Searched for: year:1994 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 38)

Pages

document
Grote, W. (author)
Stability of rock on horizontal bottoms and steep slopes subjected to wave attack has been a subject of investigation in the past. But the stability of rock on gentle slopes has not been investigated systematically. The objective of this research is to investigate the relations between the different variables involved. A possible application is...
master thesis 1994
document
Negen, E.H. (author)
Het voorliggende afstudeeronderzoek is een vervolgstudie op de hydraulische-morfologische effektstudie van het Waterloopkundig Laboratorium (WL) naar het erosieprobleem van kustvak Eierland (Texel). Bij dit onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van 2DH numerieke veldmodellen voor golven, stroming en sedimenttransporten ten einde de...
master thesis 1994
document
Kwik, M. (author)
Bij het ontwerpen van dijken gelden golfoploop en golfoverslag als belangrijke criteria. Een manier om golfoverslag te kwantificeren is d.m.v. het over de tijd gemiddelde overslagdebiet. Van dit debiet is bekend dat het afhangt van de surf similarity parameter en de dimensieloze kruinhoogte. Ook is bekend hoe de invloed van berm, taludruwheid,...
master thesis 1994
document
Beyer, D. (author)
The present wave transformation models for random waves make use of an explicit formulation of the energy dissipation. A time-averaged model has been studied in which the dissipation rate per breaking wave is estimated from that in a bore of corresponding height. The probability of occurrence of breaking is derived from a wave height...
master thesis 1994
document
Koppes, G.F.J. (author)
In het noordwesten van India (zie atb 1) ligt de deelstaat Gujarat. In de tijd van de Britse overheersing in India behoorde Gujarat tot het zogenaamde 'native India'. Het gebied bestond uit 30 a 40 staatjes met ieder een eigen bestuur. De deelstaat Gujarat beschikt over weinig havens die voldoende diep zijn voor zeeschepen. De havens waar...
master thesis 1994
document
Hakstege, C.G. (author)
Ontwerp van een olieterminal voor Paktank bij Singapore op een kunstmatig eiland voor de kust. Uitvoering in vier fasen met een groot aantal aanlegplaatsen. In dit rapport wordt de benodigde capaciteit bepaald door wachttijdberekingen.
master thesis 1994
document
Turnhout, P.J. (author)
Ontwerp voor een variant van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De variant in de vorm van een Caission is uitgewerkt in dit rapport. Tevens is een onderzoek gedaan naar het effect van Scheepsaanvaringen met dit caisson.
master thesis 1994
document
Pols, R.M. (author)
The goal of the study is to develop a slug generator that can be used upstream of the Multiphase Capacitive Flow meter (MCF) developed by KSEPL. This meter operates only in the intermittent flow regime. The scope of application should be widened to the stratified and stratified annular flow regime by means of a slug generator. Objectives in the...
master thesis 1994
document
Aghababazadeh, F. (author)
The study of waves and current, especially in the nearshore region is of particular importance for nearshore or coastal works. During the last decades, the formulations to describe the wave propagation as the waves move towards the shore has advanced very much. Many operational models for the hindeast and forecast of waves have been developed....
master thesis 1994
document
Van den Wollenberg, N.A.M. (author)
The purpose of this study is to quantify the cross-shore sediment transport, caused by washover flows on barrier islands in general and on the Wai San Ting sandbar in Taiwan in particular. Washover transport on a barrier island is the transport of sediment across the sandbar f r om its steeper seaward face towards the gentler sloping landward or...
master thesis 1994
document
Bruining, J.W. (author)
Through the increasing draught of large vessels the need for breakwaters at greater depths becomes more and more important. In this respect vertical breakwaters may be the best alternative because of the considerable savings in construction time as well as the lower construction and maintenance costs. Therefore a lot of research is performed...
master thesis 1994
document
Koelewijn, H. (author)
Important changes in the coastal profile can appear in a few hours during storm conditions. During these conditions it is difficult to conduct measurements in the field, especially in the region of most interest (very near to the bed). Because of the complex physics of the problem it is not possible to make a proper scale model. Also full scale...
master thesis 1994
document
Janssens, V.C.L. (author)
Om de toekomstige groei van het autoverkeer in de stad in te dammen heeft gemeente Rotterdam besloten om het openbaar vervoer in de stad uit te breiden. Daarnaast moeten de verschillende vormen van openbaar vervoer beter op elkaar worden aangesloten. Een van de plannen om dit te realiseren is het metronet van de stad in noordelijke richting uit...
master thesis 1994
document
Van Dam, J.D.F. (author)
On January 1st 1992 one of the most severe storms passed by the Northern North Sea. The Shell/Esso Tem platform is located in that area, north east of the Shetland Islands and has monitoring equipment installed. Time series data for surface elevation and velocity are analysed to obtain estimates for surface and velocity spectral densities and...
master thesis 1994
document
De Graaff, W.J. (author)
The bay of Pipavav, India has been investigated for a feasible development of a new regional deep water port. This master's study contributes to the DHV Environment and Infrastructure feasibility study for a preliminary masterplan study based on a tentative traffic and shipping forecast. In Volume I of this study a preliminary design of the port...
master thesis 1994
document
Walstra, D.J. (author)
In this report we describe the development and calibration of a model which predicts the vertical distribution of the horizontal velocities induced by waves, the so-called undertow. Location of interest is the nearshore region where the flow is induced by both breaking and non-breaking waves. The model consists out of three modules. The first...
master thesis 1994
document
Kleinjan, J.A. (author)
Het rijk wil de groei van aantal autokilometers beperken. Zij verwacht namelijk tot het jaar 2015 een groei van dit aantal van 70%. De gemeente Rotterdam wil in dezelfde periode de groei in haar regio zelfs beperken tot 10 a 15%. Om de automobilist uit de auto te krijgen moet een hoogwaard openbaar vervoer worden gerealiseerd. In november 1989...
master thesis 1994
document
Dalmeijer, R. (author)
In het begin van dit verslag zijn uitgangspunten gekozen, een van de uitgangspunten was een sluis te ontwerpen met een verval van ongeveer 25 m. Dit uitgangspunt heeft een groot deel van dit afstudeer ontwerp beïnvloed. Na toepassing van de doelstelling (verval over één sluis ongeveer 25 m) bleef slechts één tracé over die hier redelijkerwijs...
master thesis 1994
document
Van Agthoven, A.M. (author)
Detailed studies have been carried out for fetch and duration limited wave growth and fully developed sea state, but much less is known about changing wind conditions. The subject of this study is the response of waves to a change in wind speed. The main point of interest is the rate of response at the different frequencies. Two third generation...
master thesis 1994
document
Marell, M.H. (author)
Door het besluit om de Europoortkering in combinatie met de Stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaai te realiseren, ui de Beerdam in 1996 geopend kunnen worden. Deze opening heeft gunstige gevolgen voor de binnenscheepvaart-afwikkeling van en naar de Maasvlakte. Om de gevolgen van de opening voor de waterbewegingen in het...
master thesis 1994
Searched for: year:1994 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 38)

Pages