Collection: research
(46,021 - 46,040 of 50,465)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de onderzoekingen die tussen november 1974 en mei 1976 zijn ingesteld naar de uitvoerbaarheid, de koeten en de bouwtijd van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde. Behalve personeel van de Rijkswaterstaat zijn bij dit onderzoek technici betrokken geweest uit het bedrijfsleven en van...
report 1976
document
De Looff, D. (author)
Reeds jarenlang vormt het Nauw van Bath in het bovenstroomse deel van de Westerschelde een der moeilijkst te bevaren geulgedeelten van de scheepvaartweg van en naar Antwerpen. Als gevolg van het verrichten van omvangrijke baggerwerken langs de noordoostelijke rand van de Plaat van Saaftinge (bijlage 1) heeft de in scheepvaartkringen beruchte...
report 1976
document
Otten, G.R. (author)
report 1976
document
Whitehead, E. (author)
Guidance on the use of grass to stabilise surfaces subject to erosion by intermittent flow. Provides information on the erosion resistance and frictional resistance of grass. Includes recommendations on grass mixtures, etc. Extensive literature survey
report 1976
document
Van Scherpenzeel, J. (author), Verhulst, P. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1976
document
Stuip, J. (author)
report 1976
document
anonymous, A. (author)
About the purpose of the works in the Easternscheldt there is little difference of opinion. These works are primarily directed towards providing Zeeland with the safèty promised in the Delta Act. At the same time, however, one must see to it that the costs - and in a broad sense therefore also the consequences for the environment, fishing,...
report 1976
document
Van den Berg, B. (author)
doctoral thesis 1976
document
Tjan, P.W.H.L. (author)
doctoral thesis 1976
document
Berkhoff, J.C.W. (author)
doctoral thesis 1976
document
Buunen, T.J.F. (author)
doctoral thesis 1976
document
Ippel, D. (author), Brederode, J.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1976
document
De Vries, M. (author)
Lecture notes sediment transport in rivers, formulas and numerical models.
lecture notes 1976
document
Koenis, J.P. (author)
report 1976
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1976
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1972-1973 De winter was aan de warme kant. Er deed zich in deze winter één ijsperiode voor, waarin alleen in het noorden van het land wat ijs van betekenins is voorgekomen dat de scheepvaart enige hinder berokkende. Op het IJsselmeer werd in het algemeen slechts licht drijfijs waargenomen; de Waddenzee en de grote rivieren zijn ijsvrij...
report 1976
document
Jurgens, T.P.P. (author), Visser, J.K. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1976
document
Maiwald, K.D. (author)
report 1976
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1976
document
Verbeek, L. (author), Des Bouvrie, E.C. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1976
Collection: research
(46,021 - 46,040 of 50,465)

Pages