Collection: education
(20,121 - 20,140 of 22,145)

Pages

document
Driessen, A.H.K. (author)
Door de ontwikkeling van sterke kunststoffen is het mogelijk om waterkeringen van dit materiaal te maken. Aangezien deze kunststoffen vele malen sterker zijn dan beton of staal is een grote hoeveelheid materiaalbesparing te verwachten. De verwachting is dat uiteindelijk een kunststofwaterkering goedkoper is dan de traditionele versies in beton...
master thesis 1998
document
Keuzenkamp, A.J.M. (author)
De reden van dit haalbaarheidsonderzoek is het corrosieprobleem van de huidige stalen schuiven in de Stormvloedkering Oosterschelde. Tijdens de bouw van de kering bleek het verven van de schuiven een langdurig proces. Zozeer zelfs, dat men dreigde de officiele opening niet te gaan halen. In overleg met de aannemer is toen besloten een andere...
master thesis 1998
document
Vesely, M. (author)
De snelle groei van het autobezit in Polen na 1989 en vooral in grote steden heeft tot grote parkeerproblemen geleid. De verkeers- en parkeervoorzieningen i n Kraków waren niet op deze groei voorbereid. Bovendien daalt in de stad het aandeel van het openbaar vervoer in de totale vervoerscapaciteit ten gunste van de auto. I n de studie wordt een...
master thesis 1998
document
Holterman, S.R. (author)
kruinhoogte. Een te lage dijk kan onder extreme omstandigheden bezwijken, waarna inundatie van het achterliggende land volgt. Een te hoge dijk daarentegen betekent dat onnodig hoge aanlegkosten. Het is dus van groot belang de benodigde kruinhoogte van een dijk nauwkeurig te kunnen bepalen. Twee belangrijke faetoren die de benodigde kruinhoogte...
master thesis 1998
document
Boutovski, A. (author)
Experimental research on the stability of dumped stones for bed protections with focus on the gradation of the stones. A bottom protection has more roughness than anticipated. The Shields criterion is still applicable (psi=0.03)
master thesis 1998
document
Ruis, M. (author)
master thesis 1998
document
Fukken, J.M. (author)
Steeds vaker worden in Nederland private partijen betrokken bij de financiering van infrastructuurprojecten. Het opstellen van financieringsconstructies ter financiering van infrastructuurprojecten geniet zodoende grote aandacht. De private partijen hebben grote interesse in participatie in dergelijke financieringsconstructies. Voordat zij...
master thesis 1998
document
Van Os, P. (author)
In de kust- en waterbouw worden regelmatig geometrisch open filterconstructies toegepast. Er bestaat onduidelijkheid over het doordringen van de hydraulische be lasting in de filterlaag en de invloed daarvan op de erosie van de basislaag. Eerder onderzoek geeft het verband aan tussen de schuifspanning op de filterlaag en schuifspanning op de...
master thesis 1998
document
Korevaar, B.A. (author)
master thesis 1997
document
Bakker, P. (author)
De komende periode wordt marktwerking ook in het openbaar vervoer ingevoerd door het aanbesteden van openbaar vervoer. Tevens wordt een nieuwe manier van bekosti­ging van het openbaar vervoer ingevoerd. Dit alles ter vermindering van de kosten van het openbaar vervoer voor de overheid. Het aanbesteden van openbaar vervoer moet dan leiden tot...
master thesis 1997
document
Roeleveld, B.J. (author)
Dit afstudeerverslag handelt met name over de golftransmissiecoefficient van gabionboxen belast door golven. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeerproject aan de Technische Universiteit Delft, in samenwerking met baggermaatschappij Boskalis. Gabions worden op dit moment vooral toegepast als bodembescherming tegen de...
master thesis 1997
document
Van Marion, B.B. (author)
The subject of this thesis is the sediment exchange between channels and flats in tidal inlets. This topic is part of a research scheme which must yield more insight into the dynamic equilibrium of tidal inlets. An important aspect of the sediment exchange is the drying and flooding of the flats during the tide. The oscillating water level gives...
master thesis 1997
document
Heijn, K.M. (author)
Recently, interest in vertical breakwaters has grown. The development of ports from natural small harbours to artificial large harbours facing the outer sea has demanded the construction of breakwaters in rougher seas. The vertical breakwater could play a role of importance in this development. To obtain general guidelines for the design of...
master thesis 1997
document
Van Weert, P.J.G. (author)
For an accurate description of the wave loading on an offshore structure, detailed knowledge of the wave-induced kinematics is a precondition. To fully describe the ocean environment is, however, a complex problem. First of all because of the fact that wave action is a random process. The second complication is wave directionality. With wave...
master thesis 1997
document
Davidse, C.T. (author)
De veiligheid en effectiviteit van een haven kan dus worden vergroot door de afmetingen van de verschillende onderdelen van een haventoegang te verruimen, de ligging zo te orienteren dat nautisch gezien het invaren gemakkelijker wordt of dat de golfindringing in de haven minder wordt. De kosten daarentegen kunnen worden beperkt door zo weinig...
master thesis 1997
document
Van Rappard, H.A. (author)
Gritstralen is een verfverwijderingstechniek, die gebaseerd is op de inslagen van kleine, hoekige deeltjes op een verfoppervlak. Om een efficiënter gebruik van straalmiddel mogelijk te maken, moet fundamenteel onderzoek worden gedaan naar het verfverwijderingsmechanisme. I n deze studie is gekeken welke invloed deeltjesvorm, massa, snelheid en...
master thesis 1997
document
Oude Elberink, M.B. (author)
TOMAS is een bouwmethode voor de geïndustrialiseerde aanleg van een tunnelbak voor spoor- en wegverbindingen onder maaiveld. Dit rapport is globaal onder te verdelen in drie onderwerpen: 1) Beschrijving van de technologie; In dit gedeelte van het rapport wordt kort ingegaan op het technische idee achter TOMAS. De knelpunten worden behandeld en...
master thesis 1997
document
Baart, M. (author)
master thesis 1997
document
Kempen, A. (author)
master thesis 1997
document
Schram, R. (author)
De automobiliteit zal in de toekomst blijven toenemen indien er geen ingrijpende maatregelen worden genomen door de overheid. Het huidige beleid van de rijksoverheid is ontoereikend om de toename van de automobiliteit te stuiten omdat de persoonlijke voordelen nog steeds opwegen tegen de collectieve nadelen van het autogebruik. De gevolgen...
master thesis 1997
Collection: education
(20,121 - 20,140 of 22,145)

Pages