Collection: education
(20,141 - 20,160 of 21,960)

Pages

document
De Regt, M.J.J. (author)
master thesis 1996
document
van Alten, J.P. (author)
master thesis 1996
document
Kroes, J. (author)
Puerto Rico is one of the Greater Antilles, situated in the Caribbean. To the west lie the other, larger islands of the Greater Antilles, while to the east the islands of the Lesser Antilles are situated. The largest port of Puerto Rico, the port of San Juan, is presently the number 17 container port in the world and the largest port in the...
master thesis 1996
document
Ye, L. (author)
This report is a graduation thesis of a fourth-years student of the Delft University of Technology, Faculty of civil Engineering. The object of this thesis is to research the stability of stones on a mild slope under wave attack. A possible application is the protection of a pipeline crossing a beach exposed to hydrodynamic forces. For many...
master thesis 1996
document
Van Gruijthuijsen, M.F.J. (author)
In this thesis, the wave prediction model SWAN is validated on field data obtained from wave growth experiments that were done in Lake George, a shallow lake in Australia. SWAN, which is an acronym for Simulation of WAves in Nearshore areas, is a numerical model, developed at the University of Technology in Delft, to obtain estimates of wave...
master thesis 1996
document
Van Dam, W.Th.A. (author)
master thesis 1996
document
Van Zanten, D.C. (author)
In dit rapport wordt een aanvaring van een waterbouwkundige constructie beschreven; met name de interactie tussen een schip en een waterbouwkundige constructie. In eerste instantie wordt uitgegaan van een oneindig stijve constructie, van waaruit een benaderingsmethode wordt gegeven om een scheve aanvaring om te zetten in een frontale aanvaring...
master thesis 1996
document
Boeve, D. (author)
Dit afstudeerverslag is het resultaat van een vier maanden durend verblijf in Tokyo, bij de Japanse aannemer Obayashi Corporation. Tijdens dit verblijf is op de technische afdeling die zich met tunnels bezighoudt, onderzoek uitgevoerd naar de linings van tunnels. Op deze afdeling worden jaarlijks ongeveer 50 tunnels ontworpen. In dit...
master thesis 1996
document
Laudy, G.J.R.M. (author)
At Philips Components in Roermond ceramic capacitors and actuators are produced with a multilayer technology. One o f the first steps in the production process is foil casting. This research is concemed with the heat transfer processes in the tunnel dryer of a foil casting machine. Although a lot o f development work has been carried out on the...
master thesis 1996
document
Hekman, A. (author)
In Nederland vormen beken karakteristieke landschapselementen. Door verschillende ingrepen in het verleden zijn veel beken gekanaliseerd, genormaliseerd en/of gereguleerd. In de loop der tijd zijn problemen ontstaan, bijvoorbeeld door versnelde afvoer van neerslagwater en verminderde mogelijkheden voor retende van water is er in veel...
master thesis 1996
document
Eikema, B.J.O. (author)
In dit rapport is een onderzoek uitgevoerd naar de morfologische ontwikkeling van het gebied rond de Slufter. De Slufter is een depot voor de berging van verontreinigde baggerspecie uit het benedenrivierengebied en is gesitueerd voor de kust van de Maasvlakte. In de Projectnota/MER (1985) van het Slufterproject zijn voorspellingen gedaan over de...
master thesis 1996
document
Den Boef, E.M. (author)
Bij de Hoogwaardig Openbaar Vervoer tunnel aan de zuidzijde van Schiphol (verder als HOV tunnel), zijn scheuren ontstaan in de constructievloeren. Deze scheuren veroorzaken lekkage van grondwater, die plassen vormen op de tunnelvloeren. Nadat de geconstateerde scheuren geinjecteerd waren, begonnen de scheuren weer te lekken. Tevens zijn er in de...
master thesis 1996
document
Andriesse, H.C. (author)
De centra van Nederlandse steden hebben steeds meer te lijden onder de toenemende belasting van rijdende en stilstaande auto's op de beperkte beschikbare ruimte. Omdat de fiets voor korte stedelijke verplaatsingen zeer geschikt is, kan deze een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van deze centra....
master thesis 1996
document
De Later, J. (author)
In the framework of a Human Capital and Mobility Project called "Dynamics of Beaches, experiments with the aim of solving unknown aspects of submerged breakwaters have been carried out by six European universities. Agreements were made considering the layout of the breakwater, the wave conditions and the initial bottom profile. This report...
master thesis 1996
document
Frissen, C.M. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een numeriek onderzoek naar steenzettingen op dijken. De steenzetting van een dijk kan door een golfaanval worden beschadigd. Dit wordt veroorzaakt door een opwaartste druk aan de onderzijde, die verantwoordelijk is voor het uitlichten van de stenen. Als er een sterkte-berekening wordt uitgevoerd, blijkt...
master thesis 1996
document
Kwak, L. (author)
Boortunnels en ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land dat steeds voller wordt, en waarin naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de leefbaarheidsnorm zichtbaar is, wordt er bij het oplossen van knelpunten steeds vaker overwogen om...
master thesis 1996
document
Oschatz, E. (author)
HISWA is een tweedimensionaal golvenmodel, dat de gebruiker in staat stelt diverse golfgegevens, zoals significante golfhoogte, periode en golfrichting, voor een bepaald modelgebied te bepalen. Op dit moment biedt HISWA al faciliteiten om pre- en postprocessing uit te voeren (zij het in beperkte mate). Onder de gebruikers echter is er behoefte...
master thesis 1996
document
Hoedemaker, M. (author)
master thesis 1996
document
Boensma, A.H. (author)
master thesis 1996
document
Gautier, C. (author)
In coastal engineering waves often play a dominant role. To predict the wave behaviour in coastal regions numerical wave propagation models have been developed. This study deals with the verification of two models against measurements in the field, namely HISWA and SWAN. The second generation model HISWA has already proven to perform well for...
master thesis 1996
Collection: education
(20,141 - 20,160 of 21,960)

Pages