Collection: research
(46,021 - 46,040 of 49,585)

Pages

document
Belgraver, P. (author)
Jaarlijks overzicht van de systematische analyses van boezemkades door het Centrum Onderzoek Waerkeringen (COW). Over iedere kade werd door het Centrum een rapport uitgebracht, dat wordt ondersteund door rapporten van het Laboratorium voor grondmechanica, dat het grondmechanisch onderzoek heeft uitgevoerd. In deze rapporten wordt in detail...
report 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Kalkman, F.G. (author), Verbrugge, P. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1972
document
Reijnders, H.B. (author), Van Rhijn, B.I. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1972
document
De Vriend, H.J. (author)
The axisymmetrical, viscous flow in curved channels is considered in the case where the hydraulic radius of the cross-section is small with respect to the average radius of curvature of the bend. First Ananyan's theory on this subject is reconsidered, using a regular perturbation method. The results are applied to a specific channel with a...
report 1972
document
Enthoven, M.E.E. (author)
report 1972
document
van der Neut, A. (author)
report 1972
document
Van Roosmalen, J. (author), Vrolijk, D.J.E. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1972
document
Nelissen, L.J.M. (author)
journal article 1972
document
Latzko, D.G.H. (author)
journal article 1972
document
Cornelisse, J.W. (author), Wakker, K.F. (author)
report 1972
document
Battjes, J.A. (author)
Bij het samenstellen van het rapport "Golfoploop en golfoverslag" is er naar gestreefd: een overzicht te geven van de betreffende literatuur, de in deze literatuur voorkomende gegevens te analyseren en te interpreteren, waar mogelijk verbanden te leggen tussen de resultaten uit de verschillende literatuurbronnen, aanbevelingen te geven voor...
report 1972
document
Van de Brink, P.N.J. (author), Kramer, G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1972
document
Battjes, J.A. (author)
Overview of methods to design wave run-up and overtopping for dikes and other sloping structures for regular and irregular breaking waves. Summary of experimental data and suggestions for design formulae. English translation of: Golfoploop en golfoverslag - http://resolver.tudelft.nl/uuid:522060cb-8202-4276-bc48-ace65e137f40
report 1972
document
Kapteyn, P. (author)
report 1972
document
Steketee, J.A. (author)
report 1972
document
Ambrosius, B.A.C. (author)
report 1972
document
De Jong, H.F. (author)
report 1972
document
De Vriend, H.J. (author)
Dit literatuuroverzicht betreft publikaties over de stroming door een bocht in een open kanaal met vaste bodem en een constante, rechthoekige dwarsdoorsnede, waarbij men zich in het bijzonder bezig houdt met de verdeling van de snelheden en de ligging van de waterspiegel. Er is een onderscheid gemaakt tussen publikaties over experimenteel...
report 1972
Collection: research
(46,021 - 46,040 of 49,585)

Pages