Collection: education
(22,081 - 22,100 of 23,634)

Pages

document
Overdijkink, G.A. (author)
master thesis 1993
document
Janssen, C.M. (author)
Cross-shore sediment transport is an important phenomenon in coastal engineering, which mainly accounts for the short-term changes in the coastline. To study on- and offshore transport the evolution of the beach profile is considered. For investigation of the beach profile small-scale physical models are often used. A problem in using a physical...
master thesis 1993
document
Rullens, R. (author)
When trailing suction hopper dredgers are employed, three methods of production measurement are commonly used. These are: 1. in-situ measurement 2. measurement in the pipeline 3. measurement in the means of transport Before a choice can be made, the advantages and disadvantages of the methods of production measurement have to be assessed in...
master thesis 1993
document
Meeuwissen, M.J.P. (author)
DEEL 1: HOPPERBEZINKSYSTEMEN Dit onderzoek heeft als doel het genereren van praktische oplossingen ter verbetering van het sedimenteren van vaste stof gedurende het laden aan boord van sleephopperzuigers. Het hoppersysteem wordt onderverdeelt in drie soorten subsystemen: de instroom, het bassin en de uitstroom. De drie soorten hoppersubsystemen...
master thesis 1993
document
Van Spanje, J.J. (author), Romein, R. (author)
In dit verslag wordt een nieuwe manier van beeldcodering besproken. Deze methode werkt met spatiële interpolatie piramides (SIP). Er zijn in C programma’s geschreven om deze methode te testen en die in dit verslag besproken worden. Ook zullen enkele met beeldcodering en beeldtelefonie samenhangende onderwerpen worden besproken. Zoals kwantisatie...
bachelor thesis 1993
document
Van Driel, J.B.P. (author)
Port systems are influenced by arrival patterns of ships, quay configurations, cargo handling conditions, storage capacity, connections with inland transport, environmental conditions and various other aspects. The extent to which these aspects effect port operations can be determined by empirical "rules of thumb", queuing theory and simulation...
master thesis 1993
document
Van der Vorm, P. (author)
In de Rotterdamse haven staat een groot aantal dukdalven. Bij het ontwerp wordt gebruikgernaakt van de langer bestaande methode Blum. Recent is door Rijkswaterstaat en Grondmechanica Delft een nieuwe methode ontwikkeld. Hierbij is een model gemaakt in het discrete elementen programma Tilly. Dit was aanleiding voor Ingenieursbureau Havenwerken...
master thesis 1993
document
Ariëns, E.E. (author)
Experimental research on erosion behind stone bed protections. A relation is looked for between the stability parameter of the bed material and the erosion parameter alpha. Roughness and turbulence have been investigated.
master thesis 1993
document
Lathouwers, D. (author)
master thesis 1993
document
Jutte, R.H. (author)
master thesis 1993
document
Dekker, J.C. (author)
master thesis 1993
document
Blad, R.O. (author)
In dit onderzoelc zijn metingen verricht aan de tweefasenstroming in een bellenkolom. Voor deze metingen is gebruik gemaakt van twee verschillende glasvezelprobes, namelijk een éénpunts- en een vierpuntsprobe, en van druksensoren. Met de glasvezelprobes is de lokale hold-up, de lokale gassnelheid en de lokale beldiameter bepaald. Met de...
master thesis 1993
document
Fokke, M.G.D. (author)
master thesis 1993
document
Graat, P. (author)
master thesis 1993
document
Smitt, M. (author)
Het plan Rail 21 van de NS voorziet in een viersporig spoorwegnet in de gehele Randstad. Op vele spoortrajecten moeten spoorverdubbelingen worden gerealiseerd. Dit betekent voor het baanvak door Delft een uitbreiding naar vier sporen. Voor Delft is door de studiegroep NSBTC1 hiervoor een twee sporige tunnelvariant uitgewerkt, met hierin...
master thesis 1993
document
Biemond, P.G. (author)
Een goed alternatief voor een bij strandsuppleties naar de wal persende sleephopperzuiger is een gescheiden systeem, met een 'rehandle dumpput' . De sleephopperzuiger dumpt hierbij het gewonnen zand in een put, waarna een tweede werktuig dit zand verder richting het strand verpompt. Het doel van deze studie is de uitwerking en de inpassing van...
master thesis 1993
document
Sluis, A. (author)
Door een blijvende en zelfs toenemende vervuiling van het oppervlak van grondwaterbeschermingsgebieden raakt het grondwater meer en meer verontreinigd. Om deze bedreiging op een duurzame wijze te verminderen is het nodig dat de kwaliteit van het grondwater wordt verbeterd. Eén mogelijkheid is om alle andere activiteiten uit het...
master thesis 1993
document
Van Swol, F.J.P. (author)
As a result of recent floods caused by mountain rivers, more insight in the morphological processes concerning sedimentation problems and the bottom roughness to predict the expected water levels, is necessary to preclude future catastrophes. The aim of the study is to obtain more insight in the prediction of bottom roughness for situations...
master thesis 1993
document
Van 't Wout, A.J. (author)
Bij het doen van voorspellingen op lange termijn met morfologische modellen heeft men te maken met sterk variërende randvoorwaarden (b.v. golfhoogte, getij stroming). Als men bijvoorbeeld het jaarlijkse sedimenttransport in een gebied langs de kust wil bepalen moeten eigenlijk al deze variaties van de randvoorwaarden, in de berekeningen worden...
master thesis 1993
document
Stroeve, F.M. (author)
The subject of this study is the Feni River Closure Dam in Bangladesh, which was designed in 1983 and subsequently built in 1985. In this final report the influence is analyzed of advanced design methods, which have become available since 1983, on the geometric dam profile and sea side slope protection. For this purpose the Feni dam was...
master thesis 1993
Collection: education
(22,081 - 22,100 of 23,634)

Pages