Collection: education
(24,501 - 24,520 of 24,768)

Pages

document
Odijk, F.H. (author)
master thesis 1966
document
Lubbinge, R. (author)
master thesis 1966
document
Jellema, A,M, (author)
master thesis 1966
document
Van Schijndel, J.R. (author)
master thesis 1966
document
Renken, S. (author)
master thesis 1966
document
Noordsij, P. (author)
master thesis 1966
document
De Blank, H. (author)
master thesis 1966
document
Kleiweg, H.C. (author)
master thesis 1966
document
Van Mameren, A.C. (author)
master thesis 1966
document
Ouwehand, P.W. (author)
master thesis 1966
document
Bonne, H. (author)
master thesis 1966
document
Franso, J. (author)
master thesis 1966
document
Van der Wekken, C.J. (author)
master thesis 1965
document
De Lange, H. (author)
Bestudeeed wordhthet kustporfiel van een zandige kust, zoals het in een model ontstaat t.g.v. loodrecht invallende golven. Gofhoogte en periode zullen constant in de tijd worden gehouden. Door beperkte afmetingen van het model in kustlangsrichiting, zullen de werkingen in hoofdzaak tweedimensionaal blijven.
master thesis 1965
document
Raadschelders, J.H.A.M. (author)
master thesis 1965
document
Sanders, W.H.E. (author)
master thesis 1965
document
Kwant, P.B. (author)
master thesis 1965
document
Van den Bunt, J.D. (author)
Bij het vaststellen van afmalingslijnen door de Commissie Wateronttrekking werd, evenals bij de verwerking van de metingen bij de proefpompingen, aangenomen dat de rievier bodem zo goed als doorlaetnd is dat de invloed van een afmaling op de zuidoever zich uitstrekt tot hoogstens 100 m voorbij de as van de rivier. Hetzelfde geldt voor de...
master thesis 1965
document
Plat, G. (author)
master thesis 1965
document
Immink, W.H. (author)
master thesis 1965
Collection: education
(24,501 - 24,520 of 24,768)

Pages