Collection: education
(21,381 - 21,400 of 21,960)

Pages

document
Mulders, L.P.H.R.M. (author)
master thesis 1974
document
Van der Straaten, J.P. (author)
master thesis 1974
document
Veltman-Geense, M. (author)
Met het oog op de toenemende toepassing van poreuze havendammen e.d. is een een studie verricht naar de golfbeweging in een tot rechthoek geschematiseerde poreuze dam. Voor de wrijving is aangenomen, dat deze een kwadratisch karakter heeft. In eerste instantie zijn m.b.v. een asymptotische methodiek de normalelange golfvergelijkingen afgeleid,...
master thesis 1974
document
Bruijn, W.C. (author)
master thesis 1974
document
Bliek, J.K. (author)
master thesis 1974
document
Kik, P. (author)
master thesis 1974
document
van Oosterhout, J.A.J. (author)
master thesis 1974
document
Van Doorn, T. (author)
In dit afstudeerwerk is getracht de intensiteit van de turbulente horizontale uitwisseling van hoeveelheid beweging in de brandingszone te schatten, met als voornaamste doel het beter kunnen berekenen van de variatie met de afstand uit de kust van de snelheid van een brandingsstroom, opgewekt door scheef invallende golven. Er wordt een verband...
master thesis 1974
document
Kerssens, P.J.M. (author)
Diffusie van materiaal in stromend water vindt plaats als gevolg van de turbulente beweging van het waxer. dit manifesteert zich in een streven naar het afvlakken van concentratieverschillen met als gevolg uitwisseling van vaste stof en een veranderend lokaal sedimenttransport door veranderende lokale concentraties. In het algemeen zal transport...
master thesis 1974
document
Tessel, P.J. (author)
master thesis 1974
document
Roodbergen, S.P. (author)
Hoofddoel van dit onderzoek is: het omlaagbrengen van elektrische energieverbruik bij een elektro-pneumatische omzetting voor prothesebesturing. Eisen hierbij zijn: voldoende pneumatisch uitgangssignaal en voldoende snelle responsie. De omzetter is onderverdeeld in klep en klepmotor. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op vermindering...
master thesis 1974
document
Van Pot, C.Z.J. (author)
Probleemstelling: "Bepaling van de belasting op de onderdelen van de uitwateringssluizen in het Haringvliet ten gevolge van golfaanval." Het afstudeeronderwerp is het toepassen van de systeemtheorie op een dynamisch belaste constructie (2) en het omzetten van het netwerk-schema in een reken- en besturingschakeling met bijbehorende programma's...
master thesis 1974
document
Noomen, G.H. (author)
master thesis 1974
document
Dee, R.F. (author)
master thesis 1974
document
Dieterman, H.A. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt het dynamische gedrag van een watertoren onder invloed van sinusvormige en stochastische excitaties nagegaan. Het dynamische gedrag wordt analytisch bepaald door de korte-golftheorie.
master thesis 1974
document
Van Keulen, J. (author)
Opzet van een conceptueel en mathematisch model van een grootschalige neerstroming in rivieren.
master thesis 1974
document
Konter, J.L.M. (author)
Een zich ongestoord voortbewegende vloeistof heeft vaak een dicht-heidsverdeling die varieert in verticale richting maar die min of meer constant is in horizontale vlakken. Een dergelijk systeem wordt een gelaagd systeem genoemd. Het doel van dit onderzoek is a. proberen de betrekkingen te bepalen tussen de transporten door de grenslaag en de...
master thesis 1974
document
Kooman, D. (author)
Gezocht is naar vergelijkingen, die het gedrag van Lange Golven op een hellende bodem beschrijven. Eerst is een overzicht gegeven van de bestaande vergelijkingen, die golfverschijnselen beschrijven. Vervolgens is in hoofdstuk II aandacht besteed aan de afleiding met behulp van asymptotische methoden, van vergelijkingen voor de beschrijving van...
master thesis 1974
document
Smit, K. (author)
master thesis 1974
document
Heideman, G.J.A. (author)
master thesis 1974
Collection: education
(21,381 - 21,400 of 21,960)

Pages