Collection: heritage
(1,321 - 1,329 of 1,329)

Pages

document
Ir. J.E.J. (Joris) van Bergen [1942] studeerde technische natuurkunde in Delft, maar ontwikkelde zich tot een ervaren organisatiedeskundige en bestuurder. Zijn loopbaan omvat functies bij Philips, als systeemanalist en organisatie adviseur, directeur op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, gemeentesecretaris in Delft en als partner van...
report 2016
document
Dr.ir. F.E.H.M. (Frido) Smulders (1955) kwam in 1993 in dienst bij de TUD als part time universitair docent product innovatie management. Daarnaast had hij zijn eigen goed lopende consultancybureau. In 2000 koos hij full time voor de wetenschap en begon hij zijn promotieonderzoek, dat hij begin 2006 afrondde. Smulders was van 1999 tot 2007...
report 2016
document
Prof.dr.ir. J.E. (Hans) Mooij [1941] werkte na zijn promotie als fysicus bij Shell, maar keerde na anderhalf jaar terug naar de TU. Van 1980 tot zijn pensioen in 2006 was hij hoogleraar theoretische en toegepaste natuurkunde, van 1996 tot 1997 was hij de laatste decaan van de faculteit technische natuurkunde voordat deze werd samengevoegd met...
report 2016
document
Ir. J. (Joris) Kleinveld BSc (1975?) studeerde scheikundige technologie aan de TUD. In het studiejaar 1996/1997 was hij lid van de faculteitsraad van Technische Natuurwetenschappen namens de studievereniging van Chemische Technologie. Het jaar daarop was hij student-lid van het faculteitsbestuur. Door de invoering van de MUB raakte hij die...
report 2016
document
E. (Esther) Hoeve MSc (1974) studeerde technische natuurkunde in Delft. In 1994 trad ze als tweedejaarsstudent toe tot de Faculteitsraad van de Technische Natuurkunde.In het studiejaar 1996-1997 was ze lijsttrekker van ORAS in de Universiteitsraad. Dit was tevens het laatste jaar dat de U-Raad bestond. In september 1997 werd de raad vervangen...
report 2016
document
Prof.ir. K.Ch.A.M. (Karel) Luyben (1951) studeerde scheikundige technologie aan de TU Eindhoven. Hij werkte als onderzoeker aan de Landbouwuniversteit Wageningen en een jaar lang in het bedrijfsleven: bij Bayer in Duitsland en Cehave in Nederland. In 1983 kwam hij naar Delft als hoogleraar bioprocestechnologie. Van 1998 tot 2009 was Luyben...
report 2016
document
A. (Adri) Sloot (1950?) kwam in 1974 via een uitzendbureau terecht bij de TUD als secretaresse van de Personeelsraad, een informele vertegenwoordiging van het niet-wetenschappelijk personeel die gevraagd en ongevraagd advies uitbracht aan het CvB. Zij werkte vervolgens 41 jaar bij de TU. Ze was onder meer secretaris van de universitaire lijst...
report 2016
document
Ir. M.E. (Marike) van Lier Lels (1959) studeerde rederijkunde in Delft en werkte bij grote bedrijven zoals Nedlloyd, Van Gend & Loos (algemeen directeur) en de Schiphol Group (chief operating officer). In 1998 werd ze uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar. Sinds 2005 combineert Van Lier Lels diverse commissariaten en adviesfuncties, onder meer...
report 2016
document
Max van der Laan (1937) was in totaal vijftig jaar in dienst van de TUD. Hij begon als promovendus in de technische natuurkunde, maar stroomde door naar onderwijs-, beheers- en bestuursfuncties: o.a. eerste voorzitter Hogeschoolraad, secretaris-beheerder bij Technische Natuurkunde (1984-1997) en later diverse organisatorische en representatieve...
report 2016
Collection: heritage
(1,321 - 1,329 of 1,329)

Pages