Collection: heritage
(1,301 - 1,320 of 1,337)

Pages

document
report 2003
document
report 1995
document
report 1998
document
report 1997
document
report 1998
document
report 2001
document
report 2000
document
report 1994
document
report 1999
document
Drs. P. (Paul) Althuis is sociaal geograaf. Hij kwam in 1981 in dienst van De TUD, bij het toenmalige Bureau Buitenland. Later werd dit het CICAT (Center for International Co-operation and Appropriate Technology) en Althuis klom op tot directeur. Sinds 2006 is hij directeur valorisatie bij de TUD. Zijn afdeling begeleidt complexe projecten op...
report 2016
document
Dr. N. (Nico) de Voogd [1939] studeerde geofysica in Utrecht en promoveerde in Delft in de exploratiegeofysica. Na een start in het bedrijfsleven werkte hij van 1971 tot 1981 bij de Afdeling der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning van de TUD. Zijn loopbaan daarna speelde zich af in de olie-exploratie, laatstelijk in Parijs voor Schlumberger. In...
report 2016
document
Prof.dr.ir. A.J. (Guus) Berkhout (1940) werd opgeleid als geofysicus en werkte vanaf 1964 als onderzoeker in verschillende landen voor Shell. Vanaf 1976 werd hij benoemd tot hoogleraar akoestiek en al snel ook tot hoogleraar geofysica bij de TUD. In die rol richtte hij het succesvolle Delphi consortium op, waarin zijn onderzoeksgroep samenwerkte...
report 2016
document
Ir. N.W. (Niek) Graafland [1950] studeerde wiskunde aan de TU Delft, werkte als statisticus voor de Food and Agriculture Organization van de VN en keerde halverwege de jaren ’80 terug naar de TU als senior beleidsmedewerker bij de Dienst Onderwijs en Onderzoek. Tot 1995 richtte hij zich vooral op bekostigingsvraagstukken. Na de reorganisatie van...
report 2016
document
Ir. D.A. (Daan) Hoogwater (1944) studeerde in 1969 in Delft af in scheikundige technologie en trad direct daarna bij die afdeling van de TUD in dienst als promotieonderzoeker en docent. Hij werd gevraagd in het dagelijks bestuur van de vakgroep Organische Chemie, later in het afdelings (= faculteits)bestuur. Hoogwater werd gekozen in de...
report 2016
document
Drs. J.M. (Hans) Bronneman (1946) werd opgeleid als politicoloog en begon zijn carrière bij het Instituut voor Onderzoek van de Overheidsuitgaven. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij de Dienst Planning, Informatiesystemen en Allocatie van de Rijksuniversiteit Leiden, het Ministerie van Financiën en als plaatsvervangend directeur...
report 2016
document
Dr. H.F. (Harry) de Boer (1962) is bestuurskundige. Hij promoveerde in 2003 op een ‘empirisch-verklarende studie naar de doorwerking van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie’ aan de Universiteit Twente. In 2004-2005 voerde hij samen met anderen een evaluatie van de MUB uit. De Boer is sinds 25 jaar verbonden aan het Center for...
report 2016
document
Aad Beeloo begon in 1968 als zestienjarige leerling in de bedrijfsschool van de TUD. Veel werkervaring en een aantal vervolgopleidingen later kreeg hij als 32-jarige een leidinggevende functie op de draaierij, onderdeel van de Centrale Werkplaats van de TU. Uiteindelijk werd hij hoofd bedrijfsbureau van de Centrale Werkplaats. Na de MOD kreeg...
report 2016
document
Prof.ir. K.F. (Karel) Wakker (1944) studeerde vliegtuigbouwkunde in Delft. Na zijn afstuderen bleef hij aan de universiteit verbonden. In 1985 werd hij benoemd tot hoogleraar ruimtevaarttechniek, in 1993 tot rector magnificus. Na afloop van zijn termijn van drie-en-een-half jaar trad hij af, om na een jaar opnieuw rector te worden als opvolger...
report 2016
document
Ir. H. (Hans) van Iperen (1939) begon in 1967 als promovendus in de wiskunde, maar maakte dat onderzoek niet af. In 1973 en 1974 was hij gekozen lid van het College van Bestuur. Met als hoofdtaak onderwijs leidde hij tot 1986 het vanuit de vakgroep Algemene Wiskunde voor de hele TUD gegeven propedeutisch onderwijs. In 1986 werd hij secretaris...
report 2016
document
Drs. M. (Magda) Veenendaal (1956) studeerde andragologie aan de Universiteit Utrecht en werkte als senior remuneration manager bij Unilever in Londen toen zij in februari 1995 overstapte naar het college van bestuur van de TUD. Zij volgde Janneke Kromhout op, die het college na een conflict met de bestuursvoorzitter had verlaten. In september...
report 2016
Collection: heritage
(1,301 - 1,320 of 1,337)

Pages