Collection: education
(24,281 - 24,300 of 24,960)

Pages

document
Bouma, W. (author)
Bepaling van meter-gemiddelden uit analoog geregistreerde lengteprofielen via ponsband. Suspensie-transport bij geleidelijk veranderende transport-capaciteit (Uitgaande van de twee-dimensionale diffusievergelijking is een ruimtelijk één-dimensionaal model ontwikkeld voor de naijlende aanpassing van suspensietransport aan een geleidelijke...
master thesis 1978
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Ontwerp van een balgstuw bij Ramspol.
master thesis 1978
document
De Haan, S.C. (author)
Dit verslag is het resultaat van een onderzoek van enige sedimenttransportformules. Het is opgezet in opdracht van het T.O.W. (Toegepast Onderzoek Waterkeringen) als voorbereidend onderzoek voor de keuze van een formule, die het beste tot een sedimenttransportformule voor een combinatie van stroom en golven kan worden omgewerkt. Het onderzoek...
master thesis 1977
document
Bentvelzen, A.C.J. (author)
master thesis 1977
document
Berckenkamp, H.F.C. (author)
master thesis 1977
document
Dencher, R.T. (author)
master thesis 1977
document
De Graaf, J. (author)
master thesis 1977
document
Van Duyn, G. (author)
master thesis 1977
document
Maas, G.J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerwerk is het ontwerp voor de uitwateringssluis te Dintelsas, waar de rivier de "Mark en Dintel" in het Volkerak uitmondt. Door middel van de sluis moet de afvoer én het peil van de rivier worden beheerst. Tevens moet het mogelijk zijn dat bij gelijke binnen- en buitenwaterstand schepen de sluis passeren. In het...
master thesis 1977
document
Corbey, P.A.M.J. (author)
For nearly 30 years the departments of the above mentioned ministry are temporary housed in former German barracks located along the Van Alkemadelaan. Allthough the municipality of The Hague is the owner of the site, the site is part of adjacent municipality of Wassenaar. Wassenaar insists to terminate the suboptimal use of a valuable park site....
master thesis 1977
document
Heikoop, G.G. (author)
master thesis 1977
document
Tromp, J.A.M. (author)
Het ontwikkelen van alternatieven en het uitwerken hiervan voor de verlenging van een kademuur aan de Combined Terminal Amsterdam ten behoeve van overslag van containers en ander groot stukgoed (auto's). Alternatieven: - Damwand - Betonnen L-muur - Caisson
master thesis 1977
document
Nederveen, N. (author)
master thesis 1977
document
Boltje, G.W. (author)
master thesis 1977
document
Van Doorn, M. (author)
master thesis 1977
document
Lucassen, W.L.M. (author)
master thesis 1977
document
Wuister, J.P.H. (author)
master thesis 1977
document
Tebeest, W.J. (author)
Als deelproject van de ontwikkeling van pro- en orthesen voor de bovenste extremiteiten, was het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek, on na te gaan of het mogelijk is om via een technische beschrijving en meting van de handfuncties tot een beoordeling van de functiewinst van een prothesehand te komen. Bij dit onderzoek is eerst...
master thesis 1977
document
Klaver, K. (author), Maaskant, R. (author)
Om de hoogwatergolf op de Lower Serang, een rivier op Centraal Java, snel af te voeren, moet een afleidingskanaal worden gegraven. Hiervoor moet een optimale oplossing worden gevonden, d.w.z. een oplossing waarbij de kosten minimaal zijn.
master thesis 1977
document
Van Dixhoorn, K. (author)
Dit hoofdafstudeerontwerp kustwaterbouwkunde is een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de kust van Walcheren tussen Westkapelle en Vlissingen (zie bijlage 1). Bij het onderzoek wordt ervan uitgegaan, dat de huidige toestand met een open Oosterschelde gehand, haafd blijft. Men kan zich afvragen in hoeverre een gehele of gedeeltelijke...
master thesis 1977
Collection: education
(24,281 - 24,300 of 24,960)

Pages