Collection: education
(20,141 - 20,160 of 20,789)

Pages

document
Van Pagee, J.A. (author)
master thesis 1977
document
Van der Velde, H. (author)
master thesis 1977
document
Stoltenborgh, A. (author)
master thesis 1977
document
Berbée, H.J. (author)
master thesis 1977
document
Middendorp, P. (author)
Een schip, stilliggend in het water, wordt aangestoten door een lineaireveer bekeken.
master thesis 1977
document
Susanna, W.D. (author)
Deel I: ontbreekt. Deel II: Ontwerp van een aquaductconstructie t.b.v. de kruising van het kanaal met de Rotte. Deel III: Berekening van de aquaductconstructie t.b.v. de kruising van het kanaal met de Rotte.
master thesis 1977
document
Oostenbrink, H.J. (author)
Of een golfverschijnsel interessant is in een leidingsysteem, is afhankelijk van de in de tijd veranderende randvoorwaarden. Als maat voor de snelheid waarmee de randvoorwaarden in de tijd veranderen kan een karakteristieke tijd Tk worden vastgesteld. Voor een leiding kan men stellen dat de voortplanting van drukgolven buiten beschouwing kan...
master thesis 1977
document
Groenveld, R. (author)
Literatuurstudie naar loskorrelige filters
master thesis 1977
document
Fastenau, R. (author)
master thesis 1977
document
Spoor, W. (author)
master thesis 1976
document
Van den Broek, W.M.G.T. (author)
master thesis 1976
document
Onderdelinden, G. (author)
De civieltechnische werken hebben de laatste jaren een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om een technisch verantwoorde constructie te maken is een fundamentele kennis vereist omtrent de krachten op en het gedrag van een constructie. Bij het ontwerpen van maritieme construties spelen de oppervlaktegolven een belangrijke rol en het is van...
master thesis 1976
document
Bogaard, T. (author), Deelen, K. (author)
De laatste jaren is er veel belangstelling geweest voor de Oosterschelde. De voornaarnste oorzaak hiervan was wel de dreigende afsluiting van dit bekken van de zee, zoals dit in de Deltawet was vastgelegd. Nu echter na een lange periode van herbezinning en besluitvorming vast is komen te staan dat de Oosterschelde niet zal worden afgesloten,...
master thesis 1976
document
Hakkaart, C.J.A. (author), Meyer, E. (author)
De resultaten van dit onderzoek moeten gezien worden als een bijdrage tot de oplossing van de Oosterseheldeproblematiek in zijn geheel en meer in het bijzonder als een uitwerking van een vergelijking van twee mathematische modellen t.w. de Expliciete Differentie methode en de Impliciete Differentie methode.
master thesis 1976
document
Bembaron, A.M.C. (author)
master thesis 1976
document
Van den Bos, W.B. (author)
master thesis 1976
document
Verbeek, J.P. (author)
In het kort is het doel van dit onderzoek het verdiepen van het inzicht in het verloop van waterstanden en afvoeren in een gedeelte van de rivier de Dinkel gedurende het passeren van een hoogwatergolf en de invloed van verbeteringswerken hierop.
master thesis 1976
document
Smit, H.R. (author)
De problemen van Venetië vallen in 3 groepen uiteen. Er moeten maatregelen genomen worden tegen een eventuele stormvloed, tegen de vervuiling en de gebouwen verkeren in een zeer slechte staat. In het hoofdonderzoek wordt een constructie gedimensioneerd tegen een eventuele stormvloed.
master thesis 1976
document
Mynett, A.E. (author)
De vloeistofbeweging pond een horizontaal, harmonisch translerend schip op ondiep water kan als een potentiaalprobleem worden beschouwd. Voor een twee-dimensionaal model wordt een benaderde oplossing voor de snelheidspotentiaal verkregen door toepassing van de eindige elementen methode volgens het Galerkin-principe. De resultaten worden zowel...
master thesis 1976
document
Kraaijenbrink, H.A. (author), De Vries, W.A. (author)
Door de Rijkswaterstaat, het Waterloopkundig Laboratorium, de Technische Hogeschool en nog enkele andere onderzoek instituten wordt samengewerkt in het kader van het Toegepast Onderzoek Waterstaat. Het onderzoek gebied omvat een groot aantal aspecten van de Waterbouwkunde, zoals grondmechanica, waterbeheer, waterbeweging, sedimenttransport en...
master thesis 1976
Collection: education
(20,141 - 20,160 of 20,789)

Pages