Collection: research
(45,421 - 45,440 of 46,899)

Pages

document
Van de Brugghen, F.W. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
Coenen, J.W.E. (author)
doctoral thesis 1958
document
Nieuwenhuis, F.J.M. (author)
doctoral thesis 1958
document
Bakker, P.J. (author)
doctoral thesis 1958
document
Van der Poel, P.W. (author)
doctoral thesis 1958
document
Bretting, A.E. (author)
The form and size of a channel in cohesionless material stable against erosion for a definite discharge are studied. The angle of internal friction and the limiting tractive force 'tmax are taken as known. Distribution of shearing stresses is assumed to be such that they are proportional to the distance between bottom and water surface, measured...
report 1958
document
Dekker, W.A. (author)
doctoral thesis 1958
document
Beneken, P.M. genaamd Kolmer (author)
doctoral thesis 1958
document
Van Weert, G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
Verest, F.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
Van Alphen, J.D. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
Mattern, F.C.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
Dirksen, H.J. (author)
doctoral thesis 1958
document
De Raad, B. (author)
doctoral thesis 1958
document
Snieder, J. (author)
doctoral thesis 1958
document
Verweij, A.K. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
Padt, G. (author)
Document(en) uit de collectie Procestechnologie
report 1958
document
Edelman, T. (author)
Reeds een globale inspectie, welke direct na de stormramp van 1 februari 1953 werd gehouden, bracht aan het licht, dat over het algemeen de buitenbelopen van de dijken in het zuidwestelijke rampgebied weinig waren beschadigd, in tegenstelling met de kruin en het binnenbeloop, welke op uitgebreide schaal waren vernield . Het typische beeld, dat...
report 1958
document
Geuze, E.C.W.A. (author)
Dit onderzoek was begonnen met het vaststellen van de toestand, waarin de dijken zich na de ramp bevonden. Een zeer uitvoerige documentatie, in de vorm van fotografische opnamen van dijkbeschadigingen en beschrijvingen van resultaten van profielonderzoekingen. De werkzaamheden der Commissie kunnen, al naar gelang van het gekozen uitgangspunt,...
report 1958
Collection: research
(45,421 - 45,440 of 46,899)

Pages