Collection: research
(53,881 - 53,900 of 54,021)

Pages

document
De Wijs, H.J. (author)
doctoral thesis 1923
document
Hetzel, W.H. (author)
doctoral thesis 1923
document
Bertram, J.F. (author)
doctoral thesis 1923
document
Heslinga, J. (author)
doctoral thesis 1923
document
Van Nellensteyn, F.J. (author)
doctoral thesis 1923
document
Von Wolzogen Kühr, C.A.H. (author)
doctoral thesis 1923
document
Fokker, A.D. (author)
public lecture 1923
document
van Royen, L.A. (author)
Rede, uitgesproken op den Gedenkdag der Technische Hoogeschool, 8 Januari 1923, door den rector-magnificus Prof. L.A. van Royen.
public lecture 1923
document
Goudriaan, J. (author)
doctoral thesis 1922
document
doctoral thesis 1922
document
Van Heurn, F.C. (author)
doctoral thesis 1922
document
Derx, H.G. (author)
doctoral thesis 1922
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt de vraag beantwoord welke waarde aan de binnen de afgesloten Zuiderzee drooggelegde terreinen mag worden toegekend. Bij het beantwoorden dienen verschillende overwegingen in aanmerking te worden genomen, waarmede bij tot dusver gemaakte ramingen slechts in geringe mate rekening is gehouden.
report 1922
document
Van Thiel, E. (author)
doctoral thesis 1922
document
van Panhuys, C.E.W. (author), Ringers, J.A. (author), Josephus, J.P. (author), Wolterbeek, C. (author)
Studiereis naar Frankrijk en Duitsland (Nord-Ostseekanal, Bünsbuttel, Wilhelmshaven, Emden,Hambaurg, Cuxhaven) en Frankrijk (Toulon, Marseille, le Hâvre). Focus op sluizen.
report 1922
document
Lely, C.W. (author)
Relatie kromtestraal en dwarshelling van rivieren, bevat data van de Nederlandse rivieren.
report 1922
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
document
Sandberg, F.E.P. (author)
report 1922
document
Van Groningen, P. (author)
doctoral thesis 1921
document
Schonebaum, C.W. (author)
doctoral thesis 1921
Collection: research
(53,881 - 53,900 of 54,021)

Pages