Collection: education
(18,261 - 18,280 of 20,454)

Pages

document
Van Prooijen, B.C. (author)
Dit afstudeerwerk bestaat uit het ontwerpen van een fysisch model, het uitvoeren van experimenten, het verwerken van de metingen en het interpreteren van de resultaten. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 aan de hand van een probleemanalyse ingegaan op de literatuur betreffende de (ondiepe) menglaagstroming en wordt de doelstelling van het...
master thesis 1999
document
Lucas, I. (author)
Laser Doppler Anemometrie (LDA) is een meetmethode, die de stroming niet beïnvloedt. Met LDA wordt informatie over de snelheid verkregen uit een gemeten Dopplerfrequentie. Dit verslag behandelt LDA aan luchtbellen in een forward LDA opsteUing met referentiebundel. De diameter van de bellen is groot in verhouding tot de diameter van de...
master thesis 1999
document
Giskes, B. (author)
master thesis 1999
document
Hoek, C.V.A. (author)
In de haven van Rotterdam is geconstateerd dat er in de toekomst een ruimtetekort ontstaat. Om de concurrentiepostie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) te kunnen handhaven zal dit probleem moeten worden opgelost. Het Samenwerkingsverband Maasvlakte 2 Varianten (SM2V) onderzoekt de mogelijkheid om het ruimtegebrek op te lossen door...
master thesis 1999
document
Schaeffer, R. (author)
In de afgelopen decennia is de gemiddelde reisafstand sterk toegenomen. Bovendien is er een verschuiving opgetreden naar de auto als vervoermiddel. Dit leidt tot steeds grotere problemen zoals ruimtebeslag, milieuvervuiling en congestie. Deze studie onderzoekt de mogelijkheden om deze verschuiving richting auto tegen te gaan door introductie van...
master thesis 1999
document
Broere, D. (author)
In this report a breach erosion model for earth dams is presented. Descriptions of historical earth dam failures and data of (field) experiments are used to form a model in which the geometric development of the breach is emphasised. Three components form the basis of this model: 1. A water balance in which the inflow into the upstream reservoir...
master thesis 1999
document
Deiters, B. (author)
Dit verslag geeft een beschrijving van een onderzoek naar de golfbelasting van kruinmuren boven op breukstenen golfbrekers. Een kruinmuur is een betonnen element dat boven op een golfbreker geplaatst wordt. De voornaamste functie is het terugbrengen van de overslag zonder toepassing van zeer veel stortsteen en toplaagelementen. In dit onderzoek...
master thesis 1999
document
Van Helvoort, A.T.J. (author)
master thesis 1999
document
Nguyen, N.Q. (author)
Begin 1997 keurde het parlement de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid goed, waarin een 7 km-Iange boortunnel onder het Groene Hart is opgenomen. Het Atelier HSL-Zuid, dat werd opgericht om te kijken waar meer innovatie mogelijk was in het PKB, stelde in "Overstappen" voor om de tunnel te bouwen volgens de afzinkmethode in plaats van de...
master thesis 1999
document
Van der Aa, L.T.J. (author)
Bacteriën van de Nitroso-groep kunnen ammonium oxideren tot nitriet. Bacteriën van de Nitro-groep kunnen nitriet verder oxideren tot nitraat. De keten van beide processen wordt nitrificatie genoemd. Ruwwaterbronnen in Nederland bevatten vaak enkele mg/l ammonium. In deze concentraties is het ammonium op zich niet schadelijk.
master thesis 1999
document
Koster, H.P. (author)
master thesis 1999
document
Boel, J. (author)
master thesis 1999
document
Everaars, M.J.C. (author)
Het aanleggen van een station, inclusief toegangen, in aansluiting op geboorde tunnels in stedelijk gebied, levert, met de open bouwwijze en de bouwwijze vanaf het maaiveld, veel hinder op voor de bestaande bovengrondse infrastructuur en de omwonenden. Om de bovengrondse hinder te minimaliseren, is een ondergrondse uitbouwmethode onderzocht. Het...
master thesis 1999
document
Witteman, E.F.C. (author)
This report is the result of the Master of Science thesis of the author, at the Delft University of Technology, sub-Faculty of Civil Engineering. Although a lot is known nowadays about the run-up on smooth and impermeable slopes as well as the run-up on slopes covered with a rock armour layer, the physical properties of the armour layer of a...
master thesis 1999
document
Wittteman, E. (author)
Although a lot is known nowadays about the run-up on smooth and impermeable slopes as well as the run-up on slopes covered with a rock armour layer, the physical properties of the armour layer of a rubble mound breakwater are not incorporated in the relations describing the run-up on a breakwater’s slope. The roughness of a slope and its...
master thesis 1999
document
Van Gemert, G. (author)
master thesis 1999
document
Gerritsen, C.H.J. (author)
master thesis 1999
document
Van der Sar, I. (author)
St.Maarten is een van de eilanden van de Nederlandse Antilliaanse eilanden in de Caribbean. Door de prachtige stranden, dubbele nationaliteit en belastingvrije winkels is het eiland een aantrekkelijke toeristische bestemming. Met circa 800 schepen per jaar (bijna 1.000.000 passagiers) is St.Maarten nr.4 op de wereldranglijst van...
master thesis 1999
document
Krijgsman, J. (author)
Het onderzoek betreft de aanpassings- en beheersmogelijkheden van de waterhuishouding op bestaande en nieuw aan te leggen industrieterreinen. Hiertoe is een systematische aanpak ontwikkeld welke vervolgens is toegepast op industrieterreinen te Roermond.
master thesis 1999
document
Elias, E.P.L. (author)
Coastal management and engineering rely increasingly on predictions made by computational numerical models of hydrodynamic and morphodynamic processes. However due to the lack of real data from coastal field measurements the models used, are rarely tested. With the COAST3D measuring campaign at a site near the town of Egmond a data set is...
master thesis 1999
Collection: education
(18,261 - 18,280 of 20,454)

Pages