Collection: education
(21,101 - 21,120 of 22,771)

Pages

document
Groen, F.J. (author)
Today's technology enables people to build complex systems, such as nuclear power plants, that carry big hazards in them. Consequences of accidents that involve such plants can be severe. Hence, safety is an important issue in design and operation. The attention that has been given to system safety has resulted in an increase of component...
master thesis 1995
document
Kerkhove, D. (author)
The Front End Tools (FET) Project's goal is to create a software application which should aid the process engineer in creative design of process plants. Since this application will be written using object-oriented techniques, an object model has been designed by Akzo-Nobel Engineering. This document describes the verification procedure of this...
master thesis 1995
document
Smits, A.P. (author)
De sleephopperzuiger is een baggerwerktuig dat een breed werkgebied heeft. Zo wordt dit werktuig o.a. gebruikt voor het op diepte brengen en houden van vaarwegen, maar ook voor zandwinning op zee voor bijvoorbeeld het opspuiten van stranden. Op de werkplek aangekomen vermindert het schip snelheid. De zuigbuis wordt overboord gezet en neergelaten...
master thesis 1995
document
Jurgens, G.A. (author)
Om de kennis ten aanzien van de parameters die van belang zijn voor de relatieve dichtheid waarmee zand zich afzet in de beun van een hopperzuiger te vergroten, zijn twee experimenten uitgevoerd. Allereerst is het bezinken van zand in stilstaand water in een modelproef onderzocht. Hierbij werd de invloed van de korrelgrootte en de korrelvorm van...
master thesis 1995
document
De Gelder, A. (author), Siers, J.C. (author)
Projectgroep onderzoek naar de effecten van een onderwaterdam langs de Nederlandse kust op het langstransport van zand langs de kust.
student report 1995
document
Suiker, A.S.J. (author)
master thesis 1995
document
Gielen, M.H.C. (author)
Doel van het onderzoek is een verbeterd model te ontwikkelen voor de menging in een chemische reactor. Menging in een chemische reactor speelt een belangrijke rol in de verhouding waarin meerdere reacties zich afspelen. Op basis van een combinatie van macro- en micromengmodellen is het mogelijk een voorspelling te doen van de chemische opbrengst...
master thesis 1995
document
Van der Biezen, S.C. (author)
In the scope of NOURTEC, an EEC project, efforts are made to simulate the behaviour of executed foreshore supplies with the aid of mathematical computer models. One of the models used are line models. On behalf of the DUT two studies contribute to NOURTEC line modelling. One concentrates on the longshore transport, and the present study focuses...
master thesis 1995
document
Spalburg, M.G. (author)
De kwaliteit van planning neemt toe met de afname van het verschil tussen werkelijk projectverloop en opgesteld plan. Het plannen van infrastructuurprojecten met als doel het verloop in de tijd en de einddatum te leren kennen is een riskante onderneming. De praktijk leert dat het werkelijk verloop en de werkelijke einddatum zelden exact...
master thesis 1995
document
Oldeman, R.G.C. (author)
In this project experiments were performed and models were developed to describe the hydrodynamics and phase distribution in tall air-water bubble columns without liquid throughput. The experiments were performed in a two meters high, 23 cm internal diameter column with a porous plate air distributor. The superficial gas velocity varied between...
master thesis 1995
document
Van Hulten, B.K. (author)
This report is concemed with transient flow and mixing phenomena in a standard stirred tank reactor after switching off the impeller. The application of mixing in a decaying turbulent flow can be found in preventing mnaway reactions in polymerization processes after impeller break-down. This is realized by injection of a reaction killing agent,...
master thesis 1995
document
Visser, C.W. (author)
In dit rapport is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het opwekken van energie met waterkracht in de omgeving van het Julianakanaal en de Grensmaas (Zuid-Limburg). Het Julianakanaal is een scheepvaartkanaal dat water onttrekt aan de Maas benedenstrooms van Maastricht. Het huidige debiet door het Julianakanaal, ter grootte van 15 m3/s,...
master thesis 1995
document
Wiltink, E. (author)
Het verticale transport komt tot uiting in concentratieprofielen. Het alom bekende concentratieprofiel heeft een grote concentratie aan de bodem die monotoon naar boven toe afneemt. In het algemeen wordt het turbulente sedimenttransport beschreven als een diffusieproces. Vragen die hierbij rijzen zijn de volgende: is deze beschrijving bruikbaar...
master thesis 1995
document
Stefess, R. (author)
Mogelijkheden en beperkingen van Integrale Leiding Tunnels (ILT's). Een ILT is een omhullende leiding die bij voorkeur zo groot is dat men erin kan ten behoeve van onderhoud. Er zijn in het verleden veel studies gedaan naar de technische aspecten van het bouwen van buisleidingtunnels voor kabels en leidingen. Deze studies werden overwegend met...
master thesis 1995
document
Moerenhout, R. (author)
master thesis 1995
document
Somers, C. (author)
In de ontwerpfase van de Maeslant Kering zijn door het WL tweedimensionale en driedimensionale modelproeven uitgevoerd. Tijdens de driedimensionale proeven werd een aantal niet voorziene instabiliteiten waargenomen. Naar aanleiding van deze proefresultaten werden het deurprofiel en de vormgeving van de onderzijde veranderd, zodat de stabiliteit...
master thesis 1995
document
Verstegen, C.J.P. (author)
The objective of this study is to make a study on dealing with uncertainty in the design of river training works. Based on this study, a method and several instruments have been developed that aim to improve a full and consistent use of a probabilistic design approach. This study is divided into three parts. The outline is rather unconventional...
master thesis 1995
document
De Roon, L.A. (author)
master thesis 1995
document
Mooij, M. (author)
De stonnvloedkering die ontworpen is voor de lagune bij de stad Venetiƫ bestaat uit kleppen die onder normale omstandigheden verzonken liggen op de bodem. Als een hoge waterstand dreigt kunnen de kleppen vol worden gepompt met lucht, zodat ze, draaiend om een scharnier op de bodem, omhoog drijven en een waterstandsverschil kunnen keren. De...
master thesis 1995
document
Ament, P.C.H. (author)
master thesis 1995
Collection: education
(21,101 - 21,120 of 22,771)

Pages