Collection: education
(35,221 - 35,240 of 35,476)

Pages

document
Van der Wekken, C.J. (author)
master thesis 1965
document
De Lange, H. (author)
Bestudeeed wordhthet kustporfiel van een zandige kust, zoals het in een model ontstaat t.g.v. loodrecht invallende golven. Gofhoogte en periode zullen constant in de tijd worden gehouden. Door beperkte afmetingen van het model in kustlangsrichiting, zullen de werkingen in hoofdzaak tweedimensionaal blijven.
master thesis 1965
document
Sanders, W.H.E. (author)
master thesis 1965
document
Raadschelders, J.H.A.M. (author)
master thesis 1965
document
Kwant, P.B. (author)
master thesis 1965
document
Van den Bunt, J.D. (author)
Bij het vaststellen van afmalingslijnen door de Commissie Wateronttrekking werd, evenals bij de verwerking van de metingen bij de proefpompingen, aangenomen dat de rievier bodem zo goed als doorlaetnd is dat de invloed van een afmaling op de zuidoever zich uitstrekt tot hoogstens 100 m voorbij de as van de rivier. Hetzelfde geldt voor de...
master thesis 1965
document
Immink, W.H. (author)
master thesis 1965
document
Plat, G. (author)
master thesis 1965
document
Verel, D.J. (author)
master thesis 1965
document
Rijlaarsdam, A. (author)
master thesis 1965
document
Crans, W. (author)
master thesis 1965
document
Thole, E.J.C.M. (author)
master thesis 1965
document
De Jong, J.A.H. (author)
master thesis 1965
document
Hooykaas, C.W.J. (author)
master thesis 1965
document
Mourer, A.M. (author)
master thesis 1965
document
Van de Berge, R. (author)
master thesis 1965
document
Visser, H. (author), De Leeuw, R. (author)
Het is bekend dat de toepassing van een dikke kop aan een golfbreker met verticale wanden invloed heeft op de golfhoogteverdeling achter de golfbreker. Dit onderzoek is verricht om een methode te vinden om deze invloed te bepalen en tevens te verklaren. Nadat dit vooronderzoek is afgerond is er begonnen met een zo economisch mogelijk ontwerp van...
master thesis 1965
document
Ten Houten, A.Th. (author)
master thesis 1965
document
Warnaars, J.A. (author)
master thesis 1965
document
Van Houwelingen, W.H. (author)
master thesis 1965
Collection: education
(35,221 - 35,240 of 35,476)

Pages