Collection: research
(45,081 - 45,100 of 46,933)

Pages

document
De Josselin de Jong, G. (author)
public lecture 1961
document
Augustijn, M.A.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1961
document
Van Doorn, M.C.H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1961
document
Lamers, G.L. (author)
report 1961
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
The excess pressures anticipated underneath the asphalt facing of a number of sea dykes were determined with the aid of plate-shaped electrical conductors and alternating current. As these excess pressures are influenced by factors varying from place to place in the prototype, a series of tests were carried out in which one or more of these...
report 1961
document
Kramers, H. (author)
book 1961
document
Lamers, G.L. (author)
report 1961
document
Boeker, J. (author)
report 1961
document
Boon, J. (author), Van Riel, A.C. (author)
journal article 1961
document
Vreedenburgh, C.G.J. (author)
journal article 1961
document
Cornelissen, P.J. (author)
report 1961
document
Maris, A.G. (author), De Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author), Harmsen, W.J.H. (author), Jansen, P.P. (author), Nijhoff, G.P. (author), Thijsse, J.T. (author), Verloren van Themaat, R. (author), De vries, J.W. (author), Van der Wal, L.T. (author)
UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, WELKE WATERSTAATSTECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN TE WORDEN GETROFFEN MET BETREKKING TOT DE DOOR DE STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953 GETEISTERDE GEBIEDEN (DELTACOMMISSIE), INGESTELD BIJ BESCHTKKING VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT VAN 18 FEBRUARI 1953
report 1961
document
Wilderom, M.H. (author)
Geschiedenis van de waterkeringen in de provincie Zeeland in vier delen (Noord Beveland, Schouwen-Duiveland-Tholen-St. Philipsland, Walcheren-Zuid Beveland, Zeeuws Vlaanderen). Bevat een gedetailleerde beschrijving van alle polders, inpolderingen, dijkwerken en afsluitwerken (uitgegeven tussen 1961-1973)
report 1961
document
Boeker, J. (author)
report 1961
document
Schijf, J.B. (author), Van der Burgh, A.J.P. (author), Edelman, T. (author)
Sedert een aantal jaren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bitumineuze materialen voor de bekleding van dijkbelopen. Een van de oorzaken, die daartoe hebben meegewerkt, is de betrekkelijke schaarste en kostbaarheid van sommige materialen als klei en zetsteen, nodig voor de meer traditionele werkwijzen. Daarnaast zijn echter aan...
report 1961
document
Torenbeek, E. (author)
report 1961
document
Wittenberg, H. (author)
report 1961
document
Scheffers, W.A. (author)
journal article 1961
document
van Ingen, J.L. (author), Lamers, G.L. (author)
report 1961
document
Gerlach, O.H. (author)
report 1961
Collection: research
(45,081 - 45,100 of 46,933)

Pages