Collection: education
(21,101 - 21,120 of 21,822)

Pages

document
Van Heteren, J. (author)
Om meer inzicht te krijgen in het snelheidsveld in golven zijnde metingen aan een nader onderzoek onderworpen. Dit onderzoek valt uit één in de volgende deelonderzoeken: 1. het onderzoek naar de verdeling van de momentane horizontale componenten van de orbitaalsnelheid. 2. het onderzoek naar de verdeling van de maxima van de horizontale...
master thesis 1979
document
Van Ieperen, H.J. (author)
Nadat in hoofdstuk 1 een beschrijving van een zandvang is gegeven, komt in de volgende twee hoofdstukken de karakteristieke methode dan ook uitgebreid aan de orde, en is dan vooral van belang voor een beter inzicht in het probleem. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van een literatuuronderzoek een aantal schematisaties van de gebruikte...
master thesis 1979
document
Stuy, E. (author)
master thesis 1979
document
Claus, H. (author), Grift, W. (author), Sloter, H. (author)
master thesis 1979
document
Bastemeijer, T. (author), Van Ginhoven, D. (author), Warmerdam, S. (author)
master thesis 1979
document
Bijker, R. (author)
Verslag van een theoretisch en experimenteel onderzoek.
master thesis 1979
document
Jansen, P.C.M. (author)
In de waterbouwkunde spelen golven een grote rol. Krachten op konstructies worden voor een belangrijk deel bepaald door watersnelheden t.g.v. golven en golfhoogtes. Golven kunnen ook zandtransporten veroorzaken. Om deze krachten en zand-transporten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen zijn studies noodzakelijk naar het gedrag van watergolven....
master thesis 1979
document
Thijs, C.J. (author)
master thesis 1979
document
Den Boer, K. (author)
Tijdens het schutproces van een sluis worden op de schepen in de kolk krachten uitgeoefend, welke in hoge mate bepaald worden door de waterbeweging in de sluiskolk. De krachten in langsrichting bestaan uit een aantal componenten tengevolge van translatiegolven en bovendien bij vullen via openingen in de deuren uit een aantal componenten,...
master thesis 1979
document
Van de Waal, R. (author)
Vooronderzoek naar de problemen, die ontstaan bij de verruiming van het Betuwepand en daarvan de schutsluizen bij Ravenswaaij in het bijzonder. Uitwerking van de door mij gekozen oplossing een hoogwaterkering naast de bestaande schutsluizen te bouwen. Om de goede economische concurrentie positie van Amsterdam te kunnen behouden, is de noodzaak...
master thesis 1979
document
Fekken, U. (author)
master thesis 1979
document
Gerbenzon, M. (author)
master thesis 1979
document
De Liefde, W.H. (author)
Ondeerzoek naar een ontziltingsmethode door hyperfiltratie
master thesis 1979
document
Suman, E.W. (author)
master thesis 1979
document
Verheij, T. (author), Den Burger, R. (author)
master thesis 1979
document
Van Kruiningen, P. (author)
Hoe evenwichtsverlies bij golfoverslag ontstaat en welke krachten daarbij een rol spelen is onduidelijk. In dit rapport is onderzocht hoe groot de wrijvingskrachten op het binnentalud van een dijk zijn ten gevolge van het overslaande water. Omdat dit probleem niet toegankelijk is voor berekening, zijn een aantal proeven gedaan. Hiertoe is een...
master thesis 1979
document
van Perlstein, E. (author)
master thesis 1979
document
Schrey, A.P. (author)
master thesis 1978
document
Korbijn, F. (author)
master thesis 1978
document
Van der Lans, R.G.J.M. (author)
master thesis 1978
Collection: education
(21,101 - 21,120 of 21,822)

Pages