Collection: education
(20,121 - 20,140 of 21,441)

Pages

document
Van der Aart, L.C.J. (author)
master thesis 1989
document
De Jonge, G.J. (author)
master thesis 1989
document
Ohnishi, M.P. (author)
Sediment transport causes morphological changes of coastal areas, and it is one of the most important objects in coastal engineering study. Recently, various experiments have been performed to investigate the sediment transport mechanism under a combination of waves and currents and to find the underlying relationships among various parameters...
master thesis 1989
document
Ras, S.L. (author), Amesz, J.A. (author)
Voor het begrijpen en voorspellen van morfologische processen aan zandige kusten, zoals kustlijnontwikkeling in de tijd of erosie tijdens een storm, is inzicht nodig in het zandtransport, de motor van deze processen. Zand- of sedimenttransport kan beschreven worden als het produkt van een snelheid en een sedimentconcentratie; een...
master thesis 1989
document
Coens, J. (author), Torfs, H. (author)
Er wordt waargenomen dat pijpleidingen op de zeebodem zichzelf ingraven(self-burial). Indien pijpleidingen dit overal op gelijke wijze doen is er geen probleem. Men stelt echter vast dat het ingraven een plaatsafhànkelijk fenomeen is, met gevaar voor breuk als gevolg. Een onderzoek naar het erosiegedrag van de zeebodem is dan ook noodzakelijk....
master thesis 1989
document
Helbing, J.A. (author), De Kluizenaar, A.C. (author)
This report consists of three parts. Part 1 describes the research done and its results. It is intended for the interested reader. Part 2 is a users manual to the simulation model and intended for the potential user. Part 3 contains a detailed description of the model and is intended for those who want to analyse the model.
master thesis 1989
document
Chandramohan, P.V. (author)
In an estuary, the confluence of fresh water of upland rivers with salt water from the sea gives rise to a complex regime of flow pattern due to the difference in densities of the two liquids of about 2.5%. Vhen the estuary is stratified, the heavier salt water which dives underneath the lighter fresh water extends as a long wedge far into the...
master thesis 1989
document
Vermeulen, A.C. (author)
master thesis 1989
document
Van Son, L. (author)
master thesis 1989
document
Homan, A.J. (author)
Dit afstudeerwerk bestaat uit twee delen: - De geotechnische uitwerking van de zeesluis in Severn - De Constructieve Waterbouwkunde (bouwmethode) voor de zeesluis in Severn.
master thesis 1989
document
Khu, Y.T. (author)
In de provincie Zuid-Sumatra in Indonesië ligt de havenstad Palembang. Voor deze provincie en zijn omgeving is het open blijven van de havens van essentieel belang. Deze havens zijn te bereiken via een 100 km. lange vaarweg over de Musi rivier. Door tal van ondiepten in de rivieren ontstaat grote wachttijd hetgeen een langdurige vaartijd...
master thesis 1989
document
Yeung, T.C. (author)
Rijkswaterstaat heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Wijkertunnel, die deel zal uitmaken van de zogenaamde tunnelstroom. De afritten in het voorlopig ontwerp van Rijkswaterstaat bestaan uit een landhoofd, open bakconstructie en vliesconstructie. In dit afstudeerproject wordt onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de afritten in...
master thesis 1989
document
Leenaers, C. (author)
In 1986/87 is een onderzoek gedaan naar de waterbeweging in de lagune achter de Zuiderdam op de Maasvlakte, met als uiteindelijk doel het maken van zandtransportberekeningen. De resultaten van het toen ontwikkelde rekenmodel voldeden niet aan de vereiste nauwkeurigheid, gezien de onbevredigende zandtransporten die ermee berekend werden. Om de...
master thesis 1989
document
Groenendijk, H.W. (author)
Wave height distributions on shallow foreshores deviate from those in deep water due to the effects of the restricted depth-to-height ratio and of wave breaking. Laboratory data of wave heights on shallow foreshores of different slopes have been analysed to determine these effects and to derive generalised empirical parameterisation. A model...
master thesis 1989
document
Mackor, F.J. (author)
master thesis 1988
document
Pröpper, B.J.H. (author)
Eén van de "bottle-necks" in de druk bevaren route is de serie bochten in de Waal bij Nijmegen, (zie bijlage 2). Hier blijkt de bevaarbare breedte niet te voldoen aan de gestelde eisen. Op sommige plaatsen is de bevaarbare breedte zelfs maar 60% van de vereiste breedte. Onder bevaarbare breedte wordt verstaan die breedte van de vaarweg die...
master thesis 1988
document
Van Gool, A.K. (author)
master thesis 1988
document
Schotanus, G.P. (author)
Omdat het ontwerp van de directie Sluizen en Stuwen van Rijkswaterstaat zich in een verder gevorderd stadium bevindt, zal ten opzichte van dat ontwerp naar een alternatief ontwerp gezocht worden. Het gaat hier dan voornamelijk om de zuidelijke afrit van de Blankenburgtunnel. Van deze afrit wordt onderzocht of het ter plaatse te bouwen gedeelte...
master thesis 1988
document
Bijl, R.A.L. (author)
De Zuid-Willemsvaart, thans een sterk verouderde en in slechte staat verkerende vaarweg zal volgens daartoe ontwikkelde plannen verruimd en gemoderniseerd worden tot een volwaardige klasse IV vaarweg. De huidige situatie, waarin het kanaal middels een traverse het centrum van Den-Bosch doorsnijdt alvorens op de Maas aan te sluiten, is...
master thesis 1988
document
Keetman, B. (author)
master thesis 1988
Collection: education
(20,121 - 20,140 of 21,441)

Pages