Collection: research
(46,021 - 46,040 of 51,210)

Pages

document
Holzmann, G.J. (author)
doctoral thesis 1979
document
Prak, N.L. (author)
De semiotiek is in de mode. Woorden uit de semiotische terminologie zoals 'coderen', 'signifié' of 'denotatie' kom je op allerlei onverwachte plaatsen tegen, evenals verwijzingen naar semiotische literatuur. Het wordt als bijvak hier en daar zelfs gedoceerd. Volgens de Spaanse filosoof Xavier Rubert de Ven tos is dit het gevolg van de overdosis...
book 1979
document
Van Schaik, H.J. (author)
doctoral thesis 1979
document
Hiottenhausen, H. (author), Reints Bok, T. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1979
document
Geldof, H.J. (author), Slot, R.E. (author)
For various reasons particle-size analysis of sediment is used in many fields of science and technology, a.o. earth sciences, agricultural and civil engineering. Relatively coarse-grained sediment like sand, with dimensions ranging from 0.06 till 2 mm, is analyzed almost exclusively by sieving. The size of particles in the silt and clay range (0...
report 1979
document
Los, F.J. (author)
report 1979
document
Daudey, P.J. (author), Haveman, H. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1979
document
Los, F.J. (author)
report 1979
document
Akkerman, R. (author)
In 1969 is op verzoek van de Provinciale Waterstaat van Groningen door het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek uitgevoerd naar de in het kader van de Deltawet te verhogen dijken langs de noordkust van Groningen. Voor het onderzoek waren bij gebrek aan gegevens verschillende aannamen noodzakelijk. Door middel van de (golfoploop)metingen...
report 1979
document
Dijksman, J.F. (author)
doctoral thesis 1979
document
Meijnders, E.N. (author), Schootstra, A.M. (author)
report 1979
document
Cloosterman, M.A.J. (author), Koch, R. (author), Den Uijl, K. (author)
report 1979
document
Goldbach, R.W. (author)
In this thesis a general method is developed to provide the algebraic, discrete, tensor product of topological R-moduels with suitable topologies.
doctoral thesis 1979
document
Boesveld, C. (author), De Iongh, E. (author), Meijnders, E. (author), Tan, E.K. (author)
report 1979
document
De Grunt, F. (author), Schootstra, A.M. (author)
report 1979
document
Roels, J.A. (author)
public lecture 1979
document
Mendel, M.M. (author)
public lecture 1979
document
Anonymus, A. (author)
vervolg op nota 3Probu-N-7900 Voorliggende notitie is er allereerst op gericht een defintieve keuze van de constructiewijze van het funderingsbed voor te bereiden. Bij de afweging van de overgebleven twee alternatieven: 2 matoplossing en Stevin 80 met luier kon het projektbureau niet tot een duidelijke voorkeur komen. In het kort kan de...
report 1979
document
Wisman, R. (author)
doctoral thesis 1979
document
Schüttenhelm, R.T.E. (author)
Op de bijeenkomst van 10-4-1979 te Den Haag werd besloten om alle in het proefgebied ten westen van lichtopstand Goeree verzamelde gegevens zoveel mogelijk uit te werken en te rapporteren. Hiertoe werden de Sonia-opnamen, welke op 5-6-1975 werden verricht ten behoeve van het vaststellen van de lokatie van een tweetal representatieve zandgolven,...
report 1979
Collection: research
(46,021 - 46,040 of 51,210)

Pages