Searched for: year:2004 department:"hydraulic"
(1 - 8 of 8)
document
Arentz, L. (author)
The data content of remote sensing (RS) images of sea surface temperature (SST) and normalized water-leaving radiance (nLw), for the year 1998, with respect to the River Rhine plume, is investigated. Questions that this study tries to answer are: is it possible to identify the plume from the available RS images, and under which conditions is...
master thesis 2004
document
Bijl, C.A. (author)
Voor het realiseren van een relatief korte oeververbinding gaat de voorkeur in Nederland uit naar het toepassen van een afgezonken tunnel. Dit heeft te maken met de enorme ervaring die er in Nederland is opgedaan met dit type tunnel en de functionele geschiktheid ervan. De methode kent echter ook een aantal nadelen, zoals het grote ruimtebeslag...
master thesis 2004
document
Jacobs, W. (author)
When a river discharges into the sea it forms a river plume. The main property of these plumes is their buoyancy; fresh water discharged by rivers is less dense than the receiving, saline waters. Due to the rotation of the Earth, these plumes tend to turn to the right in the Northern Hemisphere after entering the sea. Previous studies...
master thesis 2004
document
Cui, J. (author)
Recent research has shown that also Tetrapods can be applied in single layer application under certain conditions (D'ANGREMOND, ET AL [1999], VANDENBOSCH, ET AL [2002]). However, the placing density of the Tetrapods has to be larger than in a normal single layer application. The recently developed Xbloc? is applied in a single layer. Both in...
master thesis 2004
document
Van Klinken, J. (author), Paus, C.H. (author)
Inventarisatie van ontwikkelingen van containerterminals. Gekeken is naar insteekhavens, kranen met verhoogde productiviteit, twin llifting en tandem lifting, toepassing van een bufferplatform, geautomatiseerde hijsvoertuigen en bovenloopkranen. Veschillende concepten zijn geanalyseerd en er is een weging uitgevoerd met verschillende criteria,...
master thesis 2004
document
Eijnthoven, E.D.P. (author)
Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft een model ontwikkeld waarmee de te behalen producties bij het baggeren van slib berekend worden. Belangrijke grondspecifieke invoerparameters voor dit model zijn de dichtheid en de ongeroerde schuifsterkte van de te baggeren grond. De informatie over de schuifsterkte van slib is soms niet of slechts zeer...
master thesis 2004
document
Kerssemakers, K.A. (author)
Turbidity is recognised as one of the major environmental problems of dredging. To get a handle on this problem the Dutch dredging industry (VBKO) commissioned a research project to develop software capable of predicting how much sediment is released into suspension during dredging operations. Major field measurement exercises are carried out in...
master thesis 2004
document
Ginsel, D. (author)
While foreign investments in developing countries are declining each year, the need for help and funding grows steadily. In the coastal zone the effects of over-population, pollution and changes in climate are becoming ever clearer. This requires a suitable policy to tackle the increasing number of problems and provide the coast with the...
master thesis 2004
Searched for: year:2004 department:"hydraulic"
(1 - 8 of 8)