Collection: research
(91,801 - 91,820 of 91,905)

Pages

document
Schaffran, K. (author)
journal article 1915
document
Wortman, H. (author)
Economische analyse en technisch ontwerp van eenverbetering van de haven van Delfzijl.
report 1915
document
van Veen, J. (author)
Collegediktaat (handgeschreven aantekeningen)
lecture notes 1915
document
van Veen, J. (author)
Collegediktaat (handgeschreven aantekeningen)
lecture notes 1915
document
Gelinck, W.G.C. (author)
Berging van een scheepswrak uit de vaargeul van IJmuiden
report 1915
document
Canters Cremers, J.J. (author)
Beschouwing over de actieve en passieve gronddruk voor de kademuur van de vissershaven van Ijmuiden. Het probleem was dat er geen standaardwaarden voor duinzand beschikbaar zijn. Prototype metingen over afschuiving van zand.
report 1915
document
Ramaer, J.C. (author), van den Thoorn, N.A.M. (author), Wortman, H. (author)
Onderzoek naar het effect van zandwinning op de duinwaterwinning.Overzicht van welke duinen in beheer zijn bij het Rijk en bij waterschappen
report 1915
document
Baker, G.S. (author)
book 1915
document
Van Nieuwenburg, C.J. (author)
doctoral thesis 1914
document
Biezeno, C.B. (author)
Intreerede van prof.ir. C.B. Biezeno.
public lecture 1914
document
Ruys, J.D. (author)
doctoral thesis 1914
document
Schouten, J.A. (author)
doctoral thesis 1914
document
Wolff, E.B. (author)
doctoral thesis 1914
document
Heymann, J.A. (author)
doctoral thesis 1914
document
Kluyver, A.J. (author)
doctoral thesis 1914
document
Rueb, J. (author)
doctoral thesis 1913
document
Taverne, N.J.A. (author)
doctoral thesis 1913
document
Van Hettinga Tromp, J. (author)
doctoral thesis 1913
document
Klein, W.C. (author)
doctoral thesis 1913
document
Peteri, W.B. (author)
doctoral thesis 1913
Collection: research
(91,801 - 91,820 of 91,905)

Pages