Searched for: year:1997 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 79)

Pages

document
Méndez Lorenzo, A.B. (author)
Seiches zijn opslingerende staande golven die in afgesloten havenbekkens kunnen ontstaan, wanneer vanaf zee golven met specifieke golflengtes de haven binnen dringen. In het Europoortgebied ontstaat een afgesloten bekken wanneer de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en de Hartelkering worden gesloten. Seiches veroorzaken een extra verval...
master thesis 1997
document
Perquin, M.J. (author)
In deze simulatie-studie is onderzocht in welke mate het schutwaterverlies beperkt kan worden door een aanpassing in de bediening van de sluis. Op kanalen en gekanaliseerde rivieren spelen steeds meer belangen een rol, met elk hun eigen waterbehoefte. Peilhandhaving, behoud van natte natuurwaarden, drinkwatervoorziening, water ten behoeve van de...
master thesis 1997
document
Van Marion, B.B. (author)
The subject of this thesis is the sediment exchange between channels and flats in tidal inlets. This topic is part of a research scheme which must yield more insight into the dynamic equilibrium of tidal inlets. An important aspect of the sediment exchange is the drying and flooding of the flats during the tide. The oscillating water level gives...
master thesis 1997
document
Blom, A. (author)
In this study the river migration model MIANDRAS has been applied to simulations of the planform changes of the river Allier, a tributary of the river Loire in France. The Allier is a very dynamic and natural river system with braided and meandering river sections. Two meandering reaches of the Allier, located between Varennes-sur-Allier and...
master thesis 1997
document
Sint Nicolaas, W. (author)
Probabilistic analysis of the control of grading of quarried rock, using the Rosin-Rammler distribution. with case study for the breakwaters of the port of Ennore, India
master thesis 1997
document
Ruitenberg, J. (author)
In dit afstudeerverslag wordt verslag gedaan van de krachtswerking in een tunnelwand. Er zijn twee situaties vergeleken. Een tunnel die gesitueerd is in zandige grond en dezelfde doorsnede maar dan in klei. In beide situaties bevindt zich grondwater boven de tunnel. Doel was om te kijken naar verschillen en deze te kwantificeren. Daarnaast zijn...
master thesis 1997
document
Vink, H.A.T. (author)
The need for coastal structures, such as breakwaters, at great water depths is rapidly increasing as a result ofthe increasing draught of large vessels and off-shore land reclamations which can, for instance, be used for the benefit of the expansion of harbours and related industrial activities. In water depths greater than approximately 10 m...
master thesis 1997
document
Van Loon, J. (author)
The purpose of this study is to develop a suitable model to predict morphological changes in tidal inlets. Several morphological models already exist, but they all have their limitations. In this study is chosen for the morphological program ESTMORF. Until this moment the model ESTMORF is only verified for the channel cross-sectional areas and...
master thesis 1997
document
Spanjers, C.M. (author)
Voorstudie Om de leidende rol die de haven van Rotterdam in de wereldhandel heeft te kunnen handhaven is het noodzakelijk voor de komende decennia ruimte te creeren in de nabijheid van de haven. Dit kan door het aanleggen van een tweede Maasvlakte, een landaanwinning in zee. Het is mogelijk gebleken deze Maasvlakte 2 technisch, morfologisch,...
master thesis 1997
document
Van Beek, J.S. (author)
In dit afstudeerverslag wordt getracht een antwoord te geven op de volgende vragen : • Welke interactie vindt plaats tussen ondergrondse stations en boortunnels ? • Welke alternatieve bouwmethoden zijn mogelijk voor een ondergronds station? • Welke bouwmethoden zijn toepasbaar voor het ondergrondse station op de Vijzelgracht te Amsterdam? •...
master thesis 1997
document
Onderwater, M. (author)
People always want to live near water and all over the world the areas near the sea get more and more built with houses, hotels and infrastructure. For this reason there is a trend to reclaim land by making an artificial island near or against the existing coast. Examples are the airport 'Chek Lap Kok' in Hong Kong and the 'Plan Waterman', a...
master thesis 1997
document
Les, B.A.J. (author)
The Friesche Zeegat area is situated in the northeast of the Netherlands and is a part of the Dutch Waddensea. The Friesche Zeegat area consists of the barrier Islands Ameland and Schiermonnikoog and a part of the Waddensea. Drainage occurs through tidal channels and the major tidal inlets. Seawards of the inlet, an ebb-tidal delta occurs. The...
master thesis 1997
document
Heijn, K.M. (author)
Recently, interest in vertical breakwaters has grown. The development of ports from natural small harbours to artificial large harbours facing the outer sea has demanded the construction of breakwaters in rougher seas. The vertical breakwater could play a role of importance in this development. To obtain general guidelines for the design of...
master thesis 1997
document
Lengkeek, H.J. (author)
Het boren van tunnels is een 'oude bekende' bouwmethodiek. In het buitenland is hier al veel ervaring mee opgedaan. Het grote voordeel van het boren is de geringe verstoring tijdens de bouwfase. Tot op heden is deze bouwmethodiek alleen toegepast in stevige grondsoorten, zoals rots en harde klei en is er geen ervaring opgedaan met het boren in...
master thesis 1997
document
Suastika, I.K. (author)
The purpose of this study is to develop a novel approach to offshore wave load analysis and apply it to the problem of ringing of gravity base structures. Ringing is a transient structural response at the natural frequency of the structure, that has been observed in model tests of gravity base structures. The observed response has relatively...
master thesis 1997
document
Verweij, J.F. (author)
In 1984 en 1985 hebben proeven aangetoond dat het mogelijk is om dichtheidsstromen op te wekken van water met een hoog sedimentgehalte. Het onder lage druk (ca. 1 bar) injecteren van water in de bodem, het zogenaamde 'jetten' verdunt de bodem tot een water-sedimentmengsel. Door het verschil in dichtheid tussen het water-sedimentmengsel en het...
master thesis 1997
document
Aukema, E.J. (author), Joling, A.G. (author)
In geotechnical practice frequently use is made of steel sheet pile walls for soil and/or water retaining constructions. High demands are made with respect to the deformations, in particular in urban surroundings. Often these walls are composed of V- or Z-shaped profiles, whereby both profiles have their specific advantages and disadvantages. A...
master thesis 1997
document
Rob, E.H. (author)
Voordat een luchthaven, in dit geval Schiphol, mag uitbreiden, zijn nogal wat verschillende besluiten te nemen. Ter ondersteuning van de besluiten dient een Milieu effect-rapport (MER) opgesteld worden. Een van de elementen van dit MER is (de verandering van) het extern risico rond de luchthaven. Voor de berekening van het externe risico zijn...
master thesis 1997
document
Voortman, H.G. (author)
In Europe the interest in and the importance of vertical breakwaters is growing. A central point is the optimal geometry, e.g. the width and height of the breakwater caisson chosen such that the total costs over the lifetime of the structure are minimized. Probabilistic design tools provide several methods to determine the probability of failure...
master thesis 1997
document
Van der Hoek, A. (author)
De laatste jaren staat de toegankelijkheid vanuit zee van de West-Europese havens weer in de belangstelling. De haven van Rotterdam vormt hierop geen uitzondering; vanwege de bijzonder goede toegankelijkheid voor grote, diepstekende schepen heeft Rotterdam een sterke concurrentiepositie in het bulk vervoer in het gebied tussen Hamburg en Le...
master thesis 1997
Searched for: year:1997 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 79)

Pages