Collection: education
(22,081 - 22,100 of 24,538)

Pages

document
Nieman, A. (author)
Determining the way to make a reclamation project with many excavation areas or borrow areas, and several pieces of dredging equipment at minimum costs takes too much time to do by hand. A linear programming application is made to support the allocation of excavation areas and pieces of equipment to reclamation areas. Such an application was...
master thesis 2001
document
Ha, V.C. (author)
This paper evaluates the behaviour and the usefulness of a 3D morphological pilot-experiment. It reports the set up and execution of a 3D wave-current physical model in more detail. Furthermore, a selection of the collected data will be compared with computational output from a 3D morphological model. The bathymetries are mainly determined by a...
master thesis 2001
document
Van der Molen, W. (author)
In the design of oil and gas terminals Six Degree of Freedom (SDF) models are used to calculate the motions of the moored ship as well as forces in mooring lines. TERMSIM II (LNG) is one of those SDF-models, developed by MARIN under a Joint Industry Program with Shell as one of the main sponsors and users. Although the simulation programs have...
master thesis 2001
document
Riemslag, C. (author)
At the time of writing this report the Chinese economy is one of the largest in the world. Although China is registered as a developing country, this will probably change fast while it is highly likely that China will be entering the World Trade Organisation (WTO) soon. With the growth of China, Shanghai as a container port will also grow. Plans...
master thesis 2001
document
Van der Knaap, M.J.M. (author)
master thesis 2001
document
De Wit, J. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er in het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs (HSL-Zuid) zal in het Groene Hart tussen Leiderdorp en Hazerswoude een 7 kilometer lange boortunnel worden gerealiseerd. Deze Groene Harttunnel bestaat uit ssn buis voor beide...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Van Hoof, J.G.G. (author)
In deze studie is de invloed van golfdiffractie onderzocht op het golfveld achter een eiland in de Noordzee op 10 km uit de kust. Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Het aanleggen van een eiland voor de Nederlandse kust heeft consequenties voor deze kust. Door de...
master thesis 2001
document
Bakker, C.F. (author)
master thesis 2001
document
Hazelhoff, M. (author)
De basis voor dit verslag is het principe "Bouwen met de Natuur" van ir. Svasek. Dit principe is later verder uitgewerkt door Dhr R.E. Waterman. Bouwen met de natuur houdt in dat bij het bouwen in de kustzone hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de in de natuur aanwezige materialen en krachten. Het gebruik van harde constructies wordt zoveel...
master thesis 2001
document
Quist, P. (author)
Natural gas is a highly desirable energy source because of its high calorific value and clean-burning characteristics compared to other fuels. Natural gas, which is composed primarily of methane (CH4 ) , occurs as associated and non-associated form in reservoirs. The largest gas reserves are located in remote and thinly populated areas, viz. in...
master thesis 2001
document
Bovy, M.L. (author)
master thesis 2001
document
Den Nijs, N.A. (author)
Deze literatuurstudie is het resultaat van een afstudeertraject waarin de invloed van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) op het wegtransport is onderzocht. De centrale vraag die wordt getracht te beantwoorden is: kan de informatie- en communicatietechnologie bijdragen aan oplossing van het congestieprobleem op de Nederlands wegen...
master thesis 2001
document
Oude Bos, J.W.G.A. (author)
Steeds vaker worden in Nederland private partijen betroldten bij de financiering van infrastructuurprojecten. Het opstellen van zowel risicoanalyse- als van financieringsconstructies ter financiering van infiastructuurprojecten geniet zodoende grote aandacht. De private partijen hebben interesse in participatie in dergelijke...
master thesis 2001
document
Van den Dries, D. (author)
The hydrodynamics of the coastal zone is dominated by two equally important factors: waves and currents. The waves are usually generated by the wind, while the currents may be driven by the tides, the wind, the waves, density variations or river outflows. Their combined effect has many engineering applications. The wave and current fields...
master thesis 2001
document
Torenga, E.K. (author)
In estuaria zoals de Westerschelde komen eb- en vloedgeulsystemen voor. Dit zijn twee geulen, gescheiden door een plaat, waarin de ene geul netto een stroming in zeewaartse richting kent (ebgeul), en de andere netto een stroming landinwaarts (vloedgeul). Menselijke ingrepen zoals baggeren en storten zullen een verstoring veroorzaken in het...
master thesis 2001
document
Welvaarts, W. (author)
master thesis 2001
document
Blogg, H. (author)
master thesis 2001
document
Vink, A.S. (author)
One of the most applied models for wave prediction is the spectral wave model SWAN. SWAN is not always capable of predicting wave conditions in the surf zone with sufficient accuracy. In this study the transformation of wave spectra across the surf zone and its spectral modelling was investigated. The objective of this thesis work was to improve...
master thesis 2001
Collection: education
(22,081 - 22,100 of 24,538)

Pages