Collection: education
(21,901 - 21,920 of 24,498)

Pages

document
Van de Weijer, R.J.G. (author)
master thesis 2002
document
Friedrich, V. (author)
The stabilisation of the Plavinas dam, Latvia was the subject of this final thesis. The objective was to investigate the weaknesses of the Plavinas dam and to present possible stabilising treatments. This includes a rough estimate on costs and construction methods. Plavinas hydroelectric power station is the most important dam in Latvia,...
master thesis 2002
document
Scholten, J. (author)
Wanneer aan een zandige kust, waar sprake is van langstransport, een haven wordt aangelegd is het gevolg dat aan de bovenstroomse zijde van de ingang een aanzandingsgebied ontstaat en dat aan de benedenstroomse zijde erosie optreedt. Uiteindelijk groeit het aanzandingsgebied aan de bovenstroomse zijde uit tot het einde van de golfbreker en neemt...
master thesis 2002
document
Lefeber, T. (author)
The objective oil field is located offshore south Gabon. It was discovered in 1969 and first put it on production in 1980. The present operator bought 90% of the field in 1994. To date, under primary recovery, only 6% of the currently estimated STOIIP has been recovered. Heterogeneity of the deposits and poor reservoir quality as a result of...
master thesis 2002
document
Dal Corso, D. (author)
The majority of population in the Netherlands live well below the mean sea level. At some locations people and infrastructures are only protected from the sea by a narrow stretch of sandy beaches and dunes, so reinforcement works will be necessary to prevent a break through during storm surges. Therefore it is necessary to study problems...
master thesis 2002
document
Wiersma, N.R. (author)
master thesis 2002
document
Tan, A. (author)
In this research project, two mixer types were compared: a T-shaped mixer and a Y-shaped one. The mixers wih be used in precipitation experiments where it is important to achieve fast micromixing. By using CFD (computational fluid dynamics) simulations, the mixers were characterized. The flow in the mixers was turbulent; the Reynolds number at...
master thesis 2002
document
Van Breen, L. (author)
master thesis 2002
document
Van Duin, M.J.P. (author), Wiersma, N.R. (author)
master thesis 2002
document
Schokking, L.A. (author)
master thesis 2002
document
Temmerman, W.C.J. (author)
Voor het havengebied van Amsterdam is de verwachting dat toenemende scheepsafmetingen en een groeiende verkeersintensiteit in de toekomst zullen leiden tot meer problematische scheepvaartpassages op het Noordzeekanaal. Het is echter moeilijk te bepalen in hoeverre scheepvaartpassages problematisch zijn, aangezien criteria voor dergelijke...
master thesis 2002
document
Van Groenestijn, G.J. (author)
Geothermal energy is produced by pumping cold water into an underground reservoir. The reservoir exists of narrow channels in which the water is heated before it is pumped up. The heat transfer in the reservoir improves when all the channels are uniform in diameter. The oil company Shell wants to make the channels uniform by using shear induced...
master thesis 2002
document
Nederpel, A.C. (author)
master thesis 2002
document
Bakkenes, H.J. (author)
When a field of short wind waves is observed, it can be seen that a slow variation in amplitude of these waves take place. Due to this amplitude variation, waves are generated with a similar time scale as this amplitude variation. These second order waves are associated in literature with the terms as surfbeat, bound waves or forced infragravity...
master thesis 2002
document
ter Hoeven, J.H. (author)
In de huidige riviermorfologie worden veelal voorspellingen gedaan op basis van deterministische modellen. De morfologische en hydraulische reacties worden met enkele modelsimulatie met zorgvuldig gekozen invoerwaarden bepaald. Bij het opstellen van een model en het specificeren van modelinvoer en modelparameters worden echter vele onzekerheden...
master thesis 2002
document
Saltner, C. (author), Keij, W.D. (author)
Isolated at the centre of the Southern Hemisphere lies the world’s coldest, driest and windiest continent: Antarctica. Antarctica has no aboriginal population but since the beginning of the 18th century the continent attracted many adventurers and scientists who dedicate their studies to a wide range of research fields. The wish to conduct...
master thesis 2002
document
Antes, P.W. (author)
master thesis 2002
document
Steenaard, J. (author)
Wanneer een golfbreker wordt aangevallen door golven, zal een deel van deze golven over de golfbreker heen slaan en mogelijk op het achtertalud terechtkomen. Het doel van dit onderzoek is om dit proces met behulp van een schaalmodel van een golfbreker nader te onderzoeken. Belangrijk hierbij is het in kaart brengen van de mate waarin water in de...
master thesis 2002
document
Van Duin, M.J.P. (author)
master thesis 2002
document
Heijnen, G. (author)
De glastuinbouw in Nederland maakt voor de watervoorziening voor de gewassen ondermeer gebruik van regenwater dat wordt opgevangen en tot gietwater behandeld. Wanneer er een tekort is aan regenwater wordt er grondwater opgepompt dat met behulp van membraanfiltratie wordt gezuiverd tot gietwater. Er zijn plannen om het gebruik van grondwater aan...
master thesis 2002
Collection: education
(21,901 - 21,920 of 24,498)

Pages