Searched for: year:1998 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 72)

Pages

document
Blacquière, A.R. (author)
In het kader van een afstudeerproject is een studie verricht naar de morfologische ontwikkeling van de Westerschelde sinds 1650 volgens eendimensionale rekenmodellen. De validatie van dit soort modellen is namelijk een probleem. Van de Westerschelde bestaat weliswaar een groot aantal meerdimensionale modellen, maar door de grote hoeveelheid aan...
master thesis 1998
document
Van Baardwijk, J. (author)
Boortunnels en het ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land, waarin naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de leefbaarheidnorm zichtbaar is, wordt bij het oplossen van knelpunten steeds vaker overwogen om infrastructuur ondergronds...
master thesis 1998
document
Van Noort, E.T.L. (author)
In onderhavige studie is de meettechniek "Particle Tracking Velocimetry" (PTV) toegepast ten behoeve van het onderzoek naar ondiepe waterstromingen. Het doel van het onderzoek was de meettechniek beschikbaar te krijgen voor studies aan ondiep-waterstromingen en de geschiktheid van de methode voor het meten van grootschalige structuren aan te...
master thesis 1998
document
Broos, E.J. (author), Wiersema, K.J. (author)
This final thesis report describes the results of the feasibility analysis to the closure of the Gulf of Khambhat done by Erik Broos and Kees Wiersema, from Delft University of Technology. The study started with site visits to both Gujarat and La Rance where interviews were held to obtain insight in the desires of concerned parties as the...
master thesis 1998
document
Veenma, M.F.H. (author)
Dit eerste deelrapport is toegespitst op de analyse van het boor- en bouwproces van een DOT-tunnel onder Nederlandse omstandigheden. Het afstudeeronderzoek heeft als titel "DOT-tunnel onder Het Groene Hart haalbaarheidsstudie van een Double-a-Tube tunnel onder Nederlandse omstandigheden" en heeft, namens DHV Milieu en Infrastructuur,...
master thesis 1998
document
De Haas, E. (author)
The Storm Surge Barrier in the New Waterway was built to protect the city and port of Rotterdam and the area of the lower Rhine against flooding during extreme conditions. This construction, consisting of two gigantic arc shaped barriers, is to be pivoted into the New Waterway and then lowered in case of an impeding emergency. The arc shape...
master thesis 1998
document
Klabbers, M. (author)
Sharks require a certain current condition in their basin for survival. The shark basin of Blijdorp zoo (Rotterdam) has been modeled in order to provide information regarding the currents in the basin and to optimize the physical environment for the sharks in the basin
master thesis 1998
document
Roelofs, M. (author)
Research to the technical and financial feasibility for a partly demobilization of a wave reducing device (breakwater) to survive extreme wave loads, with a case study for the island of Sint Maarten, Netherlands Antilles.
master thesis 1998
document
Bleyi, R.H.J. (author)
Because of the allied bombing of Walcheren in 1944 the island suffered from a number of breaches. These breaches were closed in the period 1944-1945. The closures have been described by A. den Doolaard in his novel "Het Verjaagde Water". For the closure Phoenix caissons have been used from the Mulberry harbours build during the allied landings...
master thesis 1998
document
Van Ledden, M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van de studie "Modellering van zand-slibsegregatie in de Nieuwe Merwede", uitgevoerd voor het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als studiegebied heeft het RIZA gekozen voor de Nieuwe Merwede, een riviertak in het...
master thesis 1998
document
Zuurveld, J. (author)
Experimental research on the stability of bed material behind a backward facing step. Measured is the stability as a function of the local velocity and the local turbulence (turbulence intensity) due to the eddy formation.
master thesis 1998
document
Wanders, S. (author)
The Tanjung Perak harbour ofthe city of Surabaya on the island Java, Indonesia has experienced a considerable growth of container traffic. In order to adequately deal with the expected continuing increase ofcontainer traffic in the future, the International container terminal is presently being expanded. In future there will be three...
master thesis 1998
document
Koopmans, M. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt het afmeerproces van grote schepen tegen open-steiger constructies. met flexibele dukdalven. behandeld. In de huiclige ontwerp-methode wordt uitgegaan van een energetische benadering. In clit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de gelcligheid van (oze methode en wordt een tweetal dynamische...
master thesis 1998
document
Plantinga, M. (author)
Voor de aanleg van tunnels bieden boormethoden steeds grotere voordelen. In Nederlandse grond zal veelal slechts geboord kunnen worden gebruik makend van een schildmethode, in de meeste gevallen gecombineerd met boorfrontondersteuning. Het schild waarborgd de stabiliteit van de grond in radiale richting. Door middel van boorfrontondersteuning...
master thesis 1998
document
Fecken, F.A. (author)
De aanleiding van dit onderzoek komt van het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam die een antwoord wilde hebben op de vraag: is het mogelijk om een kadeconstructie te ontwerpen die verplaatsbaar is. Door de kadeconstructie te demonteren wordt er bespaard op grandstoffen wat ten goede komt aan het milieu. Bij de huidige kadebouw wordt de...
master thesis 1998
document
De Vries, J.F. (author)
In scheepvaartkanalen worden er steeds meer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn oevers die bestaan uit een vooroever en een daarachter gelegen natte strook of plasberm. In de vooroever zitten openingen die dienen om vers water vanuit het kanaal naar de natte strook te laten stromen om ongewenste effecten van stilstaand water te...
master thesis 1998
document
Huijssoon, W.P. (author)
Onderzoek naar de inzet van materieel voor het transport van stenen over water, ten behoeve van de bouw van een golfbreker. Vanuit de praktijk (Boskalis) is de vraag gekomen om het bakkentransportproces, zoals dat plaatsvindt bij de bouw van offshore golfbrekers, nader te bestuderen. De reden daarvan is, dat de berekende productie met behulp van...
master thesis 1998
document
Repko, A. (author)
For the probability-based design and assesment of marine structures interacting with sea waves, a reliable knowledge of the long-term wave climate is required. Wave climate data are commonly presented in the form of histograms of spectral wave parameters. The severity of a sea state is usually expressed in terms of significant wave height H, and...
master thesis 1998
document
Fraza, L.A.J. (author)
SWAN is a so called third-generation spectral wave model for applications in coastal areas. The existing model is still subject to further extensions. One of these extensions is a non-stationary option that makes the model suitable for use in large geographical areas. As part of the development of a non-stationary option of the SWAN model, tests...
master thesis 1998
document
Schepers, M.R. (author)
In een gebied als Nederland met een relatiefflauw oplopende kust, heeft de conventionele stortstenen golfbreker in het verleden de voorkeur gekregen boven andere typen golfbrekers. Binnen de brekerzone wordt de golfhoogte begrensd door de waterdiepte, wat de keuze ten aanzien van de conventioneIe stortstenen golfbreker bevestigt aangezien de...
master thesis 1998
Searched for: year:1998 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 72)

Pages