Searched for: year:1995 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Van Engelen, H.J. (author)
Onderzoek naar de invloed van drijvende golfbrekers op de kust van Delfland. Om de werking te zien van het zanddiode-principe in te zien, is zowel voor het langstransport als het dwarstransport, een mathematisch model toegepast op de Delflandse kust. Uit de berekeningen van het langstransport kwam naar voren, dat het mogelijk was om het netto...
master thesis 1995
document
Bosboom, J. (author)
In this thesis, the modelling of the horizontal velocity field under waves using Boussinesqtype models is studied. Special attention is paid to the prediction of bottom velocities in view of sediment-transport formulations. Boussinesq-type models describe the propagation of weakly non-linear shallow-water waves. The depth-dependence of the...
master thesis 1995
document
Claessen, E.W.M. (author), Groenewoud, M.D. (author)
This study is part of a Human Capital and Mobility Project called 'Dynamics of Beaches'. This project is a co-operation of six European universities which work together in solving some unknown aspects of a submerged breakwater by means of model experiments. Several agreements about the experiments were made between the partners. These agreements...
master thesis 1995
document
Van Woudenberg, C.C. (author)
In het kader van onderzoek naar processen die zich langs de Nederlandse kust afspelen, is in 1981 en 1982 een onderwater zanddam aangelegd bij Loswal Noord ter hoogte van Hoek van Holland. Deze onderwater zanddam is nagenoeg loodrecht op de overheersende getij stroomrichting gepositioneerd. Het doel van de aanleg van deze onderwater zanddam was...
master thesis 1995
document
Reijnders, M. (author)
The seabed of many coastal and estuarine areas in the world mainly consists of mud. The interest in the complex behaviour of mud has increased considerably the last few decades, because mud has become more and more a menace to the environment. Contamination o f mud has infertalized agricultural land and with the increase of harbor activity,...
master thesis 1995
document
Wolters, A.F. (author)
De temperatuur op aarde stijgt. Een gevolg van deze temperatuurstijging is zeespiegelstijging. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat de weersomstandigheden kunnen veranderen. De gemiddelde windkracht zou kunnen toenemen waardoor de golfhoogtes kunnen toenemen. Ook de gemiddelde windrichting zou kunnen veranderen. Een en ander zal gevolgen hebben...
master thesis 1995
document
Smits, A.P. (author)
De sleephopperzuiger is een baggerwerktuig dat een breed werkgebied heeft. Zo wordt dit werktuig o.a. gebruikt voor het op diepte brengen en houden van vaarwegen, maar ook voor zandwinning op zee voor bijvoorbeeld het opspuiten van stranden. Op de werkplek aangekomen vermindert het schip snelheid. De zuigbuis wordt overboord gezet en neergelaten...
master thesis 1995
document
Van der Biezen, S.C. (author)
In the scope of NOURTEC, an EEC project, efforts are made to simulate the behaviour of executed foreshore supplies with the aid of mathematical computer models. One of the models used are line models. On behalf of the DUT two studies contribute to NOURTEC line modelling. One concentrates on the longshore transport, and the present study focuses...
master thesis 1995
document
Groothuis, A. (author), Van Rooijen, R. (author)
Nabij Tunis, de hoofdstad van Tunesië (Noord-Afrika), bevinden zich drie haventerreinen die gezamenlijk het complex Tunis/La Goulette/Radès vormen. De haven van Tunis wordt binnenkort gesloten voor commercieel scheepvaartverkeer. De in 1986 geopende haven van Radès is opgebouwd uit twee aparte haventerreinen, een gespecialiseerd terrein voor de...
master thesis 1995
document
Klaassen, D. (author)
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt gewerkt aan het opstellen van een algemene benadering voor de veiligheidsbeoordeling van waterkeringen (bepaling van inundatierisico). Voor beweegbare waterkeringen moet, naast de kans op overslag van water over de kering of het bezwijken van de constructie, ook de kans dat de kering...
master thesis 1995
document
Van Herk, E. (author)
Een probabilistische analyse vereist van iedere parameter inzicht in de spreiding van de parameter. Voor de bepaling van de partiële factoren is in de nieuwe TGB 1990 uitgegaan van een geschatte variatiecoëfficiënt voor de belasting (woningbouw), paaldraagvermogen en de negatieve kleef. Resultaten van recente proefbelasting laten hogere...
master thesis 1995
document
Bellis, J.C.G. (author)
In de Amsterdamse regio wordt de groei van het autoverkeer een steeds groter probleem. Eén van de oplossingen hiervoor wordt gezocht in uitbreiding van het metro/sneltramnet. De aanleg van de Noord-Zuidlijn maakt onderdeel uit van deze plannen. Deze Noord-Zuidlijn gaat de openbaar vervoersverbinding vormen tussen Amsterdam-Noord, het...
master thesis 1995
document
Vis, C.L. (author)
The growing need for breakwaters in deep water due to the increasing draught of large vessels draws the attention to caisson breakwaters. These monolithic structures are more economical compared to rubble mound breakwaters. Especially in deep water lower construction and maintenance costs and considerable savings in construction time can be...
master thesis 1995
document
Somers, C. (author)
In de ontwerpfase van de Maeslant Kering zijn door het WL tweedimensionale en driedimensionale modelproeven uitgevoerd. Tijdens de driedimensionale proeven werd een aantal niet voorziene instabiliteiten waargenomen. Naar aanleiding van deze proefresultaten werden het deurprofiel en de vormgeving van de onderzijde veranderd, zodat de stabiliteit...
master thesis 1995
document
Verstegen, C.J.P. (author)
The objective of this study is to make a study on dealing with uncertainty in the design of river training works. Based on this study, a method and several instruments have been developed that aim to improve a full and consistent use of a probabilistic design approach. This study is divided into three parts. The outline is rather unconventional...
master thesis 1995
document
Bijvelds, M.D.P. (author)
This thesis describes the numerical modelling of discharges where density differences play an important role, in particular positive buoyant cooling water discharges. Two regions, in which the hydrodynamics are influenced by the discharge, can be distinguished; the near-field and the far-field. In the former region the initial jet...
master thesis 1995
document
Plate, S. (author)
Breakwaters differ from each other by their functions or their type. The most important function of breakwaters is to allow the ships to be loaded and unloaded in calm water conditions and to provide dock or quay facilities. Several types of breakwaters can be distinguished, depending on their operation and design. The most common breakwater...
master thesis 1995
document
Duijvestijn, A.M.W. (author)
Een van de meest toegepaste typen golfbrekers is de conventionele golfbreker. Dit is een constructie van meerdere lagen natuursteen soms afgedekt met een of twee lagen betonblokken waarbij verplaatsingen van elementen over het talud niet worden toegelaten. Een bermgolfbreker, opgebouwd uit meer, maar lichtere steen kan goedkoper zijn. Het idee...
master thesis 1995
document
Berghuis, E.P.D. (author)
Lake Maracaibo, Venezuela is an outstanding example of today's conflict of interests between protection of natural resources and economic development because of the extensive use of the area. The exchange and interaction between the fresh water of the Lake and the saline water from the Gulf of Venezuela is an important mechanism in the...
master thesis 1995
document
Siregar, P.J.B. (author)
The "Guide for Concept Design" is prepared by the Working Group 30 (WG30) in order to provide practical guidelines for the design of approach channels and fairways. WG30 is a joint working group formed by the Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC) and International Association of Ports and Harbours (IAPH). As part...
master thesis 1995
Searched for: year:1995 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 54)

Pages