Collection: education
(18,221 - 18,240 of 20,827)

Pages

document
Lemain, T.R. (author)
master thesis 2002
document
Buis, H. (author)
BadBaz, een ontwerp voor een kuuroord te Bergen aan Zee. Het Bad, bestaande uit hotel, restaurant, gym, kuurbaden en parkeergarage ligt als een blok verzonken in het duin waar de elementen zon, zee, wind en de duinen een directe relatie hebben met het kuren. Op de 'kuurbunker' bevind zich een paviljoen met dakterras waar met uitzicht op zee en...
master thesis 2002
document
Meijer, M.M.J. (author), Nierop, J. (author)
Eindrapport van het Integraal Project Practicum voor het doorlopen van een ontwerptraject met als eindresultaat een ontwerp/product voor de opdrachtgever. In dit geval een waarschuwingssysteem voor het achteruitrijden met een auto met trekhaak.
bachelor thesis 2002
document
Van den Broek, M. (author), Van der Giessen, M. (author), Ginsel, D. (author), Kooy, M. (author), Van der Mark, R. (author), De Nooijer, J. (author), Prinsen, A. (author), Van de Rest, P. (author), Albers, V.J.J. (author), Arends, A. (author), Bos, R. (author), Ouwehand, J. (author), Reeskamp, B. (author), Stive, M.J.F. (author), Waterman, R.E. (author), Zitman, T.J. (author)
In Katwijk zijn er verschillende partijen die plannen hebben met betrekking tot de kust. Veiligheidsverhoging van een deel van Katwijk dat nog niet op deltaniveau is, een vergrootte uitwateringsvoorziening, de geprojecteerde nieuwe zeejachthaven en ontsluiting van het scheepvaartverkeer vanaf zee zijn hierbij de kernwoorden. De projectgroep...
student report 2002
document
Langelaar, M. (author)
This research project on the field of human machine systems, especially human control of complex systems has as objective to find a relation between interface complexity and workload and a relation between interface complexity and performance. Complexity is split into three parts: system complexity, task complexity and interface complexity. The...
master thesis 2002
document
Hovingh, M. (author)
In tegenstelling tot de meeste waterbouwkundige constructies is de hoofdfunctie van een schutsluis niet uitsluitend de waterkerende functie. Een evenzo belangrijke functie van een schutsluis is vaak de verkeersfunctie. Dit betekent tevens dat er meer en andere partijen, met elk hun eigen wensen en eisen, betrokken zijn bij het systeem. Zo zal de...
master thesis 2002
document
Stiefelhagen, M. (author)
master thesis 2002
document
Plugge, I.J. (author)
Beslissingen bij beleidsproblemen over verkeersinfrastructuur leveren vaak complexe vraagstukken op. Dit komt veelal door verschülende gewenste en ongewenste effecten, verschil in effectbeleving van de betrokken actoren, risico's en onzekerheden. Planning kan worden gedefinieerd als het doelgericht voorbereiden van handelingen en acties. Het...
master thesis 2002
document
Van de Voort, M. (author)
Lange tijd is de luchtvaart beschouwd als een bedrijfstak onder de hoede van de overheid. Marktwerking werd via strikte regulering (zoals bilaterale verdragen) tot een minimum beperkt. Toenemende passagiersaantallen en daarmee vluchtbewegingen hebben hier vanaf de tachtiger jaren verandering in gebracht. Eén van de belangrijkste factoren die...
master thesis 2002
document
Schokking, L.A. (author)
master thesis 2002
document
Dal Corso, D. (author)
The majority of population in the Netherlands live well below the mean sea level. At some locations people and infrastructures are only protected from the sea by a narrow stretch of sandy beaches and dunes, so reinforcement works will be necessary to prevent a break through during storm surges. Therefore it is necessary to study problems...
master thesis 2002
document
Scholten, J. (author)
Wanneer aan een zandige kust, waar sprake is van langstransport, een haven wordt aangelegd is het gevolg dat aan de bovenstroomse zijde van de ingang een aanzandingsgebied ontstaat en dat aan de benedenstroomse zijde erosie optreedt. Uiteindelijk groeit het aanzandingsgebied aan de bovenstroomse zijde uit tot het einde van de golfbreker en neemt...
master thesis 2002
document
Sorgedrager, J.M. (author)
master thesis 2002
document
Nederpel, A.C. (author)
master thesis 2002
document
Temmerman, W.C.J. (author)
Voor het havengebied van Amsterdam is de verwachting dat toenemende scheepsafmetingen en een groeiende verkeersintensiteit in de toekomst zullen leiden tot meer problematische scheepvaartpassages op het Noordzeekanaal. Het is echter moeilijk te bepalen in hoeverre scheepvaartpassages problematisch zijn, aangezien criteria voor dergelijke...
master thesis 2002
document
Van Breen, L. (author)
master thesis 2002
document
Van Duin, M.J.P. (author)
master thesis 2002
document
Van Groenestijn, G.J. (author)
Geothermal energy is produced by pumping cold water into an underground reservoir. The reservoir exists of narrow channels in which the water is heated before it is pumped up. The heat transfer in the reservoir improves when all the channels are uniform in diameter. The oil company Shell wants to make the channels uniform by using shear induced...
master thesis 2002
document
ter Hoeven, J.H. (author)
In de huidige riviermorfologie worden veelal voorspellingen gedaan op basis van deterministische modellen. De morfologische en hydraulische reacties worden met enkele modelsimulatie met zorgvuldig gekozen invoerwaarden bepaald. Bij het opstellen van een model en het specificeren van modelinvoer en modelparameters worden echter vele onzekerheden...
master thesis 2002
document
Friedrich, V. (author)
The stabilisation of the Plavinas dam, Latvia was the subject of this final thesis. The objective was to investigate the weaknesses of the Plavinas dam and to present possible stabilising treatments. This includes a rough estimate on costs and construction methods. Plavinas hydroelectric power station is the most important dam in Latvia,...
master thesis 2002
Collection: education
(18,221 - 18,240 of 20,827)

Pages