Collection: research
(53,421 - 53,440 of 53,541)

Pages

document
Hisschemöller, F.W. (author)
doctoral thesis 1921
document
Borren, J.J. (author)
doctoral thesis 1921
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt nagegaan bij welke stroomsnelheid de deuren automatisch in beweging zullen geraken en welke het arbeidsvermogen van de deur is, dat bij het sluiten uitgeput moet worden.
report 1921
document
Gerretsen, F.C. (author)
doctoral thesis 1921
document
Couvert, H. (author)
doctoral thesis 1921
document
Lely, C.W. (author)
doctoral thesis 1921
document
Vissering, G. (author)
Weerlegging van een artikel van de minister van financien (Van Gijn) in de "Haagsche Post"; dit is een herdruk van de artikelen die verschenen zijn in het Algemeen Handelsblad.
report 1921
document
Nijhoff, G.P. (author)
Verslag van een reis naar Zwitserland t.b.v. het opdoen van kennis inzake beweegbare stuwen. Informatie over de stuw van Chèvres (Rhône), Beznau (Aare) Tuilière (Dordogne) en een aantal Rijn stuwen.
report 1921
document
Pohlmann, J. (author)
doctoral thesis 1920
document
Maitland, C.E.A. (author)
doctoral thesis 1920
document
Van Beusekom, H.G. (author)
doctoral thesis 1920
document
Meijer, W.M. (author)
doctoral thesis 1920
document
Van Haeften, F.E. (author)
doctoral thesis 1920
document
Vierlingh, A. (author)
Transcriptie uit 1920 van het manuscript van Andries Vierlingh uit 1579 over het ontwerp en de aanleg van dijken. Zijn werk is hoofdzakelijk uitgevoerd in West Brabant. De publicatie uit 1920 is later heruitgegeven door de VBKO (Vereniging van Waterbouwers).
report 1920
document
Van Breen, L.G. (author)
Ontwerphandleiding voor rijshoutconstructies, zinkwerken en andere waterbouwkundige constructies met rijshout; zowel voor zeeweringen als langs rivieren. Aandacht voor zinkstukken, krammatten, rijspakwerken, rijsbeslag en rietbeslag, wiepen, en baardwerken.
report 1920
document
Buisman, A.S. (author)
public lecture 1919
document
Coster van Voorhout, A.W. (author)
doctoral thesis 1919
document
Manders, J.H.M. (author)
doctoral thesis 1919
document
Van Loon, C. (author)
doctoral thesis 1919
document
Hoeffelman, G.E. (author)
doctoral thesis 1919
Collection: research
(53,421 - 53,440 of 53,541)

Pages