Searched for: year:2003 department:"hydraulic"
(1 - 14 of 14)
document
Durieux, M.X. (author)
Door Rijkswaterstaat wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de natuurlijke processen die in de kustzone plaatsvinden. Daar waar mogelijk wordt de ontwikkeling van de kust overgelaten aan zijn natuurlijke dynamiek. Door dit beleid krijgen duinvalleien en slufter langs de Nederlandse kust weer een kans zich te ontwikkelen. Een...
master thesis 2003
document
Nai, J.Y. (author)
The Huangpu River meanders through downtown Shanghai City and links China's third largest Lake with the Yangtze River estuary. Typhoons passing Shanghai from June to October annually are the main trigger for flooding of the Huangpu River. When storm surges due to a tropical cyclone meet the local astronomical tide, the water levels in the river...
master thesis 2003
document
Strijbis, E. (author)
Er zijn verschillende partijen die plannen hebben met betrekking tot het kustgebied bij Katwijk. De plannen hebben betrekking op de vergroting van de veiligheid van de kustverdediging, de capaciteitsvergroting van het gemaal, de ontwikkeling van een zeejachthaven en een scheepvaartpassage tussen de Noordzee en de Oude Rijn voor de...
master thesis 2003
document
Mus, A.D. (author)
In Nederland bestaat 81% van de primaire waterkeringen uit duinen. Deze duinen worden in de huidige praktijk beoordeeld op veiligheid aan de hand in 1984 opgestelde 'Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering' [TAW, 1984], welke de ontwerp-duinafslag met een overschrijdingsfrequentie van eens per 100.000 jaar...
master thesis 2003
document
Van den Boomgaard, M.J.G. (author)
master thesis 2003
document
Veen, E.J. (author)
The downtime of a jetty terminal is one of the key factors in the planning and design of the onshore facilities. Long waiting times (downtime) due to restricting environmental conditions should be avoided. During the first design phase of a berth for Liquefied Natural Gas carriers many alternatives are open but no detailed calculations have yet...
master thesis 2003
document
Buijs, J.N. (author)
Het zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw aan te leggen vliegveld heeft in Nederland al tot vele studies geleid. Een van de altrnatieve locaties voor het huidige Schiphol is een nog aan te leggen eiland in de Noordzee en wordt 'Schiphol in zee' genoemd. Bij grootschalige landaanwinning in open zee worden twee verschillende types...
master thesis 2003
document
Burger, M. (author)
Parts of the sandy Dutch coast are liable to structural erosion. If this structural erosion would not be counteracted a considerable part of the coastal region will be lost in time. The Dutch have been counteracting this erosion for hundred of years. Since the nineties of the last century by means of sand nourishments. At first these...
master thesis 2003
document
Kruijt, N. (author)
A contracting consortium, comprising the Turkish contractor Asim-Alarko and the Dutch contractor Van Oord ACZ, has submitted to the Turkish Water Authority a new concept for an offshore fresh water pipeline between Turkey and Cyprus. Where conventional offshore pipelines are laid on the seabed and are made from steel, this new pipeline concept...
master thesis 2003
document
Burgmans, S.H. (author)
De sleephopperzuiger is een vrijvarend schip dat natte grond verzet. De sleephopperzuiger kan zijn lading lossen door deze via de boeg door een nozzle (tromp) te lanceren. Deze losmethode heet rainbowen. Rainbowen van medium en grof zand is gebruikelijk, wat wil zeggen een korreldiameter van 200 µm tot 2000 µm. Bij rainbowen bestaat er grote...
master thesis 2003
document
Hutter, R.A. (author)
In deel 2 van het afstudeerwerk is een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven op basis van twee ontwerpplannen voor havenuitbreiding uit de jaren '70.
master thesis 2003
document
Janssen, J.W.F.A. (author)
De aanleiding voor dit afstudeerwerk was de constatering van Holland Railconsult dat hun begrotingen vaak lager waren dan het laagste bod bij een aanbesteding en dat zij vermoedden dat er een grotere marge rondom de begroting benodigd is om met een bepaalde betrouwbaarheid het laagste bod te vangen dan men in eerste instantie dacht. Men wilde...
master thesis 2003
document
Van Giffen, I.K. (author)
This master thesis project focusses on the numerical modelling of bound and free long wave action in two diffrent harbours. This model, called Surf Beat, is a time dependent generic numerical model for the simulation of generation and propagation of bound long wave energy generated by short carrier waves. This model has been developed by Delft...
master thesis 2003
document
Oosterwijk, E. (author)
Bremerhaven ist im Bereich der nordeuropäischen Häfen einer der wichtigsten Standorte für Automobilumschlag und gehört weltweit zu den größten Autohäfen. 2001 wurden mehr als 1,2 Mio. Fahrzeuge auf dem Autoterminal, der sich über gut 200 ha ausdehnt, umgeschlagen. Die Struktur der Stellflächen und die seewärtige Anbindung sind beim heutigen...
master thesis 2003
Searched for: year:2003 department:"hydraulic"
(1 - 14 of 14)