Collection: education
(21,381 - 21,400 of 23,104)

Pages

document
Kuipers, N. (author)
master thesis 1995
document
Van den Berg, E.J. (author)
Het vloeistofoppep/lak van een bodembelucht vat kan onder bepaalde omstandigheden instabiliteitsverschijnselen vertonen. Er kunnen staande golven met grote amplituden optreden. In dit onderzoek wordt het optreden van staande golven in een bodembelucht, verticaal staand cilindrisch vat behandeld. Het is toegespitst op twee onderv/erpen: • Het...
master thesis 1995
document
Berkhout, B.M. (author)
Volgens het ontwerp van deze combinatie wordt de Westerschelde Oever Verbinding uitgevoerd als een geboorde tunnel, bestaande uit twee buizen met een uitwendige diameter van 11.30 meter. Vanuit de startschacht nabij Terneuzen wordt de tunnel onder de hele Westerschëlde door naar Zuid-Beveland geboord. Even ten westen van Ellewoutsdijk wordt de...
master thesis 1995
document
Van de Pol, H. (author)
Het schaarsteprobleem op de Nederlandse wegen wordt steeds nijpender. Aan de ene kant Is er niet genoeg geld om de capaciteit van de infrastructuur voldoende uit te breiden. Daardoor slaagt het wegvervoersysteem er niet In z i jn primaire functie te vervullen: het verbinden van gebieden met elkaar. Aan de kant capaciteit veroorzaakt het verkeer...
master thesis 1995
document
Kasem, S.H. (author)
master thesis 1995
document
Bakker, G.W. (author)
This study considers the feasibility of a special floating pier at the port of Caripito. This port, located along the Rio San Juan, is the port of embarkment for many oil fields in north-east Venezuela. A few years ago some dolphins at the port collapsed. These problems are mainly caused by river bank slidings. As a result one pier has not been...
master thesis 1995
document
Paesschen, J.C.L. (author)
Het in stand houden van een veilige zeewering is voor een laaggelegen land als Nederland van levensbelang. Medegebruik van de zeewering voor andere doeleinden verdient een zeer kritische beschouwing inzake de invloed hiervan op het beheer en de veiligheid van de zeewering. Door Grabowski & Poort is het plan ontwikkeld om de kruising van de...
master thesis 1995
document
Ganga, G.A. (author)
Rietema (1970) heeft theoretisch en experimenteel onderzoek verricht naar het tweefasengedrag in bellenkolommen, wanneer gebruik gemaakt wordt van een hoogvisceuze vloeistof als continue fase. De stromingscondities zijn dan laminair. Als het gas onderin de kolom ongelijk verdeeld wordt over het oppervlak, ontstaan er dichtheidsverschillen tussen...
master thesis 1995
document
Grasmeijer, B.T. (author), Sies, E.M. (author)
Coastal changes occur mostly as a result of changes in sediment transport along the coast. If at cross-section A, the sediment transport is for any reason larger (or smaller) than at cross-section B, accretion (or erosion) will take place in between the two cross-sections. For prediction of coast-lines in the future, the prediction of the net...
master thesis 1995
document
Roesink, A.A.W. (author)
Het komt steeds vaker voor, dat landuitbreidingen plaats vinden in gebieden waar de bodem bestaat uit slappe grond. Twee eigenschappen van die grond, de slechte doorlatendheid en de lage schuifsterkte, zijn de oorzaak van grote problemen, die ondervonden worden tijdens en na de uitvoering van dergelijk projecten. De problemen hebben betrekking...
master thesis 1995
document
Burger, G. (author)
Dit afstudeerverslag beschrijft de interpretatie van een aantal proeven naar stabiliteit van lage golfbrekers. Het blijk dat de invloed van de materiaalfactoren tot een ontwerpschade van S=2 niet terug is te vinden. Boven S=2 geeft vooral de afnemende hoekigheid een progressief schadeverloop te zien. De invloed van de lengte-breedte verhouding...
master thesis 1995
document
Dekker, J.C. (author)
master thesis 1995
document
Wilgers, J.A.J. (author)
De gemeente Amsterdam heeft het plan opgepakt om in het IJmeer een nieuwe woonwijk te stichten. De totale oppervlakte van het te winnen land bedraagt 465 hectaren. Gekozen is om het land te winnen door middel van het opbrengen van ophoogzand. Het holocene grondpakket onder de locatie van toekomstig IJburg bestaat uit sterk samendrukbare lagen....
master thesis 1995
document
Van Liebergen, J.C.G. (author)
This study contains two topics which are important for the use of a one-dimensional computer model, calculating morphological changes in time. Firstly, for a good prediction of the morphological changes by the model a good reproduction of the water movement and the sediment movement is necessary. One of the conditions for a good reproduction of...
master thesis 1995
document
Kersting, N.F. (author)
In 1993 an artificial sand nourishment was carried out at the coast of Terschelling. The total amount of supply was deposited in a trough between two breaker bars, up to a level of about NAP -5m. The present report gives a prediction of the development of the coast in the next 10 years. For this, a mathematical model has been used, in which the...
master thesis 1995
document
Roosjen, R. (author), Zwanenburg, C. (author)
One of the unsolved problems in the water resource engineering is the morphological behaviour of bifurcations in rivers. Bifurcations can be found in deltas, in estuaries and in braided rivers. When modelling river reaches which contain a bifurcation, a nodal point relation is needed. The problem is to determine this nodal point relation. The...
master thesis 1995
document
Lambregts, B. (author)
Development and application of a simulation model for the purpose of policy analysis in the Gaza Strip.
master thesis 1995
document
Van Herk, E. (author)
Een probabilistische analyse vereist van iedere parameter inzicht in de spreiding van de parameter. Voor de bepaling van de partiële factoren is in de nieuwe TGB 1990 uitgegaan van een geschatte variatiecoëfficiënt voor de belasting (woningbouw), paaldraagvermogen en de negatieve kleef. Resultaten van recente proefbelasting laten hogere...
master thesis 1995
document
Vis, C.L. (author)
The growing need for breakwaters in deep water due to the increasing draught of large vessels draws the attention to caisson breakwaters. These monolithic structures are more economical compared to rubble mound breakwaters. Especially in deep water lower construction and maintenance costs and considerable savings in construction time can be...
master thesis 1995
document
Wolters, A.F. (author)
De temperatuur op aarde stijgt. Een gevolg van deze temperatuurstijging is zeespiegelstijging. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat de weersomstandigheden kunnen veranderen. De gemiddelde windkracht zou kunnen toenemen waardoor de golfhoogtes kunnen toenemen. Ook de gemiddelde windrichting zou kunnen veranderen. Een en ander zal gevolgen hebben...
master thesis 1995
Collection: education
(21,381 - 21,400 of 23,104)

Pages