Searched for: year:1999 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 67)

Pages

document
Forschelen, P. (author)
Vloeistofmechanica van de TU Delft. De experimenten zijn uitgevoerd onder gelijke condities als bij de onderzoeken van Paintal (1969) en De Boer (1998). Bij de onderzoeken is dezelfde bodemopbouw, hetzelfde bodemmateriaal en dezelfde aanleg van het testbed gebruikt. De meettechnieken waren bij de onderzoeken verschillend, maar hadden als...
master thesis 1999
document
Hollanders, A.P.G. (author)
Wildwaterkanoen, raften en andere sporten in snelstromend water worden door steeds meer mensen beoefend. Overal in de wereld worden de laatste jaren kunstmatige wildwater kanobanen aangelegd nabij bevolkingscentra. Dit vermindert de reistijd en de druk op natuurgebieden. Voomaamste voordelen zijn dat het gehele jaar door getraind kan worden en...
master thesis 1999
document
Hollanders, A.P.G. (author)
Wildwaterkanoen, raften en andere sporten in snelstromend water worden door steeds meer mensen beoefend. Overal in de wereld worden de laatste jaren kunstmatige wildwater kanobanen aangelegd nabij bevolkingscentra. Dit vermindert de reistijd en de druk op natuurgebieden. Voomaamste voordelen zijn dat het gehele jaar door getraind kan worden en...
master thesis 1999
document
Verhagen, B. (author)
In bouwdok Barendrecht worden sinds 1966 elementen gestort voor afzinktunnels. AI die tijd is voor het openen en sluiten van het dok een deel van het dijklichaam tussen Oude Maas en Bouwdok afgegraven en weer opgebouwd. Deze operatie kost elke keer 3,6 miljoen gulden. Het hier gepresenteerde onderzoek bekijkt de mogelijkheden voor een goedkoper...
master thesis 1999
document
Niemantsverdriet, P.F. (author)
In het stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multimodaal transportcentrum (MTC) Valburg. Het MTC Valburg is een samenhangend concept waarbinnen verschillende logistieke en daarvan afgeleide functies zijn gekoppeld aan vervoer per trein, over de weg en over water. Door deze functies op een locatie met...
master thesis 1999
document
Nieuwaal, E. (author)
DHV heeft een numeriek stromings- en sedimentatiemodel gebruikt voor een studie naar de de hydraulische, morfologische en ecologische effecten van spuien van water door de slufter "het Zwin" in Zee1and. Naar aanleiding van deze studie ontstonden enkele vragen met betrekking tot de modellering van sedimentatie en erosie op droogvallende platen....
master thesis 1999
document
Van der Veen, R.C. (author)
Afdekken van gifgasgranaten voor de kust van België. De bodem van de Noordzee en van vele andere zeeen en oceanen zijn in de loop der jaren vervuild met milieubedreigende stoffen. Er valt hierbij te denken aan wrakken met gevaarlijke lading, militaire dumpschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, munitiedumpgebieden en stortplaatsen van...
master thesis 1999
document
Sweers, K.B. (author)
At the present day, the far field impact of coastal structures can be simulated beforehand with the aid of numerical models. The consequences of new coastal defence schemes can be visualised before they are applied in reality. Therefore, the objective of this study is on the one hand, to investigate the capabilities of the numerical model...
master thesis 1999
document
Scheffer, F. (author)
At the east coast of India, 20 kilometres north of Chennai, a new satellite port has been designed and is currently under construction. The project is called the Ennore Coal Port Project. Complete design and supervision of the construction is carried out by HASKONING Consulting Engineers and Architects. The objective of this graduation project...
master thesis 1999
document
Van der Vorm, C.W. (author)
Dit project heeft als doel om een containerterminal te ontwikkelen waar alle modaliteiten met een vastgesteld service niveau behandeld kunnen worden. Nadruk wordt gelegd op de automatisering van de terminal waar mogelijk en zinvol. Voor elke modaliteit bestaat er binnen een FAMAS terminal een apart service centrum. Voor de binnenvaart is dit het...
