Collection: research
(1 - 20 of 5,248)

Pages

document
Vierlingh, A. (author)
Transcriptie uit 1920 van het manuscript van Andries Vierlingh uit 1579 over het ontwerp en de aanleg van dijken. Zijn werk is hoofdzakelijk uitgevoerd in West Brabant. De publicatie uit 1920 is later heruitgegeven door de VBKO (Vereniging van Waterbouwers).
report 1920
document
Schüttenhelm, R.T.E. (author)
Op de bijeenkomst van 10-4-1979 te Den Haag werd besloten om alle in het proefgebied ten westen van lichtopstand Goeree verzamelde gegevens zoveel mogelijk uit te werken en te rapporteren. Hiertoe werden de Sonia-opnamen, welke op 5-6-1975 werden verricht ten behoeve van het vaststellen van de lokatie van een tweetal representatieve zandgolven,...
report 1979
document
De Vries, M. (author)
Elementaire inleiding in de hydraulica ten behoeve van HTS praktikanten in het Waterloopkundig Laboratorium. Deel 1 bevat de grondslagen van de permanente beweging [volgens de indeling van de Technische Vraagbaak (deel W, Thijsse)]. In deel 2 worden enige bijzondere onderdelen behandeld, zoals golven, zandtransport en schaalregels. In deel 3...
report 1959
document
Popescu, A. (author)
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Na 75 jaar is de Afsluitdijk toe aan en flinke opknapbeurt, concludeert het kabinet in de Watervisie uit 2007. Het kabinet wil weten of er, als er dan toch opgeknapt moet worden niet méér kan. Of een betere veiligheid te combineren valt met bijvoorbeeld natuur, duurzaam opwekken van energie of betere verbindingen voor wegverkeer en scheepvaart....
report 2009
document
Verhage, L. (author)
report 1980
document
Verhagen, H.J. (author)
In one of the most recent studies for AGPL, Hydronamic studied the influence of works in the outer bar on the salinity-distribution in the upstream section of the estuary. The main conclusion from this study was that current-patterns, tidal prism, etc. in the inner estuary are :fully determined by ,the geometry of the Corredor, and that...
report 1983
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1973
document
Boogaard, A. (author)
report 1972
document
Eysink, W.D. (author), Biegel, E.J. (author)
report 1992
document
Boderie, P.M.A. (author), Meijers, E.M. (author), Penailillo Burgos, R.S. (author)
report 2006
document
Franco, L. (author)
Italy is often considered as a mother country of vertical breakwaters for harbour protection, since they have been widely used all along our coasts long since. An updated location map is given in fig. 1, which also shows the position of the directional wave recording stations of the existing Italian network. The most common vertical breakwaters...
report 1992
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 8 november 2007. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai 11 Roompot West, 10 april 2009.
report 2010
document
Anonymous, A. (author)
Investigation of biodiversity near Atafulla and Cubelles (Spain), Liverpool and Elmer (UK), Lido di Dante (Italy).
report 2003
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author)
report 2000
document
Rutten, T.P.A. (author), Sandee, A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
Een vast onderdeel van het Rijkswaterstaat monitorings programma in de Nederlandse kustwateren bestaat uit fytoplanktontellingen. Deze worden uitgevoerd met behulp van microscopie en de laatste jaren aangevuld met flowcytometertellingen voor een zestal lokaties. Deze lokaties zijn: Noordwijk 2, Noordwijk 10, Terschelling 135, Schaar van ouden...
report 2001
document
Van Manen, A. (author), Keurenaer, A. (author), Konijnenburg, A. (author), Fendius, A. (author), Jacquemin, A. (author), Marote, A. (author)
Onderzoek naar de kanalisatie van de Maas.
report 1912
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
Na het stoppen van bemesting in cooiJinatie met een verminderde begrazingsdruk of hooibeheer in een aantal proefvakken op zeedi jken, zi jn gedurende 4 jaar de effecten bestudeerd op soortensamenstelling, zode- en worteldichtheid van het grasland. Ook zijn het verloop van de worteldichtheid gedurende het seizoen en de ruimtel ijke heterogeniteit...
report 1996
document
Gaarkeuken, G. (author), De Looff, A.K. (author)
In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) heeft Netherlands Pavement Consultants bv (NPC) een studie uitgevoerd naar de achtergronden van het huidige golfklapmodel. De studie maakt onderdeel uit van Fase 1 (modelbeschrijving) van het project "Ontwikkeling Golfklapmodel". Het doel van de studie is om een overzicht te geven van de...
report 2000
Collection: research
(1 - 20 of 5,248)

Pages