaters at greater depths becomes more and more important. In this respect vertical breakwaters may be the best alternative because of the considerable savings in construction time as well as the lower construction and maintenance costs. Therefore a lot of research is performed...
master thesis 1994
document
Kwik, M. (author)
Bij het ontwerpen van dijken gelden golfoploop en golfoverslag als belangrijke criteria. Een manier om golfoverslag te kwantificeren is d.m.v. het over de tijd gemiddelde overslagdebiet. Van dit debiet is bekend dat het afhangt van de surf similarity parameter en de dimensieloze kruinhoogte. Ook is bekend hoe de invloed van berm, taludruwheid,...
master thesis 1994
document
Dalmeijer, R. (author)
In het begin van dit verslag zijn uitgangspunten gekozen, een van de uitgangspunten was een sluis te ontwerpen met een verval van ongeveer 25 m. Dit uitgangspunt heeft een groot deel van dit afstudeer ontwerp beïnvloed. Na toepassing van de doelstelling (verval over één sluis ongeveer 25 m) bleef slechts één tracé over die hier redelijkerwijs...
master thesis 1994
document
Kleinjan, J.A. (author)
Het rijk wil de groei van aantal autokilometers beperken. Zij verwacht namelijk tot het jaar 2015 een groei van dit aantal van 70%. De gemeente Rotterdam wil in dezelfde periode de groei in haar regio zelfs beperken tot 10 a 15%. Om de automobilist uit de auto te krijgen moet een hoogwaard openbaar vervoer worden gerealiseerd. In november 1989...
master thesis 1994
document
Van Nes, C.P. (author)
In the late seventies, begin eighties a number of large breakwaters was severely damaged. The armour layer of these breakwaters consisted of slender concrete armour units, like dolosse or tetrapods. It appeared that one of the main reasons of failure of these breakwaters was breakage of the armour units. Obviously, the mechanical strength of the...
master thesis 1994
document
Van Vliet, F. (author)
In het onderzoek naar het gedrag van taludbekledingen van gezette stenen op een granulair filter is tot op heden met name aandacht besteed aan "nieuwe" constructies. Het modelleren van het gedrag is gebaseerd op zettingen zoals die erbij liggen vlak na aanleg en is geverifieerd met grootschalige proeven. Voor deze situatie zijn de huidige...
master thesis 1994
document
van den Berg, J.Q. (author), Bouvy, H.B. (author)
In this report we describe the phenomenon of pedestrian flow in case of large crowds leaving stadiums, buildings etc. First we made an extensive search through literature existing on this subject. We searched for existing models describing the flow of pedestrians under different conditions. Two researchers from the former Sovjet Union developed...
master thesis 1994
document
De Zwart, M. (author)
Naast de behoefte aan extra haventerrein in de Waalhaven, is er ook behoefte aan kadefaciliteiten aanwezig. De functie van de afscheiding tussen het land en het water is het kunnen keren van de grond. In dit geval moet de constructie meerdere functies kunnen vervullen. Als eerste moeten op de kade overslagactiviteiten kunnen plaatsvinden, ofwel...
master thesis 1994
document
Dalmeijer, R. (author)
Door de veranderingen in Europa is een toename van de handel te verwachten tussen Oosten West-Europa. Naar verwachting zal een deel van de goederen over water getransporteerd worden. Transport over water van Rotterdam naar het Oost-Europese achterland is reeds mogelijk via een omweg. Om in de toekomst over een snellere verbinding over water te...
master thesis 1994
document
Lamers, W.J.M. (author)
In Bangladesh moet de voedselproduktie worden vergroot. Met een bevolkingsdichtheid van rond de 760 inwoners per vierkante kilometer is Bangladesh een dichtbevolkt land. De bevolking is in de afgelopen decennia fors gegroeid en deze groei duurt voort. De voedselproduktie heeft de bevolkingsgroei niet bij kunnen houden. Om Bangladesh...
master thesis 1994
document
Reuber, J. (author)
The subject of this master thesis is to present the processes taking place at the erosion of a fluid mud layer due to entrainment, to carry out experiments in an annular flume and compare the results of these experiments with a numerical model, which has been elaborated at the TU Delft. The report can be devided into five parts: physical and...
master thesis 1994
document
De Jong, V.J. (author)
Background The demand for electricity in India is particularly acute in the southwestern region. Consequently, to meet this demand the Government of India has initiated plans to build a thermal power plant near the coastal city of Kayamkulam. Ultimately, in the year 2005, this plant is to be capable of producing 1,936 mega-Watts of electricity....
master thesis 1994
Searched for: year:1994 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 38)

Pages