Collection: research
(103,161 - 103,180 of 103,354)

Pages

document
Derx, H.G. (author)
doctoral thesis 1922
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt de vraag beantwoord welke waarde aan de binnen de afgesloten Zuiderzee drooggelegde terreinen mag worden toegekend. Bij het beantwoorden dienen verschillende overwegingen in aanmerking te worden genomen, waarmede bij tot dusver gemaakte ramingen slechts in geringe mate rekening is gehouden.
report 1922
document
Van Thiel, E. (author)
doctoral thesis 1922
document
van Panhuys, C.E.W. (author), Ringers, J.A. (author), Josephus, J.P. (author), Wolterbeek, C. (author)
Studiereis naar Frankrijk en Duitsland (Nord-Ostseekanal, Bünsbuttel, Wilhelmshaven, Emden,Hambaurg, Cuxhaven) en Frankrijk (Toulon, Marseille, le Hâvre). Focus op sluizen.
report 1922
document
Lely, C.W. (author)
Relatie kromtestraal en dwarshelling van rivieren, bevat data van de Nederlandse rivieren.
report 1922
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
document
Sandberg, F.E.P. (author)
report 1922
document
Owen, T.B. (author)
report 1922
document
journal article 1922
document
Schuh, Fred (author)
report 1922
document
journal article 1922
document
Van Groningen, P. (author)
doctoral thesis 1921
document
Schonebaum, C.W. (author)
doctoral thesis 1921
document
Schlingemann, F.L. (author)
Overzicht van de uitgevoerde Maaswerken in 1920.
report 1921
document
Hisschemöller, F.W. (author)
doctoral thesis 1921
document
Borren, J.J. (author)
doctoral thesis 1921
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt nagegaan bij welke stroomsnelheid de deuren automatisch in beweging zullen geraken en welke het arbeidsvermogen van de deur is, dat bij het sluiten uitgeput moet worden.
report 1921
document
Gerretsen, F.C. (author)
doctoral thesis 1921
document
Couvert, H. (author)
doctoral thesis 1921
document
Lely, C.W. (author)
doctoral thesis 1921
Collection: research
(103,161 - 103,180 of 103,354)

Pages