Searched for: year:2002 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Maas, A. (author)
Voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over veranderingen in klimaat en bodemdaling geven aan dat de stijging van de zeespiegel, gecombineerd met de bodemdaling, in Nederland kan leiden tot een relatieve zeespiegelstijging van 25 cm tussen het jaar 2000 en 2050. Een ander verwacht effect van de...
master thesis 2002
document
Visser, R. (author)
Strandhoofden zijn lange smalle dammen die langs de kust worden aangelegd om structurele erosie te bestrijden. Door hun lengte onderbreken ze het natuurlijke transport van zand langs de kust geheel of gedeeltelijk. Voor het ontwerp van strandhoofden is met name de lengte en de onderlinge afstand van belang. Het is echter moeilijk om vooraf in te...
master thesis 2002
document
Vissser, R. (author)
The shoreline develops on several time scales. At some places along the coast the amount of sand in a cross-section decreases continuously and the shoreline shifts landward. This phenomenon is called structural erosion and is often caused by an increasing longshore sediment transport along the coast. When it is necessary to protect the coast, e...
master thesis 2002
document
Tamboezer, J.P. (author)
The port of Kandla, which is situated in the north west of India and is subject to a large tidal variation of about 5 metres, is preparing a major expansion plan. The capacity of the harbour will be increased in two ways. Firstly the construction of several berths and jetties will allow more ships to be handled on a yearly basis. Secondly...
master thesis 2002
document
Oomen, H.J. (author)
Natural gas (NG) is a hydrocarbon mixture consisting primarily of methane and ethane, both of which are gaseous under atmospheric conditions. After processing, the gas is cooled and converted to liquid at -162° C (LNG) to be transported by insulated tankers. At its destination, the LNG import terminal, the LNG is transferred from the moored ship...
master thesis 2002
document
Wisgerhof, A. (author)
Het doel van dit afstuderen was het opstellen van een methode voor het bepalen van een optimale combinatie van aanleg en onderhoud. De optimale combinatie van aanleg en onderhoud is die combinatie waarbij sprake is van minimale kosten gedurende de levensduur. Hiertoe is een 'kasstroommodel' voor de aanleg en het onderhoud van een snelweg...
master thesis 2002
document
De Haan, C. (author)
Voor het ontwerp van rioolstelsels wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen. Met deze modellen worden stelsels zo ontworpen dat alleen bij buien die eens per 2 of 5 jaar optreden niet al het water wordt afgevoerd. Door deze modellen wordt de waterbeweging in de riolering goed beschreven en het is goed mogelijk om te bepalen hoe vaak er...
master thesis 2002
document
Van der Meer, R. (author)
Together with the amount of transported containers, the size of the container vessels increases. With the size of the ships their draught also becomes larger. At the moment Germany does not have a harbour, suitable to receive these large container vessels. The idea has risen to design and construct a new deep-water port. The authorities took...
master thesis 2002
document
Dal Corso, D. (author)
The majority of population in the Netherlands live well below the mean sea level. At some locations people and infrastructures are only protected from the sea by a narrow stretch of sandy beaches and dunes, so reinforcement works will be necessary to prevent a break through during storm surges. Therefore it is necessary to study problems...
master thesis 2002
document
Saltner, C. (author), Keij, W.D. (author)
Isolated at the centre of the Southern Hemisphere lies the world’s coldest, driest and windiest continent: Antarctica. Antarctica has no aboriginal population but since the beginning of the 18th century the continent attracted many adventurers and scientists who dedicate their studies to a wide range of research fields. The wish to conduct...
master thesis 2002
document
Fiktorie, E.H.G. (author)
At the end of the 19th century a union was founded with members who owned a boat. For a living they brought the moorings of the seagoing vessels to the quay. As soon as the ship was moored the loading and unloading began. This was a slow process because they didn't have any big cranes and everything had to be done by hand. More then a hundred...
master thesis 2002
document
Van Rooijen, L.A.W. (author)
master thesis 2002
document
Zuidgeest, M.C.A. (author)
Due to a global increasing demand for efficient clean energy sources the demand for natural gas is predicted to grow considerably this decade. Natural gas is transported by pipeline on the shorter distances and as LNG on longer distances. LNG (Liquefied Natural Gas) is produced by cooling natural gas to just below its boiling point at -162 ·C....
master thesis 2002
document
Spaargaren, G.R. (author)
Sinds begin jaren negentig wordt gewerkt aan plannen voor het Grensmaasgebied. Het Grensmaasgebied wordt gevormd door een gedeelte van de rivier de Maas, namelijk vanaf Maastricht tot aan Maaseik. Een van de maatregelen die voortkomt uit de Grensmaasplannen is rivierverruiming. Bij deze verruimingswerken komen grote hoeveelheden delfstoffen vrij...
master thesis 2002
document
Klok, B. (author), Van den Hark, J. (author)
Het rapport is een haalbaarheidsstudie van een drijvend vliegveld het Rotating Floating Airport (RFA), ontworpen door Van den Noort Innovations B.V. Het doel van de studie is bekijken of het RFA technisch en financieel haalbaar is. Het RFA bestaat uit een betonnen cilindervormige ring die op de zeebodem wordt gefundeerd. Drijvende elementen in...
master thesis 2002
document
Vrolijk, J.W. (author)
Floods are a continuous threat to a large part of the Socialist Republic of Vietnam. The country has suffered from several flood disasters in the past. A great part of the total length of dykes in Vietnam is located in the north of the country, in the densely populated Red River Delta. Flood protection works in the Red River Delta provide safety...
master thesis 2002
document
Duinmeijer, S.P.A. (author)
Nowadays flooding because of a dike breach can be simulated with high accuracy by use of computer models. Delft FLS, which stands for DELFT Flooding System, developed by WL - Delft Hydraulics, is such a model. The hydrodynamic processes occurring during a flooding are complex, for example moving hydraulic jumps and propagating bores. The...
master thesis 2002
document
Van Leengoed, V.H. (author)
Na het hoge water in de Maas in 1993 en 1995 is projectorganisatie De Maaswerken opgericht. Deze heeft onder meer als doel gesteld om de bewoonde gebieden langs de onbedijkte Maas te beschermen tegen hoogwater tot een niveau dat gemiddeld 1/250 keer per jaar optreedt. Een van de geplande maatregelen om dit doel te bereiken is de aanleg van...
master thesis 2002
document
Middelhoek, A.R. (author)
In de huidige situatie maakt men bij de uitvoering van risicoanalyses voor grote projecten van Ballast Nedam gebruik van de groep risicomanagement binnen Ballast Nedam Engineering. Bij kleine en middelgrote projecten is de betrokkenheid van een analist op het werk een te grote aanslag op de projectkosten. De afwezigheid van risicoanalisten en...
master thesis 2002
document
Van Veldhoven, V.J.C.G.L. (author)
Als een schip dat naast een kade ligt op eigen kracht wegvaart, dan maakt het gebruik van zijn boeg- en hoofdschroef. Achter een draaiende schroef ontstaat een waterstraal. Achter een boegschroef ontstaat een waterstraalloodrecht vanaf het schip gericht. Deze waterstraal zal bij de afvaartmanoeuvre de kade raken. Indien de kade uit een kademuur...
master thesis 2002
Searched for: year:2002 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 22)

Pages