Collection: education
(18,161 - 18,180 of 20,220)

Pages

document
Rabbers, H.H. (author)
Het Sieperdaschor is ontstaan uit de voormalige Selenapolder, nadat in februari '90 tijdens een zware storm de zomerkade is doorgebroken. Reparatie bleek te kostbaar en daarom is in overleg met Zeeuws Landschap besloten om de dijk niet te herstellen. Dit bood een goede gelegenheid om de ontwikkeling van polder tot schor te onderzoeken. Dit mede...
master thesis 1998
document
Rogge, W.T.H. (author)
Risk analysis to the uncertainties in the execution of reclamation works in front of the Dutch coast for the construction of a new airport in the North Sea.
master thesis 1998
document
van der Zel, S. (author)
Bij de drinkwaterbereiding uit grondwater ontstaat een aantal reststoffen waaronder spoelwaterslib. Dit slib wordt in Gelderland langdurig opgeslagen op de terreinen van de verschillende grondwaterpompstations of wordt gestort.
master thesis 1998
document
Cats, M. (author)
In Ramspol, tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer, wordt een balgstuw gerealiseerd. Dit is een constructie die bestaat uit een rubberen balgdoek ingeklemd in een betonnen drempel, die gevuld wordt met lucht en/of water. De balgstuw bij Ramspol wordt een van de grootste ter wereld en een ander bijzonder punt is dat de vulling bestaat uit een...
master thesis 1998
document
Kuyl, M. (author)
Bij de bestudering van kusttransport processen is er nog steeds behoefte aan eenvoudige modellen waarmee deze processen gemodelleerd kunnen worden. Een dergelijk model is het lagenmodel (Bakker, 1968). Het lagenmodel is onder andere bruikbaar voor het berekenen van dwarstransporten die optreden door een verstoring van een kustprofiel. De...
master thesis 1998
document
Sommeling, B. (author)
De infrastructuur voor de luchtvaart in Nederland dreigt tekort te gaan schieten. Er zijn in de media en in de Tweede Kamer grate discussies gaande over het hoe, waar en waarom van een uitbreiding. In dit afstudeerproject is gekeken naar de mogelijkheid van de (gedeeltelijke) verplaatsing van de luchthavencapaciteit naar een luchthaven in de...
master thesis 1998
document
Michels, R. (author)
Het succes van werkgelegenheidslocaties is voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Door het ontbreken van gestandaardiseerde maten in de vee! gevoerde discussies over het begrip bereikbaarheid blijkt in de praktijk een behoefte aan standaard methodieken ter kwantificering van de bereikbaarheid. In deze studie zijn drie...
master thesis 1998
document
Rijniers, D.W.P. (author)
Probleembeschrijving De groeistad Zoetermeer is door een spoorlijn verbonden met Den Haag, dit is de Zoetermeer Stadslijn. Deze lijn verzorgt ook de ontsluiting binnen Zoetermeer, de lijn heeft zodoende een dubbele functie. Binnen Zoetermeer stopt deze trein op twaalf haltes en na drie tussenliggende haltes tussen Zoetermeer en Den Haag eindigt...
master thesis 1998
document
Veraart, J.J.W.M. (author)
In 1986 werd in Zeeland de Oosterscheldekering officieel in gebruik genomen door H. M. Koningin Beatrix. De levensduur van de kering werd vastgesteld op 200 jaar voor de pijlers en 80 tot100 jaar voor de stalen schuiven. De stalen schuiven werderi met een speciale coating behandeld om weerstand te kunnen bieden aan het zoute water. De schuiven...
master thesis 1998
document
Caus, E. (author)
Filterconstructies worden toegepast onder de teen en armour layer van uit breuksteen opgebouwde golfbrekers. Daarnaast worden zij vaak, als onderdeel van een bodembescherming, aangebracht op de zeebodem veer de teen van de golfbreker. Filterconstructies hebben als doel erosie van het onderliggende basismateriaal te voorkomen. Geometrisch-dichte...
master thesis 1998
document
Cloin, B. (author)
The main goals of this study are to obtain more insight and quantitative data of the selective transport process under sheet flow conditions. Experiments were carried out in the Large Oscillating Water Tunnel of WL DELFT HYDRAUUCS for five different hydraulic conditions. The sand that was used consisted of a mixture of 50% fine (0. 13mm) and 50%...
master thesis 1998
document
Hoogenboezem, M.P. (author)
Een spinakerkering is een flexibele waterkering, waarbij het hoogwater wordt gekeerd door een hoogwaardig kunststof doek. De krachten die op het doek komen, worden opgenomen door twee kunststof kabels (onder- en bovenkabel) die de krachten afdragen naar de landhoofden. Aan de bovenkabel zijn drijvers bevestigd. Als de kering buitenwerking is,...
master thesis 1998
document
De Jong, E. (author)
Outfalls are built for the purpose ofdischarging sewage, storm runoff or cooling water into the sea. During the installation, outfalls are exposed to relatively large hydrodynamic forces compared to their own weight in case of adverse weather or high currents. To resist these forces, a heavy concrete weight coating has to be applied. With...
master thesis 1998
document
Van den Brink, H.W. (author)
Investigation on plane turbulent two phase mixing layers serves to get insight in the mutual interaction between the behaviour of the injected gas bubbles and the turbulence of the liquid phase. An experimental setup for investigations on such a mixing layer has been built. The measuring section is 20 cm in depth, 40 cm in width, and 150 cm in...
master thesis 1998
document
Riesebosch, K. (author)
master thesis 1998
document
Pols, M. (author)
master thesis 1998
document
Hageman, E.A.W. (author)
master thesis 1998
document
Weustink, O.W.A. (author)
Laboratory research on the distribution of stones during the dumping process from a side stone dumping vessel. Focus on the variation in the height of the toplayer of the bed protection (degree of leveling). Research in cooperation with Royal Boskalis Westminster.
master thesis 1998
document
Boone, C.J. (author)
master thesis 1998
document
Van der Voort, E.G.F. (author)
Congestie op de Nederlandse rijkswegen is een geaccepteerd verschijnsel. Het is al lang geen streven meer om het fileprobleem op te lassen. Het stabiliseren van het huidige file-niveau is vaak al een uitdaging op zich. Een van de doelstellingen uit het SW-11, 'garanderen van de bereikbaarheid', kan niet voor aile weggebruikers gehaald worden....
master thesis 1998
Collection: education
(18,161 - 18,180 of 20,220)

Pages