Searched for: year:1997 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 79)

Pages

document
Roeleveld, B.J. (author)
Dit afstudeerverslag handelt met name over de golftransmissiecoefficient van gabionboxen belast door golven. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeerproject aan de Technische Universiteit Delft, in samenwerking met baggermaatschappij Boskalis. Gabions worden op dit moment vooral toegepast als bodembescherming tegen de...
master thesis 1997
document
Van Weert, P.J.G. (author)
For an accurate description of the wave loading on an offshore structure, detailed knowledge of the wave-induced kinematics is a precondition. To fully describe the ocean environment is, however, a complex problem. First of all because of the fact that wave action is a random process. The second complication is wave directionality. With wave...
master thesis 1997
document
Heijn, K.M. (author)
Recently, interest in vertical breakwaters has grown. The development of ports from natural small harbours to artificial large harbours facing the outer sea has demanded the construction of breakwaters in rougher seas. The vertical breakwater could play a role of importance in this development. To obtain general guidelines for the design of...
master thesis 1997
document
Van Marion, B.B. (author)
The subject of this thesis is the sediment exchange between channels and flats in tidal inlets. This topic is part of a research scheme which must yield more insight into the dynamic equilibrium of tidal inlets. An important aspect of the sediment exchange is the drying and flooding of the flats during the tide. The oscillating water level gives...
master thesis 1997
document
Davidse, C.T. (author)
De veiligheid en effectiviteit van een haven kan dus worden vergroot door de afmetingen van de verschillende onderdelen van een haventoegang te verruimen, de ligging zo te orienteren dat nautisch gezien het invaren gemakkelijker wordt of dat de golfindringing in de haven minder wordt. De kosten daarentegen kunnen worden beperkt door zo weinig...
master thesis 1997
document
Oude Elberink, M.B. (author)
TOMAS is een bouwmethode voor de geïndustrialiseerde aanleg van een tunnelbak voor spoor- en wegverbindingen onder maaiveld. Dit rapport is globaal onder te verdelen in drie onderwerpen: 1) Beschrijving van de technologie; In dit gedeelte van het rapport wordt kort ingegaan op het technische idee achter TOMAS. De knelpunten worden behandeld en...
master thesis 1997
document
Van Osch, M.J.W. (author)
Bij de kademuren die de laatste jaren in de diepere havens van Nederland gemaakt zijn, wordt de grand gekeerd door combiwanden. Dit is voor de hier gerdende grondopbouw en belastingen de meest geschikte constructievorm, deze wordt hier als 'conventionele methode' gezien. Een alternatieve manier om de grand te keren is de diepwand. Deze techniek...
master thesis 1997
document
Van der Hoek, A. (author)
De laatste jaren staat de toegankelijkheid vanuit zee van de West-Europese havens weer in de belangstelling. De haven van Rotterdam vormt hierop geen uitzondering; vanwege de bijzonder goede toegankelijkheid voor grote, diepstekende schepen heeft Rotterdam een sterke concurrentiepositie in het bulk vervoer in het gebied tussen Hamburg en Le...
master thesis 1997
document
Westra, M.R. (author)
Voor wie in de offshore werkt vormen golven een bedreiging. Bij de installatie van boorplatforms bijvoorbeeld is het belangrijk een aantal dagen van tevoren te weten wat het golfklimaat en de weersomstandigheden zullen zijn op de plaats en het tijdstip waarop de installatie zal plaatsvinden. Voor aannemers die onderhoudswerk verrichten aan...
master thesis 1997
document
Nuijten, G.A. (author)
For tunnels it is not only important, how the tunnel and the surrounding rock behave during the life time of the tunnel. It is also very meaningful to understand how the tunnel is behaving, while it is under construction. The basis for this thesis is to understand, how the tunnel behaviour, concerning deformation and stability, is for different...
master thesis 1997
document
Groenewoud, M.D. (author)
Onderdeel van dit project is het simuleren van het morfologisch gedrag van ren van de drempels, de Drempel van Hansweert, met een morfologisch computermodel. Dit verslag beschrijft de eerste van twee fasen van dit projekt waarin de modelbouw en de simulatie van de huidige situatie wordt beschreven. In de tweede fase zullen diverse...
master thesis 1997
document
Torrini, L. (author)
This master thesis is a contribution to the Dynamics of Beaches project, which is a part of the EU funded Human Capital and Mobility program (HCM). In this study, the 3D-effects of detached segmented submerged breakwaters, in the nearshore zone, primarily on the hydrodynamic processes and only secondarily on the morphodynamics, are investigated....
master thesis 1997
document
Buijsman, M.C. (author)
It is the policy of the Dutch government to aim at the extraction of gas from the smaller gas fields in The Netherlands to spare the large Slochteren field in Groningen. The gas reservoirs below the Wadden Sea are counted among the smaller fields. Their capacity is estimated to 200 thousand million cubic metres, and their economic value is equal...
master thesis 1997
document
Suastika, I.K. (author)
The purpose of this study is to develop a novel approach to offshore wave load analysis and apply it to the problem of ringing of gravity base structures. Ringing is a transient structural response at the natural frequency of the structure, that has been observed in model tests of gravity base structures. The observed response has relatively...
master thesis 1997
document
Keulers, E.J.M. (author)
There is the intention to develop a bulk and energy port at Hazira, along the Eastern coast of the Gulf of Khambhat to provide the industries in the hinterland. The port has to be attainable for both bulk carriers up to 150,000 DWT and LNG carriers up to 125,000 m3. During this study a primary design for the Hazira Bulk & Energy port will be...
master thesis 1997
document
Heukelom, S.A. (author)
This thesis is divided into 7 chapters. Each chapter deals with one of the main subjects mentioned in the previous paragraph. Chapter 1 gives an introduction on the Musi river and the problems encountered in the entrance channel of the Port of Palembang. The present-day situation of the Musi river, as well as the available data, will be...
master thesis 1997
document
Bierens, R. (author)
Rijkswaterstaat and the Dutch contractors have many years of experience in the removal of silt and sand from the Rotterdam harbour. In all those years a great deal of valuable experience has been gained with the behaviour of silt in the harbour. They never succeeded, however in making an estimation/prediction of the amount of sedimentation which...
master thesis 1997
document
De Groot, A.E.A. (author)
De keuze voor het gebruik van een type tunnelboormachine in Nederland ligt niet eenduidig vast, omdat de grondopbouw zeer heterogeen en de grondwaterstand zeer hoog is (bijna altijd boven het aanlegniveau van de tunnel). Het probleem is dus het ontbreken van de juiste criteria en aspecten voor de keuze van de juiste tunnelboormachine (TBM). Het...
master thesis 1997
document
Van Berkel, B.C. (author)
In de Arabische zee moet HAM (Hollandsche Aanneming Maatschappij) kabels en leidingen over de zeebodem leggen. Hierbij moet een richel van kleimateriaal op 3000 m waterdiepte gepasseerd worden. De steilheid van deze richel is zodanig dat de leidingen breken als deze over de richel gelegd worden. Door deze richel wordt een sleuf gebaggerd om de...
master thesis 1997
document
De Jong, M. (author)
The subject of investigation in this study is the extension of Ulsan Port in the south east of the Korean peninsula. The existing port of Ulsan is mainly an industrial port, with refineries, petro-chemical industries, car manufacturing and ship building. The Korean government is setting up an overall port development strategy, in which Ulsan...
master thesis 1997
Searched for: year:1997 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 79)

Pages