Collection: education
(18,301 - 18,320 of 20,209)

Pages

document
Ten Horn, C. (author)
master thesis 1997
document
Van Haasteren, G.J. (author)
master thesis 1997
document
Kwant, M. (author)
Vanwege vertrouwelijke informatie of andere redenen is slechts een deel van de publicatie opgenomen in de repository.
master thesis 1997
document
Van Schie, C. (author)
master thesis 1997
document
De Bruin, T. (author)
De nationale luchthaven Schiphol maakt een voor buitenstaanders onverwacht snelle groei door. De aan de groei gestelde (politieke) grenzen worden binnen afzienbare tijd bereikt, terwijl er een (nog) veel groter groeipotentieel ligt, met name omdat vliegen populairder lijkt dan ooit. Daarnaast is de grond op en rond de luchthaven zeer gewild bij...
master thesis 1997
document
Van Schijndel, S.A.H. (author)
Vermindering door aanpassing van de vormgeving van jachthavens 't Steel en la Bonne Aventure. Jachthavens aan rivieren slibben steeds verder dicht. AIs gevolg hiervan lopen de kosten voor het beheer van een dergelijke haven zo hoog op dat enkele havens misschien zelfs moeten sluiten. Daarom is er landelijk een onderzoek gestart om te bezien of...
master thesis 1997
document
Schols, N.N.E. (author)
In deze studie zijn voor een fictieve golfbreker lay-out in relatief ondiep water de totale projectkosten tijdens de geplande levensduur van een conventionele stortstenen golfbreker, een caissongolfbreker en een samengestelde golfbreker vergeleken. De totale golfbrekerlengte van deze lay-out is circa 4000 m en strekt zich uit tot in een...
master thesis 1997
document
Vonk, F. (author)
Na een uitgebreide verkenning van het onderwerp bleek dat er nog geen model bestaat dat de effectiviteit van fiets en openbaar vervoer bevorderende maatregelen kan meten. De huidige verkeersmodellen hebben voor dit doel meestal twee grote nadelen: • Er wordt bij de keuze van het vervoermiddel slechts met twee kenmerken van een verplaatsing...
master thesis 1997
document
Janssen, P.C. (author)
Since 1992 nearshore hydrodynamics and coastal morphology have been studied from ARGUS video images, collected every hour at eight beach locations worldwide. Identification of the waterline from these images would enable us to obtain an impression of the intertidal beach bathymetry, and hence to monitor intertidal beach morphodynamics. In this...
master thesis 1997
document
De Jong, J.C.M. (author)
Due to the new act on the water defense the Directorate-General of Public Works and Water Management of the Netherlands is required to evaluate the design conditions for the coastal defenses every five years. To do this evaluation a model is needed to translate offshore wave conditions to nearshore design conditions. For such transformations...
master thesis 1997
document
Remijn, P.G.W. (author)
master thesis 1997
document
Van de Looij, J. (author)
China's economy is growing rapidly. For 1997 an economic growth of 10.5 per cent is expected (source: Economic pages of de Volkskrant, December 1996). With the economic growth the demand for new industrial zones and harbour areas arises. To facilitate these demands the port authority of Shanghai faces two major problems: the shortage of free...
master thesis 1997
document
Remery, K.P. (author)
Een simulatiemodel voor de diffusie van stikstof in vlam CVD reactoren is ontwikkeld en gevalideerd. Vlam CVD (Chemical Vapour Deposition) is een techniek in ontwikkeling voor het vervaardigen van monokristallijne diamantfüms, die tal van technische toepassingen hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een conventionele lasbrander, waarvan de...
master thesis 1997
document
Köhler, T. (author)
In deze toepassing van het afstudeerwerk is de opgedane kennis uit het eerste deel van het afstudeerwerk toegepast. Daarbij is de aandacht specifiek gericht op de onevenwichtigheden in richting. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door scheiding van wonen en werken. In de toepassing zijn daarom de volgende ruimtelijke concepten onderzocht. Twee...
master thesis 1997
document
Hooimeijer, R.H. (author)
Om flora en fauna de kans te geven zich langs scheepvaartwegen te vestigen en voort te planten zijn natuurvriendelijke oevers nodig. Voor kanalen is een speciale natuurvriendelijke oever ontworpen : de natte strook. Tijdens onderzoeken naar het functioneren van de natte strook is een verondieping hiervan geconstateerd, hetgeen, in verband met...
master thesis 1997
document
Lammers, J.C. (author)
Bodemverdedigingswerken vormen een belangrijk deel van waterbouwkundige constructies. De ontwerpregels die worden gehanteerd voor het dimensioneren van de toplaag zijn gebaseerd op empirische stabiliteitsformules, zoals de Shieldsrelatie. De Shieldsrelatie geldt voor een uniforme strorning waarbij het granulaire materiaal gelijkmatig over de...
master thesis 1997
document
Wiersma, F.E. (author)
Recently submerged vanes have come to the attention of Rijkswaterstaat as an option to ensure a sufficient navigable width and depth for some bends in the main Dutch rivers. The submerged vanes can counteract the spiral flow, thus reducing the typical lateral bed slope in river bends. Model calculations by Delft Hydraulics and Haskoning...
master thesis 1997
document
Arends, A.A. (author)
Tijdens deze studie zijn de lange termijn ontwikkelingen onderzocht die zullen plaatsvinden in de monding van het Haringvliet als gevolg van verschillende ingrepen, t.w. het doorsteken van de Brielse Gatdam, een uitbreiding van de Maasvlakte en een ander spuibeheer van de Haringvlietsluizen. Daarvoor is eerst een analyse gemaakt van de ingrepen...
master thesis 1997
document
Schoenmakers, M. (author)
master thesis 1997
document
Buist, K. (author)
In this study the influence of pyrite and sand particles on oxygen transfer in a three phase system under turbulent conditions is investigated. The configuration used is an air sparged baffled tank 0.44 m in diameter, agitated with either a six-blade Rushton turbine or an A315 Lightnin axial flow impeller. The tests were carried out with...
master thesis 1997
Collection: education
(18,301 - 18,320 of 20,209)

Pages