Collection: research
(102,561 - 102,580 of 102,671)

Pages

document
de Groot, A.T. (author), Marinkelle, A.B. (author)
Historische beschrijving van het tot stand komen en het functioneren van de Nieuwe Waterweg in de periode 1866-1916, bevat gedetailleerde lodingskaarten van de monding en kaarten van het gebied met alle havens.
report 1916
document
Den Berger, L.G. (author)
doctoral thesis 1915
document
Vening Meinesz, F.A. (author)
doctoral thesis 1915
document
Verkade, P.E. (author)
doctoral thesis 1915
document
Schaffran, K. (author)
journal article 1915
document
Wortman, H. (author)
Economische analyse en technisch ontwerp van eenverbetering van de haven van Delfzijl.
report 1915
document
Wortman, H. (author), de Groot, A.T. (author)
Verslag van een studiereis naar Zweden om informatie in te winnen m.b.t. breuksteen en zetsteen voor oeverwerken, met name graniet en basalt. Aanleiding is dat levering van dit soort steen uit Duitsland en België moeizaam geworden is (ivm de 1e wereldoorlog).
report 1915
document
Canters Cremers, J.J. (author)
Beschouwing over de actieve en passieve gronddruk voor de kademuur van de vissershaven van Ijmuiden. Het probleem was dat er geen standaardwaarden voor duinzand beschikbaar zijn. Prototype metingen over afschuiving van zand.
report 1915
document
van Veen, J. (author)
Collegediktaat (handgeschreven aantekeningen)
lecture notes 1915
document
Ramaer, J.C. (author), van den Thoorn, N.A.M. (author), Wortman, H. (author)
Onderzoek naar het effect van zandwinning op de duinwaterwinning.Overzicht van welke duinen in beheer zijn bij het Rijk en bij waterschappen
report 1915
document
Gelinck, W.G.C. (author)
Berging van een scheepswrak uit de vaargeul van IJmuiden
report 1915
document
van Veen, J. (author)
Collegediktaat (handgeschreven aantekeningen)
lecture notes 1915
document
Baker, G.S. (author)
book 1915
document
Van Nieuwenburg, C.J. (author)
doctoral thesis 1914
document
Biezeno, C.B. (author)
Intreerede van prof.ir. C.B. Biezeno.
public lecture 1914
document
Ruys, J.D. (author)
doctoral thesis 1914
document
Schouten, J.A. (author)
doctoral thesis 1914
document
Wolff, E.B. (author)
doctoral thesis 1914
document
Heymann, J.A. (author)
doctoral thesis 1914
document
Kluyver, A.J. (author)
doctoral thesis 1914
Collection: research
(102,561 - 102,580 of 102,671)

Pages