master thesis 1999
document
Hofland, B. (author), Van Leeuwen, C.W. (author)
Siltation is a serious problem for harbours situated on tidal rivers and estuaries. Maintenance dredging is necessary on a regular basis to guarantee safe navigation and is often a large cost factor. A means to prevent sediment from entering a harbour is the Current Deflecting Wall (CDW), which passively alters the water exchange at the harbour...
master thesis 1999
document
Veen, J. (author)
Physical and mathematical modelling of water injection dredging and fluidisation of a sand layer.
master thesis 1999
document
Schimmel, A. (author)
The shipping company CSAV wants a new harbour to be built in Golfo de Arauco in Chile. The bay is situated directly south of the city Concepcion. DMC designed a layout for this harbour. Along the coast of Chile tsunamis can occur. The design made by DMC does not reckon with this phenomenon. In this report at first a review of the harbour layout...
master thesis 1999
document
Kruizenga, H.A. (author)
Uit het 'Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer' blijkt de aanleg van een hoogwaardig vervoerssysteem voor de middellange afstanden in de Zuidvleugel van de randstad noodzakelijk. De oplossing wordt gezocht in het invoeren van een lightrailsysteem, genaamd de RandstadRail, op het traject tussen Den Haag en Rotterdam. De ontwikkeling van de...
master thesis 1999
document
Van Herwijnen, E. (author)
Morphological changes of coastal areas are caused by sediment transport. Sediment transport is one of the most important subjects in coastal engineering research. Various models are available to predict the sediment transport rate as a function of wave height, current velocity and grain size. The reliability of these models is unknown, because...
master thesis 1999
document
Van Berkel, T. (author)
De Waal is de meest bevaren rivier van Europa, jaarlijks wordt er zo'n 150 miljoen ton vracht over getransporteerd. Dit zal de komende 10 jaar met 40% toe nemen. Rijkswaterstaat heeft om de bevaarbaarheid en veiligheid te kunnen blijven waarborgen het Waalproject opgezet. Hoofddoelstelling van dit project is het vergroten van de vaargeul bij OLR...
master thesis 1999
document
Luning, P. (author)
Kennis van het gedrag van de Nederlandse kust is noodzakelijk voor een verantwoord kustbeleid op de lange en korte termijn. Tot nu toe wordt er bij het beheer van de kust gebruik gemaakt van modellen die de afslag voorspellen als gevolg van extreme condities. Wat er met het kustgebied gebeurt als gevolg van de gemiddelde condities kan nog niet...
master thesis 1999
document
Hibma, A. (author)
The Netherlands Centre for Coastal Research (NCK) is in the process of preparing a comprehensive, coherent research programme focusing on the dynamics of tidal inlet systems with emphasis on the multi-scale dynamic behaviour of the ebb-tidal delta. Ahead of that research programme, this definition study was initiated with the objective to assess...
master thesis 1999
document
Van der Meer, T. (author)
Vanuit de veiligheidsfilosofie worden de nieuwe boortunnels in Nederland (zowel spoor- als autotunnels) doorgaans uitgevoerd met dubbele tunnelbuizen, waarbij de rijrichtingen gescheiden zijn. lo zijn frontale botsingen niet mogelijk en wordt voorkomen dat een opgetreden incident gevolgen heeft voor de andere rijrichting. Vanuit de...
master thesis 1999
document
Vreeken, P.A.A. (author)
Het volbouwen van Nederland zorgt vandaag de dag voor een vergroting van de aandacht voor ondergronds bouwen. Een manier om ondergronds o.a. verkeers- en spoortunnels aan te leggen is door deze te boren. De overlast voor mensen, bebouwing en natuur wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Een belangrijk aspect van tunnels is altijd de...
master thesis 1999
Searched for: year:1999 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 67)

Pages