Searched for: year:2001 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 44)

Pages

document
Jörissen, J.G.L. (author)
Als gevolg van natuurlijke processen, zoals getijde en golven, is een kustomgeving voortdurend aan verandering onderhevig. Hierdoor is een zandige kust niet altijd stabiel en kan er op sommige plaatsen een achteruitgaande kustlijn worden aangetroffen. Indien zo'n achteruitgaande kustlijn een structureel karakter heeft, wordt dat vaak veroorzaakt...
master thesis 2001
document
Sepers, H.A. (author)
BHD is an international contractor with core activities in the construction and maintenance of ports and waterways, the creation of new land in coastal waters, the protection of sea- and rivershores and support to the offshore oil industry. BHD decided to start applying risk analyses in the year 1995. However, it would be more correct to use the...
master thesis 2001
document
Böcker, B.M. (author)
The first platforms for oil and gas production in the North Sea have been installed around 1970. Since then about 500 platforms have been built to explore the North Sea oil and gas fields. Now, after 30 years of use, the first platforms are abandoned, creating a demand for innovative and economical removal concepts. Heerema Marine Contractors ...
master thesis 2001
document
Van Vilsteren, W.L. (author)
Fort Bay harbour is a small harbour, located at the South of the island of Saba. This island is part of the Netherlands Antilles and it is situated in the Caribbean Sea where hurricanes may occur several times a year. Since its construction in 1972, Fort Bay harbour has experienced several hurricanes. Unfortunately some of these hurricanes were...
master thesis 2001
document
De Rooij, O.V. (author)
This project is about wave impact on horizontal platforms. It investigates the interaction between ocean waves, mainly during hurricanes, and harbour jetties in coastal areas. Various types of loads can be identified when waves hit these kinds of coastal structures. The focus in this report will be on vertical loads (upward and downward) on...
master thesis 2001
document
Ravenstijn, P. (author)
Het United States Army Corps of Engineers (USACE) heeft in 1998 een openbare aanbesteding gehouden voor de sloop van de huidige en de bouw van de nieuwe stuw 2 in de Monongahela River (Pennsylvania, Verenigde Staten) op basis van een door henzelf vervaardigd ontwerp. De nieuwe stuw 2 bestaat in het ontwerp van het USACE uit een vaste drempel aan...
master thesis 2001
document
Buitenhuis, G. (author)
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het VINEX-project Nesselande. Deze VINEX-locatie ligt aan de rand van het Groene Hart, ten noordoosten van Rotterdam. Er zullen in de komende jaren meer dan 5.000 woningen verrijzen. Een onderdeel van dit project is de uitbreiding van de bestaande Zevenhuizerplas met ongeveer 100 ha. Het diepste gedeelte van...
master thesis 2001
document
Bloemberg, G. (author)
De maatgevende afvoer van de Rijn is bijgesteld van 15.000 m3/s naar 16.000 m3/s. Om nu de waterstanden op de Rijn gelijk te houden zijn maatregelen nodig. De voorkeur gaat uit naar aanpassing van de uiterwaarden. Aangezien blijkt dat een groot deel van het energieverlies bij het stromen over de zomerkaden plaatsvindt is het zinvol te...
master thesis 2001
document
Segers, J.P.T. (author)
Advanced plans were made by the Dutch government to extend the port of Rotterdam by means of the construction of a land reclamation in the North Sea, the Maasvlakte 2. Because no safety standards exist for the Maasvlakte 2, it is useful to determine an optimal design from an economic point of view by cost-benefit analysis. The economic optimal...
master thesis 2001
document
Nieman, A. (author)
Determining the way to make a reclamation project with many excavation areas or borrow areas, and several pieces of dredging equipment at minimum costs takes too much time to do by hand. A linear programming application is made to support the allocation of excavation areas and pieces of equipment to reclamation areas. Such an application was...
master thesis 2001
document
Ha, V.C. (author)
This paper evaluates the behaviour and the usefulness of a 3D morphological pilot-experiment. It reports the set up and execution of a 3D wave-current physical model in more detail. Furthermore, a selection of the collected data will be compared with computational output from a 3D morphological model. The bathymetries are mainly determined by a...
master thesis 2001
document
Riemslag, C. (author)
At the time of writing this report the Chinese economy is one of the largest in the world. Although China is registered as a developing country, this will probably change fast while it is highly likely that China will be entering the World Trade Organisation (WTO) soon. With the growth of China, Shanghai as a container port will also grow. Plans...
master thesis 2001
document
De Wit, J. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er in het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs (HSL-Zuid) zal in het Groene Hart tussen Leiderdorp en Hazerswoude een 7 kilometer lange boortunnel worden gerealiseerd. Deze Groene Harttunnel bestaat uit ssn buis voor beide...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Van Hoof, J.G.G. (author)
In deze studie is de invloed van golfdiffractie onderzocht op het golfveld achter een eiland in de Noordzee op 10 km uit de kust. Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Het aanleggen van een eiland voor de Nederlandse kust heeft consequenties voor deze kust. Door de...
master thesis 2001
document
Hazelhoff, M. (author)
De basis voor dit verslag is het principe "Bouwen met de Natuur" van ir. Svasek. Dit principe is later verder uitgewerkt door Dhr R.E. Waterman. Bouwen met de natuur houdt in dat bij het bouwen in de kustzone hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de in de natuur aanwezige materialen en krachten. Het gebruik van harde constructies wordt zoveel...
master thesis 2001
document
Quist, P. (author)
Natural gas is a highly desirable energy source because of its high calorific value and clean-burning characteristics compared to other fuels. Natural gas, which is composed primarily of methane (CH4 ) , occurs as associated and non-associated form in reservoirs. The largest gas reserves are located in remote and thinly populated areas, viz. in...
master thesis 2001
document
Torenga, E.K. (author)
In estuaria zoals de Westerschelde komen eb- en vloedgeulsystemen voor. Dit zijn twee geulen, gescheiden door een plaat, waarin de ene geul netto een stroming in zeewaartse richting kent (ebgeul), en de andere netto een stroming landinwaarts (vloedgeul). Menselijke ingrepen zoals baggeren en storten zullen een verstoring veroorzaken in het...
master thesis 2001
document
Vink, A.S. (author)
One of the most applied models for wave prediction is the spectral wave model SWAN. SWAN is not always capable of predicting wave conditions in the surf zone with sufficient accuracy. In this study the transformation of wave spectra across the surf zone and its spectral modelling was investigated. The objective of this thesis work was to improve...
master thesis 2001
Searched for: year:2001 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 44)

Pages