Searched for: year:1999 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 67)

Pages

document
Hollanders, A.P.G. (author)
Wildwaterkanoen, raften en andere sporten in snelstromend water worden door steeds meer mensen beoefend. Overal in de wereld worden de laatste jaren kunstmatige wildwater kanobanen aangelegd nabij bevolkingscentra. Dit vermindert de reistijd en de druk op natuurgebieden. Voomaamste voordelen zijn dat het gehele jaar door getraind kan worden en...
master thesis 1999
document
Nijsen, R. (author)
Het eiland Bonaire, onderdeel van de benedenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen, Hgt op de rand van de Caribbische hurricanegordel. Het risico bestaat dan ook dat het eiland getroffen wordt door een hurricane. Aangezien de westkust van het eiland weinig hoger dan het waterniveau ligt, is er in zo'n geval weinig bescherming tegen de...
master thesis 1999
document
Schaap, T.M.G. (author)
Since waves have enormous power the design of structures to withstand this power is not easy. The history of breakwaters is one of many failures and damages. This has lead to continuously improving technology in marine construction. Over the years men made it possible to construct breakwaters with high stability against waves. The vertical...
master thesis 1999
document
Schouten, A.A. (author)
Een alternatieve methode voor erosiebestrijding. Een offshore pijpleiding die op de bodem van de zee gelegd wordt, is vaak onderhevig aan uitwendige krachten die de constructie kunnen beschadigen. Om zo'n pijpleiding te beschermen tegen deze krachten, kan de leiding worden ingegraven. In zand kan de ingraving gerealiseerd worden door de bodem...
master thesis 1999
document
Sweers, K.B. (author)
At the present day, the far field impact of coastal structures can be simulated beforehand with the aid of numerical models. The consequences of new coastal defence schemes can be visualised before they are applied in reality. Therefore, the objective of this study is on the one hand, to investigate the capabilities of the numerical model...
master thesis 1999
document
Van der Kraan, M. (author)
Deze afstudeeropdracht betreft het onderzoek naar het mogelijke versteilen van de Hollandse kust. Het versteilen van de kust is het verdiepingsverschijnsel waarbij de dieptelijnen kustwaarts verschuiven. Deze verschuivingen van de dieptelijnen gaan gepaard met zandverlies op dieper water waardoor het kustprofielletterlijk steiler wordt. Dit...
master thesis 1999
document
Vreeken, P.A.A. (author)
Het volbouwen van Nederland zorgt vandaag de dag voor een vergroting van de aandacht voor ondergronds bouwen. Een manier om ondergronds o.a. verkeers- en spoortunnels aan te leggen is door deze te boren. De overlast voor mensen, bebouwing en natuur wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Een belangrijk aspect van tunnels is altijd de...
master thesis 1999
document
Busser, M.H.G. (author)
In november 1998 is in het IJmeer begonnen met de eerste fase van de aanleg van de eilandengroep genaamd IJburg. IJburg wordt met behulp van zandsuppletie aangelegd. De eilanden gelegen in het IJmeer worden aangelegd ten behoeve van de woningbouw om het te verwachten tekort aan woningen in Amsterdam in de toekomst op te vangen. In deze studie...
master thesis 1999
document
De Jong, M.C.P. (author)
From February to April 1999, wave-blocking experiments have been conducted at the Laboratory of Fluid Mechanics of the Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, The Netherlands as a part of the Ph.D. research of I.K. Suastika. Wave blocking is a special case of wave-current interaction. It can occur when waves...
master thesis 1999
document
Forschelen, P. (author)
Vloeistofmechanica van de TU Delft. De experimenten zijn uitgevoerd onder gelijke condities als bij de onderzoeken van Paintal (1969) en De Boer (1998). Bij de onderzoeken is dezelfde bodemopbouw, hetzelfde bodemmateriaal en dezelfde aanleg van het testbed gebruikt. De meettechnieken waren bij de onderzoeken verschillend, maar hadden als...
master thesis 1999
document
Van Herwijnen, E. (author)
Morphological changes of coastal areas are caused by sediment transport. Sediment transport is one of the most important subjects in coastal engineering research. Various models are available to predict the sediment transport rate as a function of wave height, current velocity and grain size. The reliability of these models is unknown, because...
master thesis 1999
document
Scheffer, F. (author)
At the east coast of India, 20 kilometres north of Chennai, a new satellite port has been designed and is currently under construction. The project is called the Ennore Coal Port Project. Complete design and supervision of the construction is carried out by HASKONING Consulting Engineers and Architects. The objective of this graduation project...
master thesis 1999
document
Van den Berk, M. (author)
Existing stability relationships for toe and slope structures of rubble mound breakwaters (e.g. by Gerding and Van der Meer) are empirical and do not give a clear insight in the actual physical processes near the structure. In this research an attempt is made to enlarge this insight and to derive new stability relationships in which this insight...
master thesis 1999
document
Kruizenga, H.A. (author)
Uit het 'Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer' blijkt de aanleg van een hoogwaardig vervoerssysteem voor de middellange afstanden in de Zuidvleugel van de randstad noodzakelijk. De oplossing wordt gezocht in het invoeren van een lightrailsysteem, genaamd de RandstadRail, op het traject tussen Den Haag en Rotterdam. De ontwikkeling van de...
master thesis 1999
document
Elias, E.P.L. (author)
Coastal management and engineering rely increasingly on predictions made by computational numerical models of hydrodynamic and morphodynamic processes. However due to the lack of real data from coastal field measurements the models used, are rarely tested. With the COAST3D measuring campaign at a site near the town of Egmond a data set is...
master thesis 1999
document
Hoogerwerf, J. (author)
Om de grond aan het boorfront van een tunnelboormachine (TBM) stabiel te kunnen afgraven dient dit boorfront door middel van een steundruk te worden gestabiliseerd. Bij een TBM van het type "vloeistof-ondersteund" gebeurt dit met behulp van een onder druk staande kleisuspensie, die daarbij ten dele het grondmassief indringt. Om een beter inzicht...
master thesis 1999
document
Hussaarts, M. (author)
In dit rapport is getracht op een inzichtelijke en realistische manier de economisch optimale elementdikte van een steenzetting te bepalen. Dit is gebeurd op probabilistische wijze, aan de hand van het bezwijkmechanisme "Instabiliteit van de elementen in de toplaag" Dit bezwijkmechanisme houdt in dat onder bepaalde condities elementen in de...
master thesis 1999
document
Mann, S. (author)
It is foreseen that the future expansion of the Port of Rotterdam will face the problem of lack of space. A typical Dutch solution to create the necessary area for harbour and industrial terrain, is reclamation of land from the sea. This can be achieved by expanding Maasvlakte I with Maasvlakte 2. The exact amount of required terrain is subject...
master thesis 1999
document
Luning, P. (author)
Kennis van het gedrag van de Nederlandse kust is noodzakelijk voor een verantwoord kustbeleid op de lange en korte termijn. Tot nu toe wordt er bij het beheer van de kust gebruik gemaakt van modellen die de afslag voorspellen als gevolg van extreme condities. Wat er met het kustgebied gebeurt als gevolg van de gemiddelde condities kan nog niet...
master thesis 1999
document
Halter, W. (author)
Filterconstructies hebben als doel erosie te voorkomen in bepaalde delen van waterbouwkundige kunstwerken. Ze zijn opgebouwd uit een basislaag en een of meer filterlagen. Er zijn verschillende soorten filterconstructies. Ze worden over het algemeen zo gemaakt dat er geen erosie zal optreden van basismateriaal. Het is echter efficienter om een...
master thesis 1999
Searched for: year:1999 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 67)

Pages