Collection: education
(1 - 20 of 58)

Pages

document
Markenhof, J. (author), Van der Meulen, J. (author), De Vries, C. (author)
In deze bachelorthesis wordt een ontwerp gepresenteerd van draadloze communicatie voor een draadloos sensorsysteem voor het automatisch meten van pH en temperatuur. Het is gelukt een volledig passieve RFID tag te selecteren en deze te integreren in een PCB ontwerp met de andere onderdelen van het sensorsysteem. Op basis van een proof of concept...
bachelor thesis 2013
document
De Vries, H.C. (author), Benthem, M. (author)
This research focuses on fracture networks in sedimentary rocks within the Umbria-Marche fold-and-thrust belt in the Northern Apennines, Italy. The aim of this research is twofold, namely to correlate the geometry of fracture networks with tectonic position and lithology and to correlate the orientation of fracture networks with the origination...
bachelor thesis 2013
document
De Vries, L.W.H. (author), Van Wouw, S.F. (author)
Dit rapport is het eindverslag van het vak IN3405 Bachelor Project, dat deel uit maakt van de bachelor opleiding Technische Informatica aan de Technische Universiteit Delft. Dit project is uitgevoerd bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), te Amsterdam.
bachelor thesis 2011
document
Kuijer, G.H. (author), Nieuwenhuizen, R. (author), De Vries, M. (author)
This report describes, analyzes and evaluates the process around the design of the grading and review module and its development for the online learning environment Projectcampus. The module was developed as a bachelor’s project. This project is the last part of the bachelor phase of the computer science study of the Delft University of...
bachelor thesis 2013
document
De Vries, F.A.K.S. (author)
bachelor thesis 2012
document
De Vries, H.J. (author)
master thesis 2008
document
De Vries, R.V.F. (author)
The observations from a sea-floor acoustic ranging network at Ormen Lange, west of the coast of Norway, are examined for parameters of deformation. The null hypothesis implies that no significant differences in strain rate of change exist between different areas in the network. A model of condition equations is implemented for the combined...
master thesis 2015
document
De Vries, J. (author)
This thesis investigates how co-creation can be a suitable strategy for product development. It resulted in a product innovation strategy where co-creation is the core strategy and will lead to several tasks and steps needed to take in order to develop new products. The product innovation strategy is designed for the company We Beat The Mountain...
master thesis 2011
document
De Vries, A.L. (author)
Het landschap in het Ruhrgebied is door de jaren heen veranderd, ter oorzake van industriële groei, en heeft fragmentatie- en waterproblematiek met zich meegebracht. De taak lag bij de landschapsarchitect om een manier te vinden om met het nieuwe landschap om te gaan. In dit onderzoek bleek de waterproblematiek de oplossing hiervoor te zijn....
master thesis 2015
document
De Vries, F.A.K.S. (author)
This report presents a research that deepens the understanding of how data-analysis is changing the financial audit of financial institutions in practice from multiple perspectives. Main used research method is a case study at an audit firm. Within the firm, two engagements with intensified use of data-analysis, or ‘pilot cases’, were selected...
master thesis 2015
document
De Vries, A. (author)
Bij het ontwerpen van nieuwe tracés voor spoorwegen en autosnelwegen moet steeds vaker naar gebundelde altematieven worden gekeken. Hiervoor zijn echter geen standaard oplossingen voorhanden en ook een ontwerpmethodiek voor gebundelde tracés ontbreekt. In dit onderzoek is gezocht naar bundelingsconcepten. Dit zijn mogelijke oplossingen voor de...
master thesis 1997
document
De Vries, G.B. (author)
In Singapore, large-scale land reclamations are executed, in which among else Van Oord ACZ is participating. The subsoil of these reclamations often consists of soft, compressible materials, such as marine clay. Depending on the clay properties, the thickness of the soft layer and the thickness of the placed sand layer, a certain settlement will...
master thesis 2002
document
De Vries, J.H.C. (author)
master thesis 2012
document
De Vries, J.A. (author)
Cyber-attacks against companies and governments are seeing an increase in complexity and persistence. These more complex attacks are aimed at penetrating corporate and government networks to obtain classified information. Common intrusion detection methods lack in their ability to detect such complex attacks. A framework is proposed to relate...
master thesis 2012
document
De Vries, M.P. (author)
master thesis 2002
document
De Vries, W.D. (author)
master thesis 2003
document
De Vries, H.A. (author)
In dit afstudeerverslag wordt het hoogwater probleem in en rondom Kuching besproken. Er waren drie locatie' s gegeven waar een hoogwaterkering gebouwd zou kunnen worden. Er is eerst een globale locatiekeuze gemaakt. Omdat de gekozen locatie een uitgestrekt gebied betrof en er binnen deze locatie geen definitieve locatie aangewezen kon worden is...
master thesis 1990
document
De Vries, R.J. (author)
This paper investigated if a pursuit tracking task could be used to quantify the loss of motor skills due to Parkinson's disease (PD) by using system identification methods. A human-in-the-loop experiment consisting of PD patients and a healthy age-gender matched control group was conducted at the Erasmus University Medical Center. A pursuit...
master thesis 2016
document
De Vries, Y.C. (author)
The graduation studio Global Housing: Cross-cultural Methods and Positions / Addis Ababa engages with pressing dwelling issues in developing territories, as well as with the increasing cross-cultural character of contemporary architectural practice. Around half the population of the developing world is living and working in cities, a number that...
master thesis 2016
document
De Vries, S.S.R. (author)
The increase of decentralized energy generation and the increase of global attention for sustainable energy usage are developments that increase the demand of consumers to get insight in their energy consumption and in possible improvements that could increase the efficiency and sustainability of the energy usage. Current products and services...
master thesis 2016
Collection: education
(1 - 20 of 58)

Pages