Collection: education
(40,781 - 40,800 of 41,870)

Pages

document
De Groot, E. (author), Jongejans, R. (author)
master thesis 1984
document
Van der Horst, F.T. (author)
Beira is een havenstad met ca 130.000 inwoners gelegen in de Volksrepubliek Mozambique, in het zuid-westelijke deel van Afrika. Beira ligt ongeveer halfweg langs de Mozambiquaanse kust aan de monding van het estuarium waar de rivieren de Punque en de Buzi uitmonden, zie figuur 1. Naast de hoofdstad Maputo behoren Eeira en Nacala tot de drie...
master thesis 1984
document
De Graaf, D. (author)
master thesis 1984
document
Sloof, W.G. (author)
master thesis 1984
document
De Bruyn, L. (author)
In het hierna volgende afstudeerwerk is een globaal ontwerp gemaakt voor een stormvloedkering in de Zeeschelde nabij Antwerpen. De kering heeft tot hoofddoel het beschermen van het gebied rondom de tijrivier. Het verslag is in drie delen gesplitst, n.l.: deel I): Vooronderzoek waaruit blijkt dat voor een afdoende bescherming van het...
master thesis 1984
document
Hagemeijer, P.M. (author)
Het vakgebied dat binnen deze problematiek bestaat is dermate groot en gespecialiseerd dat in deze scriptie niet op alle aspecten gedetailleerd ingegaan kan worden. Het zwaartepunt in dit verslag valt op wervelgeïnduceerde beweging van slanke constructies in een uniforme stroming. Omdat de beschrijving van dit fysisch gebeuren dermate moeilijk...
master thesis 1984
document
De Jong, P.G.T. (author)
master thesis 1984
document
Hack, H.R.G.K. (author)
This thesis describes an investigation of the possibilities to measure ground-mass and especially joint parameters (joint direction and joint density) for engineering purposes by means of seismic waves. Therefore a literature study and a field investigation in the United Kingdom were done. The results show that seismic wave behaviour in one...
master thesis 1984
document
Vegt, E. (author)
Wanneer een oliepijpleiding die zich in water bevindt op zodanige wijze beschadigd wordt dat er een opening in de wand van de leiding ontstaat, zal ten gevolge van meerdere mechanismen lekkage van olie optreden. Eén van deze mechanismen is de uitwisseling van olie en wat er in de leiding ten gevolge van het dichtheidsverschil van beide...
master thesis 1984
document
Kouwenhoven, N.W.M. (author)
In een tijd waarin de stagnerende economie ook aan het havengebeuren niet ongemerkt voorbij gaat is de gemeente Rotterdam van plan de komende vier jaar voor ongeveer f1 miljard te investeren in de infrastructuur van de Rotterdamse haven. Door deze investeringen zal Rotterdam zijn concurrentiepositie t.o.v. de kleinere buitenlandse havens moeten...
master thesis 1984
document
Lucassen, R.J. (author)
This report deals with the physical experiments on scour underneath submarine pipelines, carried out as part of the MaTS project on the stability of submarine pipelines. Moreover, these experiments, which have been carried out in the laboratory for fluid mechanics of the Department of Civil Engineering of the Delft University of Technology, are...
master thesis 1984
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In een oude uiterwaard langs de linker IJsseloever ligt de stadswijk "De Hoven" welke beschermd wordt tegen hoge rivierstanden door een zomerkade, thans bandijk. Er zitten drie coupures in de banddijk. De huidige waterkering voldoet niet aan de nu geldende normen m.b.t.: - kruinshoogte - ligging van gas-, waterleiding, electriciteit-, PTT-kabel...
master thesis 1984
document
Smit, J.P. (author)
Voor de Delflandse kust zijn vele plannen ontwikkeld ten behoeve van kustuitbreiding, gedacht moet worden aan "Nieuwduinen" van de Stevingroep, "Dorp in Zee" van Polyzathe en "Westduinen" van Cadèl en Ten Velden. Het Zuid-Hollandse Statenlid R.E. Waterman lanceerde een plan dat alle voorgaande plannen omvat. Dit is de gedachte van een "integraal...
master thesis 1984
document
Ouwerkerk, R. (author)
Dit afstudeerontwerp betreft het algemene ontwerp van een oeververbinding tussen Kruiningen en Perkpolder in de Westerschelde. Uit vier alternatieven, te weten een brug, een lange doorgaande tunnel, een combinatie van bruggen en tunnels en een combinatie van twee tunnels is als oplossing gekozen een lange doorgaande tunnel, met een lengte van 4...
master thesis 1984
document
van der Velde, A.J. (author)
Onderzoek de mogelijkheid om een regelstrategie toe te voegen aan de programmatuur die ontwikkeld is ten behoeve van het Experiment Centrale Beheersing Tramverkeer (ECBT). Dit experiment heeft als doel het bevorderen van regelmaat en stiptheid van het openbaar vervoer door toepassing van moderne elektronische hulpmiddelen. Als proefgebied is...
master thesis 1984
document
Willemse, J.M. (author)
Deze doctoraalfase scriptie verkent de uit ‘Aritificial Intelligence’ onstane intelligente computerprogramma’s : de zogenaamde Expert Systems. In dit soort programma's speelt de erin opgeslagen kennis en het gebruik ervan door de computer een belangrijke rol. Het hart van ieder Expert System is de inferentiemachine, die in de meeste gevallen...
student report 1984
document
de Rijke, J.M. (author)
Om het sterk niet-ideale elektrolytsysteem NH3-CO2-H2O te beschrijven bij temperaturen tot 130 C en drukken tot 3MPa, dient men te beschikken over een geavanceerd model voor de beschrijving van de niet-idealiteiten. Momenteel het enige geschikte model hiervoor is het ionspecifieke interactiemodel ontwikkeld door K.S.Pitzer… Jaartal geschat.
student report 1984
document
Aizpiri, A.G. (author)
The solvent extraction process for desalinating water has been paid much attention in the last years and, obviously, a lot of binary systems in which water is one of the components have been studied thoroughly. Among all the groups of possible solvent that may achieve this task, one has outstanded clearly: secondary and tertiary amines… Jaartal...
student report 1984
document
Meijers, P. (author)
In dit verslag is het resultaat neergelegd van het ontwerp van een stuw in de Narmada (in India). Deze stuw maakt deel uit van een veel groter project namelijk het bevaarbaar maken van de Narmada. Na een globale uiteenzetting van de totale situatie wordt het probleem beperkt tot het bevaarbaar maken van een deel van de rivier. Hiervoor zijn een...
master thesis 1983
document
Franse, J. (author)
master thesis 1983
Collection: education
(40,781 - 40,800 of 41,870)

Pages